Posted in felieton

Studium podmiotu lirycznego

Mówiąc w dużym uproszczeniu, gdy po 190 tysiącach lat ewolucji człowiek zaczął odróżniać to, co ważne, od tego, co nieistotne, stał się istotą myślącą. Pojawił…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Testy zderzeniowe w edukacji

Czy można uczyć się, rozwiązując testy? Każdy kursant na prawo jazdy odpowie, że tak. Ministerstwo Infrastruktury wyznacza zakres pytań i ich ilość na każdy typ…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton język polski

Analiza lektur metodą esencjonalną MOL

Czytanie lektury i przygotowanie się ucznia do jej analizy na zajęciach szkolnych wymaga wysiłku rozłożonego w czasie. Proces ten przedstawia praca badawcza z 2009 roku…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Tyłem do szkoły

System nauczania kluczowych przedmiotów szkolnych (maturalnych): języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wymagają reformy. Model szkatułkowy jako metoda nauczania języka ojczystego poniósł sromotną porażkę już…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona zobowiązuje

Średnia ważona to najnowszy trend systemu oceniania pracy naszych dzieci w szkole. Ma swoje zalety, ale też należy wykazać się czujnością, gdyż kierujemy się zasadą…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Szkoła barbarzyńców

Edukacyjna wartość dodana (EWD) to wskaźnik pokazujący szkole, jak na przestrzeni kilku lat kształtowały się wyniki egzaminów zewnętrznych. Tak jakby nie wystarczały surowe dane statystyczne…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona poradnik

W 2009 r. MEN zezwoliło szkołom na prowadzenie dokumentacji przy pomocy dzienników elektronicznych, które pojawiły się w szkołach już dwa lata wcześniej, zdobywając sobie wielu…

Czytaj więcej...
Posted in felieton konkursy

Konkursy 2018/2019

Wszystkie konkursy 2018/2019 uzyskały zgodę na posługiwanie się logiem “Niepodległa”. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości było wiodącym motywem wychowawczym konkursów, wzmacniającym więzi środowiska szkolnego i…

Czytaj więcej...
Posted in felieton średnia ważona

Średnia ważona symulacje

Do czasów dzienników elektronicznych w powszechnym użyciu podczas oceniania osiągnięć uczniów było wspomaganie się przez nauczycieli średnią arytmetyczną – oceny występują w postaci liczb –…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton średnia ważona

Średnia ważona analizy

Po wpisaniu do przeglądarki “średnia ważona w szkole” można przeanalizować wiele przykładów zapisów w statutach szkół i PZO. Zebrałem kilka przykładów z odnośnikami do stron…

Czytaj więcej...