Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Powieść „Inny świat” to kolejny przykład solidarności w obliczu zagrożenia. Więźniowie łagru, w którym osadzony był autor, zorientowali się, że jeden z nich, Gorcew, pracował dla NKWD. W ramach solidarności wspólnie zakatowali mężczyznę, zmuszając go do wyniszczającej pracy. Stanowił on dla nich wszystkich zagrożenie i dawał możliwość pomszczenia swoich krzywd. Gorcew zginął, ponieważ był sam przeciwko innym współwięźniom, połączonych nienawiścią do niego.

W dramacie „Dziady” widać społeczeństwo w obliczu zagrożenia, jakim są zabory. Nie wywołały one jednomyślnej solidarności, co widać w scenie dziejącej się w salonie warszawskim. Część społeczeństwa przystosowała się do nowych warunków, a pozostali chcieli walczyć. Mickiewicz opisał więc społeczność podzieloną na dwie frakcje, których interesy wzajemnie się wykluczały i dał do zrozumienia, że to walczący o wolność obywatele mają w tym przypadku słuszność. Wiedział, że tylko wspólne działanie wymierzone w zaborcę może coś zmienić.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x