#matura2020

#matura2020 – Epoki literackie – powtórka. Regulamin konkursu


1. Kalendarium konkursu | 2. Zwycięzcy | 3. Przebieg | 4. Cele konkursu | 5. Idea EWM |  6. Budowa i zadania | 7. Innowacyjność…  |  8. Formularz zgłoszeniowy | 9. Opłata… | 10. Punktacja konkursowa i ocenianie | 11. Inne zalecenia i regulacje

ZAKŁADANIE KONT NA kochamjp.pl | LOGOWANIE DO KONKURSU

1. Kalendarium

 1. Zgłaszanie (dyrektor, nauczyciel) udziału szkoły – od: 01.01.2020 r. (formularz p. 8 poniżej).
 2. Start eliminatora błędów – ćwiczenia testów konkursowych: 13.01.2020 r.
 3. Test główny odbędzie się w tygodniu: 30.03-05.04.2020 r. – nauczyciel sam wybiera dzień tygodnia i lekcję, na której uczniowie napiszą test główny (na tablicy zapisze hasło).
 4. Wysłanie informacji z wynikami uczniów na adresy e-mail zgłaszających do 7 dni po zakończeniu testu głównego.

2. Zwycięzcy

I. Konkurs wiedzy

 1. Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń (i uczestnik) samodzielnie odczytuje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej.
 2. Dostęp do własnych prób (odpowiedzi w teście) uczestnicy otrzymują po zakończeniu tygodnia testu głównego.
 3. Do tygodnia po konkursie sporządzany jest protokół. Umieszczane są w nim informacje dotyczące ilości uczestników – całej grupy, a także szkoły znajdujące się na podium. Protokół rozsyłany jest do osób zgłaszających szkoły do konkursu po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.
 4. Z racji trudności w odczytywaniu klas uczestników lub zakodowania danych nie jest możliwe stworzenie rankingu klas biorących udział w konkursie.
 5. W przypadku gdy żadnej ze szkół nie uda się znaleźć na podium, przyznawane są wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.

Przedziały procentowe dla podium

LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

II. Konkurs Mistrzowie szkolnego marketingu

Zwycięzcami konkursu są szkoły, które najlepiej wykorzystały możliwość tworzenia i wzmacniania swojego wizerunku w oparciu o Edukacyjne Wyzwanie Medialne, jakim jest konkurs. Liczony jest udział nauczycieli, rodziców i znajomych uczniów z socjal mediów, którzy wzięli udział w niedzielnym teście głównym, zakładając konta i w formularzu logowania w miejscu Szkoła – wpisali klucz dostępu placówki, w miejscu Klasa – klasę uczestnika, który udanie zachęcił ich do podjęcia wyzwania.

3. Przebieg

Po zgłoszeniu uczestników z użyciem formularza zgłoszeń, szkoła otrzymuje klucz dostępu. Uczestnicy zakładają konta i logują się do strony oraz do konkursu z użyciem tego klucza (zob. Logowanie i zakładanie kont)

schemat konkursu

4. Cele konkursu

 1. Wychowawcze: uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod wspólnym logiem “Niepodległej”; wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do polskich tradycji literackich; integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego.
 2. Edukacyjne: powtórzenie i utrwalanie podstawowych wiadomości o epokach literackich; przygotowanie do matury pisemnej i ustnej; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania; wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego, w tym zastosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 3. Marketingowe: promocja placówki szkolnej w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju; podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.

5. Idea EWM

W formule Edukacyjne Wyzwania Medialne nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów. Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do ćwiczenia.

Więcej o formule EWM na stronie głównej portalu – zob. kochamjp.pl

6. Budowa i zadania konkursowe

Konkurs dzieli się na dwie części: A. Eliminator błędów i B. Test główny.

A. Eliminator błędów

 1. Dzieli się na 12 poziomów jak w grach komputerowych. Aby przejść do kolejnego poziomu, należy poprzedni przećwiczyć, zdobywając co najmniej 50% punktów.
 2. Testy są zróżnicowane pod względem trudności, ale wszystkie polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi: klikamy wyrazy, przeciągamy wyrazy na puste pole, klikamy prawdę lub fałsz, dokonujemy wyboru właściwej odpowiedzi spośród podanych kilku możliwych.
 3. Każdy poziom ma swoją bazę pytań testowych: do 20. Przed rozpoczęciem testu wyświetla się komunikat typu: Rozwiąż 10 z 20. zadań… Oznacza to, iż w bazie tego poziomu jest 20 pytań. Jeśli rozwiązujemy go po raz pierwszy, zobaczymy tylko 10 z nich. Uzyskawszy wynik 50%, możemy przejść dalej, na wyższy poziom, ale pozostało do rozwiązania jeszcze 10 zadań. Można je zignorować, jednak aby nie być zaskoczonym na teście głównym, należy ćwiczyć test na danym poziomie dopóty, dopóki żadne z zadań nas nie zaskoczy i wszystkie okażą się rozwiązywalne.
 4. Po zakończeniu testu na każdym poziomie zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi, a także zaliczenie, jeśli test zakończy się bez błędów.


B. Test główny 

 1. Do testu głównego będą mogli przystąpić wszyscy uczestnicy.
 2. Z bazy ponad 200. pytań dwunastu poziomów konkursu (gry) skrypt wylosuje dla każdego uczestnika 20 zadań, na których rozwiązanie będzie określona liczba minut.
 3. Maturzyści będą mieli 5 – rodzice i znajomi 7 minut – na rozwiązanie testu.
 4. Test główny ma wyłonić zwycięzców w kategoriach “Mistrz epok literackich” i “Mistrz szkolnego marketingu”. Oba tytuły mają charakter symboliczny i umowny.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:


Wybieramy właściwą odpowiedź.

Klikamy prawdę lub fałsz.

7. Innowacyjność

A. Cechy drugiej edycji konkursu:

 • to konkurs ogólnopolski online z użyciem smartfonów;
 • powszechny: zapraszający do udziału wszystkich uczniów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy wszyscy razem będą mogli mieć satysfakcję ze wspólnej pracy i świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły;

B. Innowacja pedagogiczna i awans nauczyciela

Konkurs trwa ponad miesiąc lub dwa. Można go wpisać jako innowację pedagogiczną. Sposób postępowania w przypadku tego typu wydarzeń szkolnych znajduje się na portalu oświatowym.

8. Formularz zgłoszeniowy dla szkoły

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną przy użyciu formularza poniżej i otrzymanie klucza dostępu.
 • Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia i dotyczą całej szkoły.
 • Po zgłoszeniu szkoły udział konkursie może wziąć dowolna liczba uczniów.
 • Materiału konkursowego można używać także po zakończeniu konkursu.

UWAGA! To jest formularz zgłoszeniowy szkoły. Aby założyć konto, kliknij: Zakładam konto.9. Opłata i nagrody

 1. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Organizator nie sponsoruje nagród.
 3. Organizator przygotowuje szablony certyfikatów, wyróżnień i dyplomów do wydrukowania w szkole.
 4. Po zakończeniu konkursu zgłaszający są proszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma charakter dokumentacji udziału szkoły w konkursie.

10. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze (randze) sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie epok literackich.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie “Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

11. Inne zalecenia i regulacje

 • Porządek działań w dniu testu głównego;
 • Zalecenia dla użytkowników smartfonów;
 • Prawa uczestnika konkursu i zastrzeżenia prawne;
 • Uwagi i reklamacje dla wszystkich konkursów zostały opisane na stronie

(zob.) Regulamin portal u część II