Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Plusy i minusy niszczą uczniów

Plusy i minusy dzielą oceny szkolne na połówki, ćwiartki i mniejsze części po to, aby… “zniszczyć ucznia”. Konkluzja ta wynika z obliczeń i logicznego myślenia,…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Błędy WSO i PZO

Tworzący prawo nauczyciele nie mają prawniczego doświadczenia. Nie potrafią przewidywać, jakie konsekwencje przyniosą takie a nie inne zapisy w statutach lub ich brak. Obrady rad…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Wewnątrzszkolny system oceniania – przegląd

Ustawa Prawo Oświatowe z 2016 r. (PO’16) w art. 98 p. 8. nakłada na szkołę obowiązek umieszczania szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (WSO) uczniów…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Ciuciubabka z dopuszczającą

Od czasów wprowadzenia skali sześciu ocen w miejsce czterech minęło 31 lat (1999). Oceny 1-6 zastąpiły “wysłużony system 2-5”. Dawna “dwója” (2=ndst.) miała moc współczesnej…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Nowoczesna Matura ’21 – projekt

Od marca 2020. miliony Polaków przekonują się codziennie, jak wielką rolę współcześnie odgrywa internet. Całe działy administracji publicznej i gospodarki, edukację szkolną i uczelnianą przeniesiono…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton

Matura próbna zdalna lub online

Nauczanie zdalne wyłącza nadzór nauczyciela nad większością form sprawdzania postępów w nauce uczniów. Dlatego ocenianie w tym okresie jest naznaczone piętnem wymuszonej i daleko idącej…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Otwórzmy drzwi uczelni na oścież!

Zmiana jakościowa, reforma w zakresie programów nauczania i organizacji edukacji szkolnej może współcześnie przebiegać w sposób ewolucyjny dzięki obecności w systemie dzienników elektronicznych. Nadzór pedagogiczny…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Programowa reforma systemu oceniania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W każdym miejscu kraju, niezależnie od miasta, szkoły czy nauczyciela, uczeń powinien mieć te same jakościowo (taka sama ocena za ten sam wysiłek) i ilościowo…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

System oceniania w szkole

Wielu uczniów klas maturalnych nie opanowało tabliczki mnożenia, nie potrafi też poprawnie czytać i pisać w języku ojczystym a ponad 90% nastolatków w wieku 15-19…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton język polski

Podmiot liryczny

Mówiąc w dużym uproszczeniu, gdy po 190 tysiącach lat ewolucji człowiek zaczął odróżniać to, co ważne, od tego, co nieistotne, stał się homo sapiens –…

Czytaj więcej...