Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Plusy i minusy niszczą uczniów

Plusy i minusy dzielą oceny szkolne na połówki, ćwiartki i mniejsze części po to, aby… “zniszczyć ucznia”. Konkluzja ta wynika z obliczeń i logicznego myślenia,…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Błędy WSO i PZO

Tworzący prawo nauczyciele nie mają prawniczego doświadczenia. Nie potrafią przewidywać, jakie konsekwencje przyniosą takie a nie inne zapisy w statutach lub ich brak. Obrady rad…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Wewnątrzszkolny system oceniania – przegląd

Ustawa Prawo Oświatowe z 2016 r. (PO’16) w art. 98 p. 8. nakłada na szkołę obowiązek umieszczania szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (WSO) uczniów…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Ciuciubabka z dopuszczającą

Od czasów wprowadzenia skali sześciu ocen w miejsce czterech minęło 31 lat (1999). Oceny 1-6 zastąpiły “wysłużony system 2-5”. Dawna “dwója” (2=ndst.) miała moc współczesnej…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Nowoczesna Matura ’21 – projekt

Od marca 2020. miliony Polaków przekonują się codziennie, jak wielką rolę współcześnie odgrywa internet. Całe działy administracji publicznej i gospodarki, edukację szkolną i uczelnianą przeniesiono…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Matura próbna zdalna lub online

Nauczanie zdalne wyłącza nadzór nauczyciela nad większością form sprawdzania postępów w nauce uczniów. Dlatego ocenianie w tym okresie jest naznaczone piętnem wymuszonej i daleko idącej…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Otwórzmy drzwi uczelni na oścież!

Zmiana jakościowa, reforma w zakresie programów nauczania i organizacji edukacji szkolnej może współcześnie przebiegać w sposób ewolucyjny dzięki obecności w systemie dzienników elektronicznych. Nadzór pedagogiczny…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja konkursy

konkursy 2019-2020

Wszystkie konkursy 2019/2020 uzyskały zgodę na posługiwanie się logiem “Niepodległa”. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości było wiodącym motywem wychowawczym konkursów, wzmacniającym więzi środowiska szkolnego i…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Programowa reforma systemu oceniania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W każdym miejscu kraju, niezależnie od miasta, szkoły czy nauczyciela, uczeń powinien mieć te same jakościowo (taka sama ocena za ten sam wysiłek) i ilościowo…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

System oceniania w szkole

Wielu uczniów klas maturalnych nie opanowało tabliczki mnożenia, nie potrafi też poprawnie czytać i pisać w języku ojczystym a ponad 90% nastolatków w wieku 15-19…

Czytaj więcej...