Posted in edukacja felieton

Tyłem do szkoły

System nauczania kluczowych przedmiotów szkolnych (maturalnych): języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wymagają reformy. Model szkatułkowy jako metoda nauczania języka ojczystego poniósł sromotną porażkę już…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona zobowiązuje

Średnia ważona to najnowszy trend systemu oceniania pracy naszych dzieci w szkole. Ma swoje zalety, ale też należy wykazać się czujnością, gdyż kierujemy się zasadą…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja

Zabezpieczony: reforma

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Szkoła barbarzyńców

Edukacyjna wartość dodana (EWD) to wskaźnik pokazujący szkole, jak na przestrzeni kilku lat kształtowały się wyniki egzaminów zewnętrznych. Tak jakby nie wystarczały dane surowe, statystyczne…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona poradnik

W 2009 r. MEN zezwoliło szkołom na prowadzenie dokumentacji przy pomocy dzienników elektronicznych, które pojawiły się w szkołach już dwa lata wcześniej, zdobywając sobie wielu…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona analizy

Po wpisaniu do przeglądarki “średnia ważona w szkole” można przeanalizować wiele przykładów zapisów w statutach szkół i PZO. Zebrałem kilka przykładów z odnośnikami do stron…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona skala wag

Zastosowanie średniej ważonej oznacza, iż nauczyciel rezygnuje z możliwość spontanicznego (nieplanowanego) oceniania i musi zachować odpowiednią dyscyplinę realizacji celów programowych. Zdarza się, iż ocenianie jest…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona dokumenty

Statut szkoły to taka mała szkolna konstytucja, zbiór zasad życia i funkcjonowania placówki. To najważniejszy dokument zwykle bardzo obszerny, którego nie zmienia się co tydzień….

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona a prawo

MEN nie precyzuje zasad tworzenia ocen, cedując ten obowiązek na rady pedagogiczne ustalające tzw. wewnątrzszkolne systemy oceniania, jakby mówił: “My nie znamy się na ocenianiu,…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona w szkole – obliczanie

Pod felietonami internetowymi mówiącymi o nauczycielach, niezależnie w jakich kontekstach, od lat pojawiają się fale komentarze pełnych nienawiści. W dużej mierze winę za ten stan…

Czytaj więcej...