Konrad Wallenrod – motywy literackie

Autor: Marta Grandke

Motyw walki 

Motyw walki pojawia się w przypadku jednostki – Konrada Wallenroda/Waltera Alfy oraz narodów – Litwa walczy z Niemcami. Walter walczy za pomocą niehonorowych czynów, o których mówi się, że są bronią niewolników – spiskuje i zdradza Krzyżaków, wśród których się wychował. Prowadzi ich na bitwę z Litwinami, po czym zmienia strony w trakcie walki. Nie może on walczyć z Niemcami otwarcie, musi uciec się do intrygi, by osiągnąć swój cel. Walka jest głównym celem Waltera, sensem jego życia oraz narzędziem, dzięki któremu ma on nadzieję wyzwolić swoją ojczyznę. Dzięki niej ludzie mają szansę na życie w pokoju i wolności, co jest według Waltera jednym z najważniejszych aspektów istnienia.

Motyw rycerza 

 W powieści Mickiewicza pojawia się rozbudowany motyw rycerza. Są nimi Krzyżacy i wpisują się w średniowieczne wyobrażenie o tym stanie. Żyją w zakonie zgodnie z chrześcijańskimi wartościami i starają się zwalczać tych, którzy chrześcijanami nie są. Rycerzem jest także Walter Alfa, który w imię wyższych celów łamie kodeks rycerski i walczy nieczysto, zdradzając Krzyżaków. Spotyka go za to najwyższa kara i zostaje skazany na śmierć. Mickiewicz w ten sposób pokazuje, że nie zawsze kierowanie się etosem rycerskim jest najważniejsze i czasami sytuacja wymaga poświęcenia swojego honoru. Kodeksu przestrzegają Krzyżacy, którzy ciemiężą Litwę i atakują ją.

Motyw domu 

Mickiewicz opisuje także opis domu, który łączy się z ojczyzną. Dla Waltera Alfy jest nim Litwa, mimo że wychował się wśród Niemców, na zamku krzyżackim. Tylko tam może znajdować się jego dom i tylko tam możliwe jest dla niego osiągnięcie szczęścia. Nie jest też w stanie cieszyć się życiem, gdy jego ojczyzna jest w niewoli, a rodacy giną w walkach o jej wolność. 

Dodaj komentarz