Sprawdzian wiadomości z zakresu: neologizmy, zapożyczenia, synonimy, polisemy, antonimy i homonimy