Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu aktu komunikacji językowej, funkcji tekstów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.