Ćwiczenia utrwalające podstawowe wiadomości o języku w praktyce - zapamiętywanie i stosowanie norm gramatycznych.