Co to jest baśń i jakie są jej cechy gatunkowe?

Baśnie to fantastyczne utwory epickie. Przedstawiony w nich świat ma cechy fantastyczne, a sama opowieść zwykle jest dość krótka, choć dłuższa niż bajka. Pierwsze baśnie były przekazywane w formie ustnej. Z czasem zaczęto je spisywać. Jakie są cechy baśni? Jak wyglądały w swojej pierwotnej wersji?

Literatura faktu – definicja, główne cechy, przykłady

Literatura faktu obejmuje głównie reportaże, kroniki i biografie. Nie ma w niej miejsca na fikcję i długie przemyślenia autora. Autor przedstawia fakty związane z różnymi wydarzeniami, dlatego opowiadana przez niego historia jest napisana prostym, klarownym językiem. Literatura faktu nie posługuje się dużą liczbą środków stylistycznych, by umożliwić wszystkim czytelnikom jednakową interpretację zdarzeń.

Literatura piękna – definicja, cechy, przykłady

Dzieła należące do literatury pięknej wyróżniają się niezwykle barwnym językiem, który pełni funkcję estetyczną. W odróżnieniu od literatury faktu funkcja informacyjna języka w literaturze pięknej jest zminimalizowana. Treść oddziałuje na wyobraźnię czytelnika i przedstawia mu wydarzenia, które nie miały miejsca w rzeczywistości, choć mogą takie przypominać.

Jakie były skutki chrztu Polski?

Chrzest państwa polskiego zapoczątkował proces chrystianizacji polskiej ludności. Wydarzenie to miało miejsce w roku 966. Chrzest przyjął Mieszko I, a także osoby przebywające w jego najbliższym otoczeniu. Skutki przyjęcia chrześcijaństwa były widoczne w całym kraju i wpływają na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa do dnia dzisiejszego. Które z konsekwencji chrztu miały największe znaczenie?

Synekdocha – co to jest, przykłady

Synekdocha to figura retoryczna, która polega na zastąpieniu jednego wyrazu innym, dzięki relacji część-całość lub ogół-szczegół. Jest to sposób urozmaicenia wypowiedzi oraz wydobycia dodatkowego znaczenia poprzez umiejętne dobieranie słów. Synekdocha występuje zarówno w literaturze, jak i w codziennym języku, będąc ważnym elementem komunikacji.

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sprawy ostateczne od tysięcy lat poruszają wyobraźnię artystów. Nie gaśnie w człowieku ciekawość, co do tego, co znajduje się po drugiej stronie śmierci. Wiele religii próbuje dać na to odpowiedź i zaspokoić nasze najbardziej podstawowe pragnienie sprawiedliwości, twierdząc, że uczciwi i dobrzy ludzie dostąpią zaszczytu pójścia do raju, a grzesznicy trafią do piekła, gdzie będą pokutować przez wieczność.

Kompozycja klamrowa – na czym polega, przykłady w literaturze

Kompozycja klamrowa to jedna z technik literackich, która polega na wprowadzeniu na początku utworu wątku, który zostaje później powtórzony na jego końcu. Dzięki temu czytelnik ma poczucie zamknięcia cyklu i zakończenia historii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu sposobowi komponowania utworów oraz przedstawimy przykłady z literatury światowej.

x