Księga Hioba – motywy literackie

Motyw wiary

Księga Hioba porusza także motyw wiary i kwestię tego, że człowiek powinien zaufać Bogu bez reszty. Jego wiara musi być bezgraniczna, ponieważ ludzkość nie jest w stanie pojąć i ogarnąć rozumem boskiego planu. Pozostaje jedynie zawierzenie, że Bóg jest nieomylny i wszystko, co się dzieje, jest przez niego zaplanowane i ma głębszy sens.

Motyw losu ludzkiego

Istotnym elementem Księgi Hioba jest także ludzki los. Jest on całkowicie zależny od siły wyższej, czyli Stwórcy. Człowiek musi nieustannie walczyć z przeciwnościami i wierzyć, że jest to część boskiego planu. Jego egzystencja ma w sobie elementy tragizmu, jest bowiem istotą skazaną na przeżywanie cierpienia i niepowodzeń. Musi jednak znaleźć w sobie siłę, by wierzyć, że wszystko to ma sens.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x