Sprawdzian wiadomości z zakresu: neologizmy, zapożyczenia, synonimy, polisemy, antonimy i homonimy

Ćwiczenia utrwalające podstawowe wiadomości o języku w praktyce - zapamiętywanie i stosowanie norm gramatycznych.

Ćwiczenia utrwalające podstawowe wiadomości o języku w praktyce - zapamiętywanie i stosowanie norm gramatycznych.