Apollo i Marsjasz – interpretacja

Zbigniew Herbert to jeden z czołowych przedstawicieli wśród poetów XX wieku. Polski poeta, dramaturg, a także eseista oraz dramaturg. Najbardziej znanym „owocem” jego twórczości jest cykl poetycki „Pan Cogito”. Wiersz „Apollo i Marsjasz” wydany został wydany w roku 1961, w tomiku „Studium przedmiotu”.

Pijaństwo – interpretacja

Ignacego Krasickiego bezwzględnie uznać możemy za czołowego przedstawiciela polskiego oświecenia. Był biskupem, publicystą, prozaikiem, a także poetą – w tym twórca pierwszej polskiej powieści „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Do Króla – interpretacja

Ignacy Krasicki uważany jest za czołowego przedstawiciela polskiego oświecenia. Biskup, publicysta, prozaik i poeta, twórca pierwszej polskiej powieści o tytule „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Niepewność – interpretacja

Niepewność to jeden z utworów znajdujących się w zbiorze Sonety Odeskie autorstwa Adama Mickiewicza. Utwory te zostały zebrane i nazwane przez historyków literatury na podstawie czasu i miejsca ich powstania – były to lata 1824 – 1829, podczas pobytu poety na wygnaniu w Rosji. Była to kara nałożona na niego w wyniku procesu filomatów i filaretów.

Do M*** – interpretacja

Do M*** to jeden z utworów Adama Mickiewicza. Powstał najprawdopodobniej na przełomie lat 1822 i 1823. Jest to wiersz skierowany najpewniej do Marii, zwanej także Marylą, Wereszczakówny – nieszczęśliwej miłości Adama Mickiewicza.

Ajudah – interpretacja

Ajudah to osiemnasty, ostatni sonet z cyklu Sonety Krymskie. Wieńczy on dzieło i znacznie różni się od poprzednich utworów. Przede wszystkim podmiot liryczny w postaci wędrowca jest całkowicie odmienną osobą.

Góra Kikineis – interpretacja

Góra Kikineis to szesnasty sonet z cyklu Sonety Krymskie autorstwa Adama Mickiewicza. Utwór ten powstał najprawdopodobniej w oparciu o liczne podróże i spacery w okolicy Góry Kikineis.

x