Olga Tokarczuk – Fenomen naszych czasów

Autorzy krótkich form literackich, dłuższych opowieści oraz poeci czy dramaturdzy przyciągają do bibliotek i księgarń, zapraszając do świata realnego lub też tego metafizycznego, fantastycznego. Różne są style pisania, ale też odmienne bywają cele, choć często pisarze i pisarki chcą coś ważnego czytelnikom powiedzieć, wpłynąć na zachowania, coś zmienić.

Co to jest grzech lekki?

Podczas wykonywania rachunku sumienia i przygotowywania się do spowiedzi wiele osób poważnie zastanawia się, w jaki sposób odróżnić od siebie grzechy lekkie, zwane również powszednimi, od tych ciężkich, nazywanych śmiertelnymi. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka niuansów, które znacząco powinny ułatwić klasyfikację złych uczynków.

Jakie książki dla dzieci warto kupić dziecku?

Książki pomagają rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a do tego uczą wielu rzeczy, dlatego też niezwykle ważne jest to, aby już od najmłodszych lat przekonywać dzieci, że czytanie książek nie jest wcale takie straszne, a może przynieść wiele korzyści w przyszłości.

Matura ustna 2023 z języka polskiego – opracowania pytań jawnych

W 2023 roku matura ustna z języka polskiego po przerwie spowodowanej pandemią zmienia swoją formę. Uczniowie po raz pierwszy będą mieli do czynienia z nową formą – podczas egzaminu odbędzie się losowanie dwóch pytań: jednego dotyczącego lektur (z puli jawnej, którą prezentujemy poniżej) i drugiego „tajnego” opartego o tekst literacki lub ikonografię.

Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wielki filozof niemiecki Georg Friedrich Wilhelm Hegel rozumiał historię jako proces ciągłego rozwoju ducha, od prymitywnego początku po wielki koniec. Rzecz jasna jest to uproszczona forma jego dialektyki, niemniej naprowadza nas na pewien ciekawy fakt. Mianowicie, że duch człowieka zależny jest od jego epoki.

Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy w pewnym momencie ma przemyślenia, które dotyczą kwestii losu, przeznaczenia, itd. Czasem wyobrażamy sobie, że naszym życiem władają różne siły, nad którymi nie mamy kontroli. W innych sytuacjach czujemy się panami własnego losu. Jest to dylemat, którego prawdopodobnie nigdy nie będzie nam dane rozstrzygnąć, jednak samo rozmyślanie na ten temat może nam przynieść wiele ciekawych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

Żonkile – interpretacja

„Żonkile” to wiersz napisany przez poetę epoki romantyzmu Williama Wordswortha, wychwalający uwielbienie autora dla otaczającej go natury, która jest mu niezwykle bliska i towarzyszy mu w dobrych i trudnych chwilach w życiu. 

Ob­raz War­sza­wy i jej miesz­kań­ców w dra­ma­tycz­nym mo­men­cie hi­sto­rycz­nym. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor An­drews w War­sza­wie Olgi To­kar­czuk. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Miasta, szczególnie te stare, mają do opowiedzenia niejedną historię. Ze wszystkich metropolii Polski wyróżnia się szczególnie Warszawa – stolica i zarazem tetr tragicznych wydarzeń minionych wieków.

Julian Tuwim – twórca wszechstronny

Julian Tuwim to nietuzinkowa postać. Jako wybitny polski poeta, który zapisał się wielkimi zgłoskami na kartach historii oraz poezji w naszym kraju, nazywany był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Na co dzień ludzie spotykają się w swoim życiu z różnymi katastrofami i dramatycznymi wydarzeniami. Takie sytuacje sprawiają, że zachowują się  Prowokuje to także artystów do ponownego rozważenia na temat natury zła i jego obecności w świecie i w ludziach. Przykładem tego typu rozważań jest wydana w 1947 powieść Alberta Camusa pod tytułem “Dżuma”.