Opowieść małżonki świętego Aleksego – interpretacja

Kazimiera Iłłakowiczówna to słynna, wszechstronna poetka, pisarka i tłumaczka, która rozpoczęła swą karierę w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Napisała wiele popularnych tekstów, w tym pochodzący z tomu „Opowieści o moskiewskim męczeństwie. Złoty wianek” wiersz „Opowieść małżonki świętego Aleksego”.

Malowani święci – interpretacja

Jan Twardowski to polski poeta, prozaik, a przy tym duchowny kościoła rzymskokatolickiego. Jego wiersze religijne przyjmują nietypową formę refleksji, rozmowy z samym sobą i odchodzą od wielu innych teologicznych tekstów, stanowiących swego rodzaju modlitwę. Niejednokrotnie sięgnął po ironię, ukryte wnioski, żart. Jednym z takich utworów jest wiersz „Malowani święci”.

Brama – interpretacja

Tadeusz Różewicz to polski poeta, scenarzysta, dramaturg i prozaik – osoba niezwykle wszechstronna i utalentowana. Jest jednym z przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, tzn. literatów wchodzących w dorosłe życie, podczas trwania II wojny światowej. Wiersz „Brama” wydano w zbiorze „Nożyk profesora” w 2001 roku. Porusza on dramatyczną i pesymistyczną wizję świata, w którym granica między ziemią, a piekłem zostaje zatarta.

Raport z oblężonego miasta – interpretacja

Wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” pochodzi z tomu, o tym samym tytule z 1983 roku. Opublikowano go anonimowo w czasopiśmie „Zapis”, w okresie stanu wojennego. Zbigniew Herbert jest jednym z najbardziej popularnych polskich literatów. W swych utworach poruszał często tematy polityczne, społeczne, filozoficzne. Inspirowała go historia i mitologia.

Człowiek człowiekowi – interpretacja

Edward Stachura to polski literat urodzony w 1937 roku. Jego twórczość określa się, jako „ życiopisanie”, ponieważ w swych utworach zawierał prawdy dotyczące relacji międzyludzkich, codzienności, życia społecznego. „Człowiek człowiekowi” jest jednym z wierszy Stachury, ukazującym właśnie wspomnianą tematykę.

Zaklęcie – interpretacja

Czesław Miłosz to polski laureat literackiej Nagrody Nobla, z 1980 roku. Był wybitnym poetą, eseistą i prozaikiem. Wiersz „Zaklęcie” jego autorstwa, pojawił się w tomiku „Mia­sto bez imie­nia” z 1969 roku. Demaskuje i wytyka przywary społeczeństwa, a także niesie refleksje na temat zachowań ludzkich.

Rzecz Czarnoleska – interpretacja

Wiersz „Rzecz Czarnoleska” autorstwa Juliana Tuwima, pochodzi z tomiku, o tym samym tytule, który ukazał się w 1929 roku. Jego autor jest jednym z najpopularniejszych poetów polskich, dwudziestolecia międzywojennego. Był także współzałożycielem słynnej grupy literackiej „Skamander”.

Ex libris – interpretacja

Utwór „Ex libris” Wiktora Gomulickiego pochodzi z tomiku „Światła” z 1919 roku. Tytuł z łaciny oznacza „z książek”, nazywamy tak najczęściej ozdobny znak własnościowy, wskazujący na właściciela książki. Może być to artystycznie wykonana kartka z grafiką lub znak utrwalony za pomocą stempla.

Radość pisania – interpretacja

Wisława Szymborska należy do grona najpopularniejszych polskich literatów. Była laureatką Nagrody Nobla w 1996 roku. Tworzyła wybitne i bardzo znane dziś utwory. „Radość pisania” z tomiku „Sto pociech”, jest wierszem autotematycznym, ponieważ autorka opowiada w nim o swoim podejściu do twórczości.

Król olch – interpretacja

„Król olch” jest balladą niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego, która doczekała się tłumaczenia w wielu językach świata, w tym po polsku. Łączy w sobie świat realny, ze światem fantazji. Utwór powstał w 1782 roku i jest częścią większej ballady operowej pod tytułem „Die Fi­sche­rin”.