Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Nowoczesna Matura ’21

Od marca 2020. miliony Polaków przekonują się codziennie, jak wielką rolę współcześnie odgrywa internet. Całe działy administracji publicznej i gospodarki, edukację szkolną i uczelnianą przeniesiono…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Otwórzmy drzwi uczelni na oścież!

Zmiana jakościowa, reforma w zakresie programów nauczania i organizacji edukacji szkolnej może współcześnie przebiegać w sposób ewolucyjny dzięki obecności w systemie dzienników elektronicznych. Nadzór pedagogiczny…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja konkursy

konkursy 2019-2020

Wszystkie konkursy 2019/2020 uzyskały zgodę na posługiwanie się logiem “Niepodległa”. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości było wiodącym motywem wychowawczym konkursów, wzmacniającym więzi środowiska szkolnego i…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Programowa reforma systemu oceniania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Artykuł ten powstał jako kolejny z cyklu “Strażnicy bramy”. Pisałem go pod wpływem doświadczeń ostatnich lat, gdy zająłem się analizą dokumentacji szkolnej (około 100 placówek)…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

System oceniania w szkole

Wielu uczniów klas maturalnych nie opanowało tabliczki mnożenia, nie potrafi też poprawnie czytać i pisać w języku ojczystym a ponad 90% nastolatków w wieku 15-19…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton język polski

podmiot liryczny

Mówiąc w dużym uproszczeniu, gdy po 190 tysiącach lat ewolucji człowiek zaczął odróżniać to, co ważne, od tego, co nieistotne, stał się homo sapiens –…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Testy zderzeniowe w edukacji

Czy można uczyć się, rozwiązując testy? Każdy kursant na prawo jazdy odpowie, że tak. Ministerstwo Infrastruktury wyznacza zakres pytań i ich ilość na każdy typ…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton język polski

Analiza lektur metodą esencjonalną MOL

Czytanie lektury i przygotowanie się ucznia do jej analizy na zajęciach szkolnych wymaga wysiłku rozłożonego w czasie. Proces ten przedstawia praca badawcza z 2009 roku…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Tyłem do szkoły

System nauczania kluczowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wymagają reformy. Model szkatułkowy jako metoda nauczania języka ojczystego poniósł sromotną porażkę już na…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona zobowiązuje

MEN nie wypowiada się w kwestii średniej ważonej. Odwołuje się wciąż do ustawy z 1991 roku określającej, iż proces oceniania w szkole zależy od wewnątrzszkolnych…

Czytaj więcej...