Ob­raz War­sza­wy i jej miesz­kań­ców w dra­ma­tycz­nym mo­men­cie hi­sto­rycz­nym. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor An­drews w War­sza­wie Olgi To­kar­czuk. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Miasta, szczególnie te stare, mają do opowiedzenia niejedną historię. Ze wszystkich metropolii Polski wyróżnia się szczególnie Warszawa – stolica i zarazem tetr tragicznych wydarzeń minionych wieków.

Julian Tuwim – twórca wszechstronny

Julian Tuwim to nietuzinkowa postać. Jako wybitny polski poeta, który zapisał się wielkimi zgłoskami na kartach historii oraz poezji w naszym kraju, nazywany był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Na co dzień ludzie spotykają się w swoim życiu z różnymi katastrofami i dramatycznymi wydarzeniami. Takie sytuacje sprawiają, że zachowują się  Prowokuje to także artystów do ponownego rozważenia na temat natury zła i jego obecności w świecie i w ludziach. Przykładem tego typu rozważań jest wydana w 1947 powieść Alberta Camusa pod tytułem “Dżuma”.

Wiersze o rozstaniu – na koniec związku

Chyba każdy z nas przeżył w swoim życiu rozstanie lub miłosne rozczarowanie. Są to bardzo bolesne momenty. Wiersze o rozstaniu pomagają nam w przeżywaniu tych chwil – świadomość, że inni czuli podobnie, może być nieco kojąca.

Wiersze o śmierci – poezja o umieraniu

Wiersze o śmierci bywają bardzo różne: jedne mówią wprost o umieraniu, inne dyskretnie przemycają tę tematykę. Wiersze o śmierci warto czytać zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych – te utwory pomogą nam głębiej przeżyć ten czas. Przyjrzyjmy się ważnym polskim wierszom o śmierci.

Wiersze i wierszyki o zimie – motyw zimy w poezji

Motyw zimy często powtarza się u poetów i poetek polskich. Warto nastroić się do zimy, czytając wiersze o tej porze roku. Utwory te są piękne i porywające, mają wyjątkową aurę. Czasem zawierają w sobie mocno przygnębiającą nutę.

Wiersze o wiośnie – poezja na pierwsze dni wiosny

Wiersze o wiośnie występują u wielu poetów i poetek polskich, są więc ważną częścią polskiej kultury. Wiersze o wiośnie zarówno chwalą tę piękną porę rozkwitu, jak i zawierają w sobie nieraz nutę nostalgiczności. Wiersze o wiośnie należy czytać po to, by odpowiednio dostroić się do tej pory roku.

Wiersze o jesieni – wybór poezji

Wiersze w klimacie jesiennym to bardzo częsty motyw wśród polskich poetek i poetów, dlatego stanowią one istotną część polskiej kultury. Wiersze o jesieni co roku pozwalają nam lepiej przeżywać tę porę.

Wiersze patriotyczne – poezja o Ojczyźnie

Patriotyzm oznacza umiłowanie ojczyzny. Może dotyczyć zarówno całego kraju, jak i regionu czy okolicy, w której obywatel mieszka lub z którą jest szczególnie związany. To także zdolność do poświęcenia się dla ojczyzny, kultywowanie tradycji, dbanie o rozwój, wartości i język ojczysty.