Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu kultury języka, kryteriów poprawności wypowiedzi i błędów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.