regulaminy

Już można zgłaszać szkoły. ELIMINATOR – ćwiczenia zadań konkursowych – rusza 25. lutego. 2019 r.

#ortograf2019. Regulamin i zasady konkursu

1. Cele konkursu | 2. Budowa i zadania konkursu | 3. Innowacyjność konkursu | 4. Kalendarium konkursu | 5. Opłata za udział w konkursie, sponsorzy | 6. Terminologia regulaminu | 7. Zgłaszanie do konkursu, kontakt z administratorem | 8. Formularz zgłoszeniowy | 9. Logowanie na stronie i w konkursie | 10. Cechy ELIMINATORA i KONKURSU | 11. Standardy techniczne | 12. Dostosowania i zalecenia dla użytkowników smartfonów w KONKURSIE | 13. Porządek działań w dniu KONKURSU | 14. Punktacja konkursowa i ocenianie | 15. Prawa Uczestnika i zastrzeżenia prawne | 16. Uwagi i reklamacje | 17. Zasady strony i RODO | 18. Aktualizacje Regulaminu

1. Cele konkursu

 1. Utrwalanie znajomości pisowni wyrazów trudnych i ortografii.
 2. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do tradycji języka ojczystego.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 4. Integrowanie i aktywizacja Uczestników życia szkolnego poprzez udział w Edukacyjnym Wydarzeniu Medialnym.
 5. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju.
 6. Podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.
 7. Dostosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 8. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.

2. Budowa i zadania konkursu

Konkurs dzieli się na dwie części: ELIMINATOR i KONKURS główny.

A. Zadania ELIMINATORA:

 1. Ćwiczenia przygotowujące do testu głównego nazywanego KONKURSEM.
 2. Analizowanie przez Uczestników, indywidualne lub grupowe, przygotowanych testów wyboru.

B. Zadania KONKURSU to wyłonienie zwycięzców w kategoriach mistrzowskiej znajomości 100 trudnych wyrazów wraz ich znaczeniami oraz wybranymi synonimami, a także zainicjowanie Edukacyjnego Wydarzenia Medialnego.

 1. „Mistrz ortografii” w klasie, szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 2. Klasa (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) i Szkoła (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) z tytułami: „Mistrzowie ortografii” w szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 3. „Mistrz szkolnego marketingu” w klasie, szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 4. Klasa (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) i Szkoła (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) z tytułami Mistrzowie szkolnego marketingu w szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce

Powyższe tytuły będą policzalne i zgodne z wynikami testu głównego. Tytuły w odniesieniu do marketingu są związane z deklaracją rodziców, rodziny, nauczycieli i znajomych z social mediów: dla kogo grają. Z tego powodu ważne jest, aby znajomi zaznaczali nazwisko ucznia w rubryce Ustawienia/Mój profil – Opcjonalne: Klasa np. 2a Nowak J. Wyjaśnia to punkt Logowanie do strony i konkursu poniżej.

 

3. Innowacyjność konkursu #ortograf2019

To pierwszy konkurs ortograficzny:

 • ogólnopolski online z użyciem smartfonów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy wszyscy razem będą mogli mieć satysfakcję ze wspólnej pracy i świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły;
 • uwzględniający problemy z ortografią i dysleksją uczniów;
 • uwzględniający problemy językowe uczniów cudzoziemców;
 • powszechny: zapraszający do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, a także ich rodziców i znajomych.

4. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie przez dyrektora lub osobę upoważnioną udziału – od: 28.01-17.02.2019 r.
 2. Start ELIMINATORA, czyli przygotowujące ćwiczenia testów: 25.02.2019 r.
 3. KONKURSU główny – test: 25-29-31.03.2019 r.
 4. Ogłoszenia wyników końcowych: 09.04.2019 r.

5. Opłata za udział w konkursie, sponsorzy

 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #ortograf2019 jest bezpłatny.
 2. Organizator konkursu nie sponsoruje nagród.

6. Terminologia regulaminu

 1. Części konkursu #ortograf2019: ELIMINATOR (ćwiczenia) i KONKURS (test główny).
 2. #ortograf2019 – nazwa skrócona, hasztag, od pełnej nazwy: #ortograf2019 – 100 trudnych wyrazów
 3. W regulaminie użyto terminu „konkurs” na oznaczenie dwóch wartości:
  1. konkurs – mała litera – dla wyrażenia całości działań testowych prowadzących do efektu, jakim będzie rozwiązywanie i poszukiwanie odpowiedzi do testów, wydarzenie;
  2. KONKURS – wersaliki – jako skrócona nazwa końcowej fazy testu głównego sprawdzającego zdobyte wiadomości i umiejętności: konkurs główny – test wiedzy.
 4. ELIMINATOR to termin użyty tutaj w znaczeniu od czasownika „eliminować”: ćwiczenia z testami, aby utrwalić wiedzę w celu wyeliminowania błędów i zapamiętywania zasad ortograficznych. Nie jest to natomiast zbiór zadań, których wykonanie warunkuje zakwalifikowanie się do KONKURSU. Można podejść do niego bez ćwiczenia ELIMINATORA.
 5. „Mistrz ortografii” i „Mistrzowie ortografii” – tytuły symboliczne zdobywane przez Uczestników indywidualnie, dla klasy i szkoły. Zwycięzcy KONKURSU wykazujący się najlepszymi rezultatami: rozwiązywanie testu głównego a czas rozwiązania.
 6. „Mistrz szkolnego marketingu” i „Mistrzowie szkolnego marketingu” – tytuły indywidualne oraz dla klasy i szkoły zdobywane przez Uczestników wraz z zaproszonymi przez siebie do udziału w KONKURSIE rodzicami, nauczycielami i znajomymi z social mediów.
 7. Dyrektor szkoły (placówki) – to osoba podejmująca wiążące decyzje, od której zależy zgłoszenie do konkursu i dalsze działania w obrębie szkoły mające ważny wpływ na przebieg przygotowań do i przebieg konkursu.
 8. Klucz dostępu – to wyraz/kod otrzymany przez Dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) po zgłoszeniu do udziału w konkursie. Wpisujemy go, zapisując się do konkursu po założeniu konta użytkownika i zalogowaniu się do strony.

  Okienko wpisywania klucza dostępu do konkursu

 9. Hasło dostępu – to hasło dostępu do testu (nazywanego wewnątrz także „quizem”). Wpisujemy je we wskazanym okienku, wchodząc do wybranego lub wskazanego testu konkursu. UWAGA! Jesteśmy już zalogowani i użyliśmy wcześniej klucza dostępu do konkursu.

  Okienko dostępu do testu

  Okienko hasła dostępu do testu (quizu)

 10. Konkurs online – obie części konkursu odbywają się zdalnie – w internecie, w oparciu o umieszczone na stronie zaprojektowane skrypty. Do udziału w konkursie konieczny jest zatem dostęp do sieci i wskazanej strony www: kochamjp.pl.
 11. Test wyboru – uczestnik musi wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru.
 12. Uczestnik – to każda osoba biorąca udział w konkursie #ortograf2019, logująca się do niego, korzystająca z klucza dostępu: Dyrektor, uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy.
 13. Uczestnik i Dyrektor to rzeczowniki pospolite – zapis wielką literą wyraża szacunek organizatora dla osób aktywnych w konkursie.

7. Zgłaszanie do konkursu, kontakt z administratorem

 1. Zgłoszenia szkoły (placówki)/grupy osób dokonuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Zgłoszenie jest dobrowolne.
 3. Zgłaszający otrzymuje klucze dostępu dla uczniów: klucz(u) oraz rodziców i znajomych: klucz(z).
 4. Udział w konkursie może pomóc:
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników od nauczycieli i ją ocenić;
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników w ELIMINATORZE odpłatnie od administratora – statystyki przesłane będą na adres zgłoszony przez Dyrektora (koszt 35 zł.);
  • zebrać opinie Uczestników i podjąć decyzję co do udziału w KONKURSIE głównym;
  • zintegrować i zaktywizować środowisko szkolne;
  • uczcić wydarzenie, jakim jest 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza i 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • sprawdzić możliwości organizacyjne związane z okazją udziału w pierwszym konkursie online z wykorzystaniem internetu i smartfonów.
  • zdobywać doświadczenia przed kolejnymi tego typu konkursami – np. #przecinek2019 na stronie kochamjp.pl.
 5. Zgłoszenie oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki udziału w konkursie umieszczone na tej stronie „#ortograf2019. Regulamin i zasady konkursu online”.
 6. Dyrektor może zgłosić do konkursu szkołę lub wybrane klasy czy grupy osób. Oznacza to jednak rezygnację z udziału w rywalizacji Mistrzowie ortografii i Mistrzowie szkolnego marketingu jako placówki.
 7. Zgłaszający do konkursu placówkę ma prawo do wycofania się z KONKURSU bez zgłaszania poprzez brak aktywności.
 8. Organizator udziela informacji o Uczestnikach i wynikach wyłącznie Dyrektorom na podany w zgłoszeniach adres elektroniczny.
 9. Kontakt na adres i telefon umieszczony w stopce na dole strony.

8. Formularz zgłoszeniowy

 1. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie następujących danych:
  1. Nazwisko i imię wysyłającego – Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
  2. Adres kontaktowy e-mail.
  3. Pełna nazwa szkoły – bez patrona – i miejscowość.
  4. Skrócona nazwa szkoły pisana małymi literami bez polskich znaków i bez spacji.
 1. Można skorzystać z poniższego formularza lub danych umieszczonego w stopce strony.
 2. Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia.
 3. Można skorzystać z poniższego formularza lub danych umieszczonego w stopce strony.
 4. Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia.

9. Logowanie na stronie i w konkursie

  1. Uczestnicy konkursu bezpiecznie (protokół ssl) i samodzielnie logują się na stronie.
  2. Logowanie jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza i aktywacji linka przesłanego przez skrypt na adres e-mail użytkownika. Uwaga: czasami ląduje on w skrzynce e-mail w folderze „spam” lub „oferta”, więc i tam należy zerknąć.

  1. Na stronie głównej znajduje się przycisk „Zaloguj się”. Po przeniesieniu na stronę logowania wciskamy przycisk: „Zacznij teraz od utworzenia własnego konta” i wypełniamy rzetelnie formularz. Uwaga: ta sama procedura dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli czy znajomych.

 1. Pola formularza:

  1. W miejscu „Nazwa użytkownika” wpisujemy tzw. nicka, czyli pseudonim – małymi literami, np. ania2018.
  2. Wpisując wymyślone przez siebie hasło, pamiętamy, że ma ono mieć co najmniej 8 znaków. Zapamiętujemy je, zapisując w notatniku w smartfonie lub w zeszycie.
  3. W rubryce: „Imię” wpisujemy – imię, w rubryce: „Nazwisko” – nazwisko – zaczynamy wielką literą. UWAGA! Zaniedbanie tego, zamiana miejsc imienia z nazwiskiem utrudni pracę podczas klasyfikacji punktowej i może wykluczyć odpowiedzi na zapytania Uczestnika konkursu, którego nazwiska będziemy szukać w bazie danych w rekordzie: „Nazwiska”, nie zaś „Imiona”.
  4. Dwukrotnie wpisujemy swój adres e-mali, na który to zostanie wysłany link aktywujący konto.
  5. Podczas zakładania konta należy podać skróconą nazwę szkoły (np. psp1warszawa – małymi literami, bez spacji) i nr klasy (np. 2bg). Jest to ważne dla ustalenia rankingu wewnątrzszkolnego klas na poziomie szkoły. Jeżeli Uczestnik nie poda numeru klasy (np. 3b), po zakończeniu konkursu Dyrektor będzie musiał samodzielnie ustalać te dane, co wydłuży okres ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Do konkursu #ortograf2019 zapisujemy się na kochamjp.pl, wpisując klucz dostępu podany przez Dyrektora.
 3. W celu identyfikacji (wyliczenia) najlepszej klasy „Mistrzów szkolnego marketingu” rodzice, nauczyciele, znajomi zaproszeni do udziału w konkursie przez Uczestnika logują się, wpisując jego szkołę i klasę, a także klucz dostępu podany przez Uczestnika a przeznaczony dla rodziców i znajomych, otrzymany wcześniej od Dyrektora.
 4. W celu identyfikacji (wyliczenia) „Mistrza szkolnego marketingu” rodzice i znajomi przy klasie wpisują Nazwisko i pierwszą literę imienia Uczestnika, który zaprosił ich do wzięcia udziału w konkursie wg wzoru np.: 3fl Nowak J.
 5. Jeśli Uczestnik zapomniał wpisać dane: „Szkoła” i „Klasa” – może to zrobić w trakcie ćwiczeń, posługując się po zalogowaniu ścieżką – Ustawienia/ Modyfikuj profil – Opcjonalne (zob. poniżej).
modyfikuj profil

Wchodzimy do ustawień.
/Modyfikuj profil/Opcjonalne

modyfikuj profil

Wpisujemy klasę i ucznia,
dla którego gramy; szkołę.

10. Cechy ELIMINATORA i KONKURSU

  1. ELIMINATOR to część ćwiczeniowa – wstępna konkursu #ortograf2019.
  2. Rozwiązujący testy ELIMINATORA zapamiętuje odpowiedzi, aby później zweryfikować je z podanymi tablicami wyrazów.
 1. Tablice z wyrazami, wyjaśnieniem znaczenia i synonimami

  Tablice z wyrazami, wyjaśnieniem znaczenia i synonimami

  Automatyczny kalejdoskop utrwalający wiadomości

  Automatyczny kalejdoskop utrwalający wiadomości

  1. Za każdą odpowiedź można zdobyć jeden punkt.
  2. Po zakończeniu testu Uczestnik zobaczy próbę (swoje podejście) z punktowanymi prawidłowymi odpowiedziami. Błędy będzie musiał skorygować z tablicami poprawności pełniącymi rolę słowników.
  3. Uczestnicy mogą ćwiczyć z wieloma otwartymi zakładkami przeglądarek www i w grupach.
  4. Jednorazowy TEST próbny zawiera 10 pytań i należy go rozwiązać w 2 minuty, wskazując poprawne odpowiedzi. Został napisany, aby Uczestnik spróbował swoich sił i przywykła do stresu związanego ze skróconym czasem.
  5. W KONKURSIE Uczestnik wylosuje pytania z tej samej bazy, którą ćwiczył w ELIMINATORZE.
  6. Jednorazowe podejście do KONKURSU zawiera 20 zadań otwartych. Są one losowane dla każdego Uczestnika indywidualnie. Limity czasowe KONKURSU dla Uczestników:
 1. 6 minut w szkole podstawowej i w gimnazjum;
 2. 3 minuty na rozwiązanie testu mają uczniowie szkół średnich i studenci;
 3. 8 minut uczniowie z zaświadczeniami PPP w szkole podstawowej i gimnazjum;
 4. 8 minut rozwiązują test obcokrajowcy;
 5. 6 minut test rozwiązują rodzice i znajomi Uczestników z social mediów.

UWAGA: W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów (np. 100%) przez wielu Uczestników o wyższych lokatach decyduje czas zakończenia podejścia.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów ELIMINATORA i KONKURSU:

Przeciągamy wyraz

Klikamy w wyraz z błędem

11. Standardy techniczne

 1. Strona „Kocham język polski” – kochamjp.pl została zbudowana na silniku moodle i jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi: komputerami, tabletami i smartfonami. Nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji, wystarczy ulubiona przeglądarka stron www Uczestnika.
 2. Do uczestnictwa szkoły w konkursie wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputery, laptopy czy tablety.
 3. Uczestnicy mogą zadeklarować pisanie KONKURSU na smartfonach.
 4. Ćwiczenia zadań ELIMINATORA i TESTU próbnego mogą odbywać się na każdym urządzeniu wymienionym w punkcie 2 i 3 powyżej w zasięgu szkolnego wi-fi.
 5. W dniu KONKURSU hasło do testu konkursowego zostanie podane przez Dyrektora szkoły lub pojawi się nad testem.
 6. Podczas KONKURSU Uczestnik wylosuje pytania i po rozwiązaniu testu dowie się o ilości zdobytych punktów. Wgląd do testu nastąpi po zakończeniu konkursu.

12. Dostosowania i zalecenia dla użytkowników smartfonów w KONKURSIE

 1. Zadania otwarte KONKURSU są losowane indywidualnie z bazy ponad 200 pytań i zmieniana jest ich kolejność. Niewielkie jest więc prawdopodobieństwo, że Uczestnicy siedzący obok siebie wylosują ten sam zestaw pytań ułożonych w podobnej kolejności.
 2. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega na wydłużeniu czasu rozwiązywania KONKURSU, ale przede wszystkim na długim okresie poprzedzającym test główny: Uczestnicy – każdy zgłoszony i poinformowany przez swojego nauczyciela lub dyrektora – mają możliwość ćwiczenia testów konkursowych do osiągnięcia doskonałości.
 3. Ilość znaków ze spacjami w pytaniach została ograniczona do 144.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona podczas KONKURSU: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów: pozioma (widoczność całej odpowiedzi).
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

13. Porządek działań w dniu KONKURSU

 1. Placówka (szkoła) zapewnia Uczestnikom dostęp do internetu w dniu KONKURSU i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Harmonogram kolejności wypełniania testu konkursowego ustala Dyrektor, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 3. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny KONKURSU: Uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 4. Osoby nadzorujące pracę Uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 5. Nadzorujący pracę niesamodzielnego Uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 6. Rozwiązujący test KONKURSOWY Uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym Uczestnikom.
 7. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na KONKURS, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział w KONKURSIE.

14. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w KONKURSIE, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu ortograficznego z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie ortografii.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy Uczestnik: uczeń – może zdobyć w KONKURSIE głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych Uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

15. Prawa Uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy Uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i KONKURSU;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora konkursu uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez Dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu KONKURSU.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu KONKURSU głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu KONKURSU;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego KONKURSU i przekazywania ich innym Uczestnikom;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji Uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po KONKURSIE, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

16. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie KONKURSU Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie KONKURSU lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. Po KONKURSIE i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w ELIMINATORZE – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym Uczestnika.

17. Zasady strony i RODO

Regulamin strony, z którym mają obowiązek zapoznania się wszyscy nowi użytkownicy, znajduje się powyżej pod przyciskiem REGULAMIN STRONY.

18. Aktualizacje Regulaminu

Organizator konkursu #ortograf2019 dołoży wszelkich starań, aby ELIMINATOR i KONKURS odbyły się sprawnie i bez problemów. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian, które tę organizację mogłyby ulepszyć. Uczestnicy będą o nich informowani poniżej:

LP. Data Godzina Zmiana Po aktualizacji
5
4
3
2
1 12.12.2018 22.28 Ukończenie prac nad treścią Regulaminu.
KONKURSY

strona główna

logo konkursu

#ortograf2019

#przecinek2019


strona główna