Materiał powtórzeniowy z zakresu: neologizmy, zapożyczenia, synonimy, polisemy, antonimy i homonimy. Podstawa programowa: szkoła średnia.