Czy w życiu możliwe jest zadośćuczynienie za popełnione przewinienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Autor: Marta Grandke

Podane przykłady z literatury pokazują więc, że zadośćuczynienie za grzechy jest możliwe. Udało się doprowadzić do niego w przypadku Jacka Soplicy i Rodiona Raskolnikowa. Warunkiem jego wystąpienia jest jednak zrozumienie popełnionych zbrodni i wykazanie się skruchą i chęcią odpokutowania swoich czynów. Inaczej nie da się przebaczyć niektórych win ludzkich.

Dodaj komentarz