#ortografia

Regulamin konkursu

1. Kalendarium i 2. Zwycięzcy konkursu | 3. Cele | 4. Idea EWM |  5. Budowa i zadania | 6. Innowacyjność  |  7. Formularz zgłoszeniowy | 8. Opłata… | 9. Porządek działań… | 10. Punktacja konkursowa i ocenianie | 11. Inne zalecenia i regulacje

ZAKŁADANIE KONT NA kochamjp.pl   LOGOWANIE DO KONKURSU

1. Kalendarium konkursu

Przygotowany materiał konkursowy szkoła już dzisiaj może wykorzystać wg własnego harmonogramu pracy i pomysłu.

Z powodu pandemii trudno planować terminy ogólnopolskie. Zachęcam do wykorzystania gotowych konkursów w swojej pracy szkolnej, lokalnej, regionalnej.

2. Zgłaszanie i „opłata wpisowa”

Konkurs dedykowany jest Antosiowi Dziaczukowi, niemowlakowi walczącemu z SMA. Dlatego do zgłoszenia szkoły należy dołączyć screena z przelewem na wskazane niżej konto. W tytule wpłaty obok nazwy szkoły lub nazwiska proszę dodać kochamjp.pl. Ma to być wpłata nie mniejsza niż 200 zł. Jedna szkoła, jedna wpłata dla wszystkich konkursów, jakie są dostępne.

Wyślij zgłoszenie mailem ze screenem wpłaty dla Antosia z widocznym na screenie dopiskiem kochamjp.pl

Antoś chce żyć
Antoś chce żyć normalnie

2. Zwycięzcy i podium

 1. Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń (i uczestnik) samodzielnie odczytuje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej.
 2. Dostęp do własnych prób (odpowiedzi w teście) uczestnicy otrzymują po zakończeniu tygodnia testu głównego.
 3. Do tygodnia po konkursie sporządzany jest protokół. Umieszczane są w nim informacje dotyczące ilości uczestników – całej grupy, a także szkoły znajdujące się na podium. Protokół rozsyłany jest do zgłaszających szkoły do konkursu po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.
 4. Z racji trudności w odczytywaniu klas uczestników lub zakodowania danych nie jest możliwe stworzenie rankingu klas biorących udział w konkursie.
 5. W przypadku gdy żadnej ze szkół nie uda się znaleźć na podium, przyznawane są wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.

Przedziały procentowe dla podium

LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

3. Przebieg

Po zgłoszeniu uczestników z użyciem formularza zgłoszeń, szkoła otrzymuje klucz dostępu. Uczestnicy zakładają konta i logują się do strony oraz do konkursu z użyciem tego klucza (zob. Logowanie i zakładanie kont)

schemat konkursu

4. Cele konkursu

 1. Wychowawcze: uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod wspólnym logiem „Niepodległej”; wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do polskich tradycji językowych; integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego.
 2. Edukacyjne: powtórzenie i utrwalanie podstawowych zasad ortografii; opanowanie znajomości wybranych trudnych wyrazów i ich znaczeń; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania; wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego, w tym zastosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 3. Marketingowe: promocja placówki szkolnej w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju; podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.

5. Idea EWM

W formule Edukacyjne Wyzwania Medialne nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów.

Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do ćwiczenia.

Więcej o formule EWM na stronie głównej portalu – zob. kochamjp.pl

6. Budowa i zadania

Konkurs dzieli się na dwie części: eliminator błędów i test główny.

A. Eliminator błędów

 1. Dzieli się na 8 poziomów jak w grach komputerowych. Aby przejść do kolejnego poziomu, należy poprzedni przećwiczyć, zdobywając co najmniej 50% punktów.
 2. Testy są zróżnicowane pod względem trudności, ale wszystkie polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi: klikamy wyrazy, przeciągamy wyrazy na puste pole, klikamy prawdę lub fałsz, dokonujemy wyboru właściwej odpowiedzi spośród podanych kilku możliwych.
 3. Każdy poziom ma swoją bazę pytań testowych: od 10 do 40. Przed rozpoczęciem testu wyświetla się komunikat typu: Rozwiąż 10 z 40. zadań… Oznacza to, iż w bazie tego poziomu jest 40 pytań. Jeśli rozwiązujemy go po raz pierwszy, zobaczymy tylko 10 z nich. Uzyskawszy wynik 50%, możemy przejść dalej, na wyższy poziom, ale pozostało do rozwiązania jeszcze 30 zadań. Można je zignorować, jednak aby nie być zaskoczonym na teście głównym, należy ćwiczyć test na danym poziomie dopóty, dopóki żadne z zadań nas nie zaskoczy i wszystkie okażą się rozwiązywalne.
 4. Po zakończeniu testu na każdym poziomie zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi. Przy odpowiedzi wyzerowanej, gdzie zobaczymy 0 pkt., należy zerknąć do tabeli wyrazów na stronie konkursu (otworzyć ją w drugiej zakładce), aby odszukać prawidłowe rozwiązanie i nie popełniać więcej danego błędu.
 5. Pozytywne zaliczenie ostatniego poziomu, ósmego, pozwala przejść do testu głównego, a przed nim do testu próbnego.B. Test główny 

 1. Do testu głównego będą mogli przystąpić wszyscy uczestnicy.
 2. Z bazy 200. pytań ośmiu poziomów konkursu (gry) skrypt wylosuje dla każdego uczestnika 20 zadań, na których rozwiązanie będzie określona liczba minut.
 3. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli 7 (podobnie rodzice i znajomi) a pozostali tylko 5 minut na rozwiązanie testu.
 4. Test główny ma wyłonić zwycięzców w kategoriach „Mistrz ortografii” i „Mistrz szkolnego marketingu”. Oba tytuły mają charakter symboliczny i umowny.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:

Przeciągamy wyraz

Klikamy w wyraz z błędem

7. Innowacyjność

A. Cechy drugiej edycji konkursu:

 • to konkurs ogólnopolski online z użyciem smartfonów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy wszyscy razem będą mogli mieć satysfakcję ze wspólnej pracy i świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły;
 • powszechny: zapraszający do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, a także ich rodziców i znajomych.

B. Innowacja pedagogiczna i awans nauczyciela

Konkurs trwa ponad miesiąc lub dwa. Można go wpisać jako innowację pedagogiczną. Sposób postępowania w przypadku tego typu wydarzeń szkolnych znajduje się na portalu oświatowym.

8. Zamawianie kont U13

1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
2 Drukujemy listę kont.
3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://kochamjp.pl/login/index.php 
UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)

9. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze (randze) sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie tabliczki mnożenia.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

10. Inne zalecenia i regulacje

 • Porządek działań w dniu testu głównego;
 • Zalecenia dla użytkowników smartfonów;
 • Prawa uczestnika konkursu i zastrzeżenia prawne;
 • Uwagi i reklamacje dla wszystkich konkursów zostały opisane na stronie

(zob.) Regulamin portal u część II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *