Formularze zgłoszeń

“Konkursy” to nazwa umowna na oznaczenie Edukacyjnych Wyzwań Medialnych. Są to testy zderzeniowe, czyli takie, których zadania ćwiczymy w określonym czasie (2-5 tyg.), aby następnie rozwiązać test główny nazywany “egzaminem” (jak test na prawo jazdy).

Konkursy dla szkół i nauczycieli w formacie EWM to innowacyjna pomoc dydaktyczna, urozmaicanie zajęć, promocja pracy szkoły. Zgłaszający stają się organizatorami, samodzielnie ustalając terminy ćwiczeń testów i konkursów.

Zawartość ocenianego egzaminu jest wyborem zadań spośród ćwiczonych losowanym przez skrypt. W związku z tym siedzący obok siebie uczestnicy mogą mieć zupełnie różne testy, co wpływa na stopień samodzielności wykonania. W odróżnieniu od ćwiczeń egzamin jest testem jednorazowym z ograniczonym czasem wykonania.

O ilości powtórzeń zadań ćwiczeniowych nazywanych “eliminatorem” (eliminuje błędy) decyduje uczeń i jego osobisty poziom zaangażowania – ambicje i odpowiedzialność za własny rozwój umiejętności.

Testy można wykonać na dowolnym urządzeniu włącznie ze smartfonami. Dotyczy to również konkursów. Wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka, nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

Zgłoszenia do konkursów dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel (lub inny pracownik szkoły) za pomocą formularzy zgłoszeń. Korzystanie z zasobów platformy jest nieodpłatne. Zgłaszający otrzymuje hasło do wybranych treści i uprawnienia nadzoru. Konkursy można organizować jako testy na lekcjach dla klasy, wyzwania edukacyjne między oddziałami, szkołami, konkursy lokalne, a nawet (zob.>>>) ogólnopolskie.

Materiałami do ćwiczeń z języka polskiego są każdorazowo lektury. Ma to na celu propagowanie znajomości ich treści i czytelnictwa.

Nie ma przymusu udziału w konkursach. Testy można wykorzystać do pracy szkolnej lub jako zadania domowe bez egzaminów i bez udziału w finale konkursu, którego datę i czas należy zgłosić także poprzez formularze.

Konkursy między oddziałami lub szkołami mogą odbywać się podczas zajęć. Nie jest konieczne korzystanie z Wi-Fi szkoły w jedynym wyznaczonym terminie. Nauczyciel wyznacza termin przeprowadzenia konkursu na swoich zajęciach zgodnie z planem lekcji.

Konkursy EWM mogą się odbywać w klasach lekcyjnych, pracowniach komputerowych a nawet w aulach szkoły podczas spotkań szkolnych mających charakter naukowy. Celem ich podejmowania jest popularyzacja wiedzy i umiejętności, doskonalenie kluczowych kompetencjo objętych programem.

Zgodnie z zasadami EWM do konkursu można zaprosić nauczycieli, rodziców i znajomych, aby w ten sposób reklamować wydarzenia szkolne w lokalnym środowisku. Ich udział pozwala zdobywać dodatkowe punkty dla uczniów w kategorii “Mistrzowie marketingu”.

Aby włączyć do konkursu rodzinę i znajomych, promując szkołę, wystarczy zgłosić to w formularzu, wpisując: “Plus znajomi”. Zostanie dla nich otwarta przestrzeń czasowa do rozwiązania zadań w weekend.

1. Przecinek. Polskie arcydzieła w szkole podstawowej - uczymy się od mistrzów.

Zgłoszenie szkoły/klasy

    2. Przecinek. Polskie arcydzieła w szkole średniej - uczymy się od mistrzów.

    Zgłoszenie szkoły/klasy

      Zamawianie kont dla uczniów poniżej 13. lat

      Uczniowie 13+ mają już emaile i są użytkownikami internetu. Dla młodszych uczniów można zamówić za darmo konta firmowane adresem email zamawiającego, który przydzieli konta uczniom i będzie niejako ich administratorem.