regulaminy

1. Logowanie na stronie i w konkursie

Uczestnicy konkursu bezpiecznie (protokół ssl) i samodzielnie logują się na stronie https://kochamjp.pl.
Logowanie jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza i aktywacji linka przesłanego przez skrypt na adres e-mail użytkownika. Uwaga: czasami ląduje on w skrzynce e-mail w folderze „spam” lub „oferta”, więc i tam należy zerknąć.

Na stronie głównej znajduje się przycisk „Zaloguj się”. Po przeniesieniu na stronę logowania wciskamy przycisk: „Zacznij teraz od utworzenia własnego konta” i wypełniamy rzetelnie formularz. Uwaga: ta sama procedura dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli czy znajomych.

Pola formularza:

 1. W miejscu „Nazwa użytkownika” wpisujemy tzw. nicka, czyli pseudonim – małymi literami, np. ania2018.
 2. Wpisując wymyślone przez siebie hasło, pamiętamy, że ma ono mieć co najmniej 8 znaków. Zapamiętujemy je, zapisując w notatniku w smartfonie lub w zeszycie.
 3. W rubryce: „Imię” wpisujemy – imię (nie zdrobnienie lub szkolne pseudo), w rubryce: „Nazwisko”nazwisko – zaczynamy wielką literą. UWAGA! Zaniedbanie tego, zamiana miejsc imienia z nazwiskiem utrudni pracę podczas klasyfikacji punktowej i może wykluczyć odpowiedzi na zapytania Uczestnika konkursu, którego nazwiska będziemy szukać w bazie danych w rekordzie: „Nazwiska”, nie zaś „Imiona”.
 4. Dwukrotnie wpisujemy swój adres e-mail, na który to zostanie wysłany link aktywujący konto.
 5. W formularzu w miejscu Szkoła wpisujemy klucz dostępu, zwykle jest to skrócona nazwa szkoły bez spacji np. psp1warszawa i nr klasy np. 3b – małe litery, bez spacji, alfabet polski – to b. ważne dla ustalenia rankingu wewnątrzszkolnego klas na poziomie szkoły. Jeżeli Uczestnik nie poda numeru klasy, nie zostanie ona zliczona w konkursie klas i w rankingach – to może być dla klasy wielka strata punktowa!
 1. Do konkursów zapisujemy się na kochamjp.pl, wpisując klucz dostępu podany przez Dyrektora lub nauczyciela czy koordynatora.
 2. W celu identyfikacji (wyliczenia) najlepszej klasy „Mistrzów szkolnego marketingu” rodzice, nauczyciele, znajomi zaproszeni do udziału w konkursie przez uczestnika logują się, wpisując jego szkołę i klasę, a także klucz dostępu podany przez Uczestnika.
 3. W celu identyfikacji (wyliczenia) „Mistrza szkolnego marketingu” rodzice i znajomi przy klasie wpisują Nazwisko i pierwszą literę imienia Uczestnika, który zaprosił ich do wzięcia udziału w konkursie wg wzoru np.: 3b Nowak J – bez kropek.
 4. Jeśli uczestnik zapomniał wpisać dane: „Szkoła” i „Klasa” – może to zrobić w trakcie ćwiczeń, posługując się po zalogowaniu ścieżką – Ustawienia/ Modyfikuj profil – Opcjonalne (zob. poniżej).
modyfikuj profil

Wchodzimy do ustawień.
/Modyfikuj profil/Opcjonalne

modyfikuj profil

Wpisujemy klasę i ucznia,
dla którego gramy; szkołę.

2. Standardy techniczne

 1. Strona „Kocham język polski – kochamjp.pl” została zbudowana na silniku moodle i jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi: komputerami, tabletami i smartfonami. Nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji, wystarczy ulubiona przeglądarka stron www uczestnika.
 2. Do uczestnictwa szkoły w konkursie wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputery, laptopy czy tablety.
 3. Uczestnicy mogą zadeklarować pisanie KONKURSU na smartfonach.
 4. Ćwiczenia zadań ELIMINATORA i TESTU próbnego mogą odbywać się na każdym urządzeniu wymienionym w punkcie 2 i 3 powyżej w zasięgu szkolnego wi-fi.
 5. W dniu KONKURSU hasło do testu konkursowego zostanie podane przez Dyrektora szkoły lub pojawi się nad testem.
 6. Podczas KONKURSU uczestnik wylosuje pytania i po rozwiązaniu testu dowie się o ilości zdobytych punktów. Wgląd do testu nastąpi po zakończeniu konkursu.

3. Dostosowania i zalecenia dla użytkowników smartfonów w KONKURSIE

 1. Zadania otwarte KONKURSU są losowane indywidualnie z bazy ponad 200 pytań i zmieniana jest ich kolejność. Niewielkie jest więc prawdopodobieństwo, że uczestnicy siedzący obok siebie wylosują ten sam zestaw pytań ułożonych w podobnej kolejności.
 2. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega na wydłużeniu czasu rozwiązywania KONKURSU, jeśli ma charakter pytań otwartych, ale przede wszystkim na długim okresie poprzedzającym test główny: uczestnicy mają możliwość ćwiczenia testów konkursowych do osiągnięcia doskonałości.
 3. Ilość znaków ze spacjami w pytaniach ograniczona do maksimum 144 znaków.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona podczas KONKURSU: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów wg uznania.
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle – szczególnie pożerające pamięć i transfer typu spotify.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie zakłóca pracy innym uczestnikom.

4. Terminologia regulaminów konkursowych

 1. Klucz dostępu – to wyraz/kod otrzymany przez Dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) po zgłoszeniu do udziału w konkursie. Wpisujemy go, zapisując się do konkursu po założeniu konta użytkownika i zalogowaniu się do strony.

  Okienko wpisywania klucza dostępu do konkursu

 2. Hasło dostępu – to hasło dostępu do testu (nazywanego wewnątrz także „quizem”). Wpisujemy je we wskazanym okienku, wchodząc do wybranego lub wskazanego testu konkursu. UWAGA! Jesteśmy już zalogowani i użyliśmy wcześniej klucza dostępu do konkursu.

  Okienko dostępu do testu

  Okienko hasła dostępu do testu (quizu)

 3. Konkurs online – obie części konkursu odbywają się zdalnie – w internecie, w oparciu o umieszczone na stronie zaprojektowane skrypty. Do udziału w konkursie konieczny jest zatem dostęp do sieci i wskazanej strony www: kochamjp.pl.
 4. Test wyboru – uczestnik musi wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru.
 5. Uczestnik – to każda osoba biorąca udział w konkursie, logująca się do niego, korzystająca z klucza dostępu: Dyrektor, uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy.
 6. Uczestnik i Dyrektor to rzeczowniki pospolite – zapis wielką literą wyraża szacunek organizatora dla osób aktywnych w konkursie.

5. Zgłaszanie do konkursu, kontakt z administratorem

 1. Zgłoszenia szkoły (placówki)/grupy osób dokonuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Zgłoszenie jest dobrowolne.
 3. Zgłaszający otrzymuje klucz dostępu.
 4. Udział w konkursie może pomóc:
  • zebrać informacje o aktywności uczestników od nauczycieli i ją ocenić;
  • zebrać informacje o aktywności uczestników w ELIMINATORZE odpłatnie od administratora – statystyki przesłane będą na adres zgłoszony przez Dyrektora (koszt 35 zł.);
  • zebrać opinie uczestników i podjąć decyzję co do udziału w KONKURSIE = teście głównym;
  • zintegrować i zaktywizować środowisko szkolne;
  • sprawdzić możliwości organizacyjne związane z okazją udziału w pierwszym konkursie online z wykorzystaniem internetu i smartfonów.
  • zdobywać doświadczenia przed kolejnymi tego typu konkursami np. na stronie kochamjp.pl.
 5. Zgłoszenie oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki udziału w konkursie umieszczone na stronie: Regulamin i zasady konkursu…”.
 6. Dyrektor może zgłosić do konkursu szkołę lub wybrane klasy czy grupy osób.
 7. Zgłaszający do konkursu placówkę ma prawo do wycofania się z KONKURSU bez zgłaszania poprzez brak aktywności.
 8. Organizator udziela informacji o uczestnikach i wynikach wyłącznie Dyrektorom na podany w zgłoszeniach adres elektroniczny.
 9. Kontakt na adres umieszczony w stopce na dole strony.
KONKURSY

strona główna

#ortograf2019

#matura2019

#przecinek2019

logo konkursu


strona główna