Konkursy 2018/2019

Wszystkie konkursy 2018/2019 uzyskały zgodę na posługiwanie się logiem „Niepodległa”. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości było wiodącym motywem wychowawczym konkursów, wzmacniającym więzi środowiska szkolnego i szacunek do ojczyzny. Wszystkim biorącym w nich udział dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, ich rodzicom oraz znajomym uczniów jeszcze raz składam podziękowania i zapraszam do dalszej wspólnej pracy.

Konkursy EWM kochamjp.pl w roku szkolnym 2018/2019

Konkursy Test główny Szkoły Na podium 1-3 miejsce Terminy testów głównych
1 #panTadeusz1834 1033 25 16% uczestników 10-16.12.2018 r.
2 #matura2019 583 30  (trwał strajk) 08-12.04.2019 r.
3 #ortograf2019 2289 51 83% uczestników 25-29.03.2019 r.
4 #tabliczka2019 1303 56 93% uczestników 27-31.05.2019 r.
Razem 5208 162
Wybrane statystyki z protokołów konkursów

#panTadeusz1834 – „Pan Tadeusz” – konkurs z cytatami online.

Test główny konkurs #panTadeusz1834 odbył się w dniach 10-16.12.2018 r. a wyniki podano w dniu 220. rocznicy urodzin wieszcza – 24.12.2018 r. Był to pierwszy ogólnopolski konkurs online z języka polskiego, w którym test główny miał charakter pytań otwartych i pisano go na smartfonach. Uczniowie mieli wykazać się znajomością „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i samodzielnie wpisać odpowiedź. Oznaczało to, iż test główny musiał uwzględniać różnorodność potencjalnych błędów literowych, miał być dopasowany do uczniów z dysleksją i obcokrajowców. Samo kodowanie odpowiedzi było więc pracochłonne.

Uczestnicy mieli ponad miesiąc na ćwiczenia online testów konkursowych i na pracę z lekturą. Test główny miał charakter otwarty. Oznacza to, iż należało samodzielnie wpisać odpowiedzi. W związku z tym poziom trudności tego konkursu był bardzo wysoki.

#ortograf2019 – 100 trudnych wyrazów

Test główny konkurs odbył się w dniach 25-31.03.2019 r. w formule Edukacyjne Wyzwania Medialne. Formuła ta umożliwiała prowadzenie kampanii reklamującej działania edukacyjne szkoły w środowisku lokalnym. Celem wyzwania było utrwalenie zasad pisowni wybranych trudnych dla uczniów wyrazów, poszerzenie wiedzy na temat pojęć i znaczeń, jakie kryją się za nimi, a także zapoznawanie się z innowacjami i możliwościami pracy online w internecie. Do rozwiązywania testu głównego uczestnicy wykorzystali smartfony. Test główny był testem wyboru.

51 szkół, 134 klasy, 2289 uczniów

#matura2019 – Epoki literackie – powtórka

Zapisy rozpoczęły się dnia 08.02.2019 r., miesiąc później, tj. 08.03.2019 r. rozpoczął się etap pierwszy nazywany eliminatorem błędów – zgodnie z zasadami Edukacyjnych Wyzwań Medialnych były to ćwiczenia zadań testu głównego. Składał się on z dwunastu poziomów podzielonych na epoki literackie oraz część teoretycznoliteracką. Poziomy zawierały łącznie 240 pytań, czyli zagadnień powtórzeniowych do zapamiętania. Spośród nich w teście głównym uczniowie mieli odpowiedzieć na 20 pytań wybranych losowo przez skrypt w czasie 5 minut, pracując na smartfonach. Miał to być test wyboru.

W eliminatorze błędów wzięło udział 583 maturzystów z 30 szkół w Polsce.

Test główny miał odbyć się w tygodniu 08-14.04.2019 r. Z powodu strajku trwającego od dnia 08.04.2019 r. do dnia 26.04.2019 r. (ostatni dzwonek maturzystów) do części głównej przystąpiło 89. maturzystów z trzech szkół w kraju, co stanowi 15% uczestników zapisanych do konkursu i 10% zgłoszonych szkół. W związku z tym test główny nie został sklasyfikowany.

#tabliczka2019 – Mnożenie do 100

Konkurs odbył się w dniach 27-31.05.2019 r. w formule Edukacyjne Wyzwania Medialne – umożliwiała prowadzenie kampanii reklamującej działania szkoły w środowisku lokalnym. Celem edukacyjnym konkursu było doskonalenie znajomości tabliczki mnożenia uczniów szkół podstawowych zgodnie z podstawą programową. Celem wychowawczym była możliwość uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości Polski z logiem „Niepodległa”.

56 szkół, 1303 uczniów

Nie ustalono ilości klas biorących udział w konkursie. Szkoły zgłaszały zapotrzebowanie na konta tworzone dla uczniów poniżej 13. roku życia. Nazwy klas odkodowano po konkursie na poziomie szkół.

Podsumowanie

  1. Dla uczczenie setnej rocznicy niepodległości Polski zaplanowano i zorganizowano cztery konkursy w formule EWM, które zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach.
  2. Łącznie w czterech konkursach wzięło udział 5208 uczniów różnych szkół z całego kraju.
  3. Liczba aktywnych choć raz w dowolnym konkursie użytkowników wyniosła łącznie 6173 osoby.

Szkołom i uczniom biorącym udział w konkursach EWM pragnę złożyć wyrazy szacunku i podziękowania za aktywność wykraczającą poza obowiązki szkolne. Roman Rzadkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *