#przecinek

Regulamin konkursu

1. Kalendarium | 2. Zgłaszanie i „opłata wpisowa” | 3. Cele | 4. Zwycięzcy i podium |  5. Mistrzowie… | 6. Budowa… | 7. Punktacja… | 8. Zamawianie kont U13 | 9. Porządek działań | 10. Prawa uczestnika… | 11. Uwagi i reklamacje

ZAKŁADANIE KONT LOGOWANIE DO KONKURSU

1. Kalendarium konkursu

Przygotowany materiał konkursowy szkoła już dzisiaj może wykorzystać wg własnego harmonogramu pracy i pomysłu.

Z powodu pandemii trudno planować terminy ogólnopolskie. Zachęcam do wykorzystania gotowych konkursów w swojej pracy szkolnej, lokalnej, regionalnej.

2. Zgłaszanie i „opłata wpisowa”

Konkurs dedykowany jest Antosiowi Dziaczukowi, niemowlakowi walczącemu z SMA. Dlatego do zgłoszenia szkoły należy dołączyć screena z przelewem na wskazane niżej konto. W tytule wpłaty obok nazwy szkoły lub nazwiska proszę dodać kochamjp.pl. Ma to być wpłata nie mniejsza niż 200 zł.

Wyślij zgłoszenie mailem ze screenem wpłaty dla Antosia z widocznym na screenie dopiskiem kochamjp.pl

Antoś chce żyć
Antoś chce żyć normalnie

3. Cele

 1. Powtórzenie i utrwalanie zasad interpunkcji.
 2. Praktyczne ćwiczenia utrwalające sprawność stawiania przecinków w zdaniach.
 3. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do kultury ojczystej poprzez czytanie fragmentów arcydzieł polskiej literatury z kanonu lektur.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 5. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.
 6. Integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego.
 7. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju.
 8. Podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.
 9. Dostosowanie i wykorzystywanie smartfonów do realizacji celów edukacyjnych.

4. Zwycięzcy i podium konkursu

Intencją konkursów EWM jest taka aktywizacja i integracja środowiska szkolnego, aby jak największa liczba uczestników znalazła się w przedziale pierwszym a uczeń poczuł się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za wynik klasy i szkoły. Dlatego ma możliwość ćwiczenia zadań testu głównego przez miesiąc z uwzględnieniem mogących wystąpić problemów technicznych i manualnych w pracy ze smartfonem.

Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń i uczestnik, a także szkoła, samodzielnie odczyta swoje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej:

PRZEDZIAŁY PROCENTOWE - podium
LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

W formule EWM ważna jest także promocja szkoły, konkretnej placówki w lokalnym środowisku. Dlatego też uczniowie – uczestnicy zapraszają do udziału w teście głównym jak największej liczby nauczycieli, członków rodziny i znajomych z social mediów. Chodzi o tzw. marketing szeptany, aby w mediach jak najczęściej była mowa właśnie o Waszej placówce. Zachęcani do wzięcia udziału uczestnicy, którzy nie są uczniami, także zdobywają dla klasy i szkoły punkty.

schemat konkursu

5. Mistrzowie interpunkcji i szkolnego marketingu

 1. Walka o tytuł „Mistrza interpunkcji” (indywidualnie, dla klasy i dla szkoły). Szkoła, ogłaszając podjęcie wyzwania, wyznacza sobie wstępny cel, jaki pragnie osiągnąć i będący dla niej sukcesem edukacyjnym, np. „Pragniemy zdobyć 50% punktów testu głównego”. Uwaga – zgodnie z regulaminem zdobycie 50% pkt oznacza zajęcie trzeciego miejsca konkursowego w Polsce, więc jest to ambitne oszacowanie własnych możliwości. Ponadto każda klasa konkretnej szkoły może postawić sobie indywidualne cele, np. osiągnięcie wyniku ponad 70% pkt możliwych do zdobycia. Każdy uczeń może postawić sobie także własny cel. Stawiane cele grupowe i indywidualne nie powinny być niższe od celu szkoły.
 2. Walka o tytuł „Mistrza szkolnego marketingu” (indywidualnie, dla klasy i dla szkoły). Wysiłek aktywizacyjny i integracyjny wokół zadania edukacyjnego ma być wykorzystany do promowania szkoły w środowisku lokalnym. Uczniowie i nauczyciele zapraszają do podjęcia wyzwania wraz z nimi rodziców uczniów, a także znajomych uczestników konkursu z social mediów. Będą oni logować się do portalu, używając klucza dostępu szkoły, a gdy wezmą udział w teście głównym (w domu, w niedzielę), zdobędą punkty dla: szkoły dziecka, jego klasy i dla niego samego

Zaproszenie do konkursu rodziców i znajomych ma spełnić wiele celów, a w tym: promować zadania edukacyjne poza szkołą, wzmacniając prestiż nauki i konkretnej placówki w środowisku lokalnym; ma dawać szansę działania i  współdziałania ponadpokoleniowego dla utrwalenia ważnego wycinka wiedzy; ma też edukować wszystkich w zakresie korzystania z internetu.

6. Budowa i zadania

Konkurs zawiera dział teoretyczny sformułowany w postaci elektronicznej książki. Składa się ona z zasad interpunkcyjnych ułożonych przez Radę Języka Polskiego. Ponadto są w niej teksty fragmentów książek użytych do ćwiczeń w testach. Zostały zredagowane w taki sposób, aby kopiować je do swoich urządzeń wyposażonych w edytory tekstów i ćwiczyć samodzielnie, sprawdzając później z podanym tekstem z prawidłowo wstawionymi przecinkami. Można również drukować wybrane teksty, fragmenty tekstów i ćwiczyć z użyciem długopisów czy zakreślaczy: do pracy w grupach na zajęciach lub indywidualnie.

Części konkursu: eliminator błędów i test główny

1. Eliminator błędów (eliminacja błędów) trwa ponad miesiąc – ćwiczymy zadania testu głównego

A. Dla szkół podstawowych eliminator błędów składa się z 6 testów do ćwiczeń

UWAGA. W teście głównym skrypt wylosuje każdemu uczestnikowi zadania spośród ćwiczonych w eliminatorze. Wyłącznie.

Na powyższym zdjęciu widać zestaw lektur, z których fragmentami będą pracowali uczestnicy konkursu #przecinek2019. Wasze zadanie polega na klikaniu wyrazów, po których mistrzowie pióra postawili przecinek. Uczymy się interpunkcji od nich właśnie. We wszystkich sześciu testach ukryto około 500 przecinków.

Tabela 1. Zadania szczegółowo na każdym z poziomów

L.P. Czas Ilość zadań Ilość przecinków Kolejność pytań Ilość prób
Test 1. 19 min. 20 75 Stała bez ograniczeń
Test 2. 19 min. 20 75 Stała bez ograniczeń
Test 3. 19 min. 20 76 Stała bez ograniczeń
Test 4. 22 min. 20 90 Stała bez ograniczeń
Test 5. 24 min 20 93 Stała bez ograniczeń
Test 6. 20 min. 20 88 Stała bez ograniczeń

Każdy test do ćwiczeń w eliminatorze ma określony czas wykonania i ilość zadań, ale też przecinków do odnalezienia. Do zadań można podchodzić wielokrotnie.

Kolejność pytań w teście jest stała – to wygoda dla pracy w grupach i podczas lekcji. Wszyscy zobaczą na wyświetlaczach te same pytania, zastanowią się, naradzą i klikną odpowiednie wyrazy.

Screeny z wyświetlacza smartofna z zadaniami próbnymi testów

Poprawnie kliknięte wyrazy, po których występują przecinki.
Błędnie kliknięte dwa wyrazy z czterech – przekreślone. Skrypt jeszcze nie wyliczył punktów.
Poprawnie kliknięte wyrazy, po których występują przecinki.
Błędnie kliknięte trzy wyrazy z pięciu – przekreślone. Skrypt jeszcze nie wyliczył punktów.

Należy zapamiętywać miejsca, w których wstawiamy przecinki. Za każdym podejściem do wybranego testu kolejność pytań ulegnie wymieszaniu. Ma to przygotować do stresu podczas rozwiązywania testu głównego. Znajdą się w nim wybrane losowo przez skrypt pytania z różnych testów – nie będzie żadnych innych od tych, które są ćwiczone w eliminatorze.

Przed każdym testem przypominane są zasady punktacji. Czytając tekst objaśnień na powyższej grafice od lewej strony u góry, widzimy termin: „Oceniono na 1,00 z 3,00 pkt„. Trójka oznacza, że do zdobycia było 3 pkt, czyli należało kliknąć trzy wyrazy, ponieważ w tekście ukryto trzy przecinki. Uczestnik kliknął dwa prawidłowo (kolor zielony), jeden wyraz zaznaczył nieprawidłowo (kolor czerwony) zamiast oznaczonego na żółto. W związku z tym skrypt odjął punkt za źle wskazany wyraz.

B. Dla szkół średnich i pozostałych dorosłych uczestników eliminator błędów składa się z 10 testów do ćwiczeń

UWAGA. W teście głównym skrypt wylosuje każdemu uczestnikowi zadania spośród ćwiczonych w eliminatorze. Wyłącznie.

Na powyższym zdjęciu widać zestaw lektur, z których fragmentami będą pracowali uczestnicy konkursu #przecinek2019. Zadanie polega na klikaniu wyrazów, po których mistrzowie pióra postawili przecinek. Uczymy się interpunkcji od nich właśnie. We wszystkich dziesięciu testach ukryto ponad 1020 przecinków.

L.P. Czas Ilość zadań Ilość przecinków Kolejność pytań Ilość prób
Test 1. 21 min. 20 87 Stała bez ograniczeń
Test 2. 24 min. 20 97 Stała bez ograniczeń
Test 3. 26 min. 20 105 Stała bez ograniczeń
Test 4. 28 min. 20 114 Stała bez ograniczeń
Test 5. 26 min 20 106 Stała bez ograniczeń
Test 6. 28 min. 20 113 Stała bez ograniczeń
Test 7. 25 min. 20 100 Stała bez ograniczeń
Test 8. 26 min. 20 100 Stała bez ograniczeń
Test 9. 23 min. 20 92 Stała bez ograniczeń
Test 10. 25 min. 20 102 Stała bez ograniczeń

2. Test główny trwa kilka minut – na wybranej lekcji

Test główny odbędzie się w tygodniu konkursowym oznaczonym w kalendarium konkursu w punkcie 1. regulaminu. Nauczyciel samodzielnie lub z uczniami tydzień wcześniej wybierze dzień i lekcję, na której uczestnicy wykonają test główny. Wymagania testu pokazuje poniżej zdjęcie wnętrza strony konkursu.

Prawo podejścia do testu głównego ma każdy uczestnik.

Test główny dla uczniów szkół podstawowych

Test główny dla uczniów szkół średnich, studentów i innych zapisanych grup dorosłych uczestników

Zielony baner konkursu oznacza test dla rodziców i znajomych, który będą mogli wykonać, siedząc wygodnie w domu, w niedzielne popołudnie.

7. Punktacja i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 36 pkt – uczniowie szkół podstawowych, 60 pkt uczniowie szkół średnich i pozostali uczestnicy.
 3. Procentowe wartości oblicza i pokazuje uczestnikom skrypt. Jeśli uczestnik zapomni zerknąć i zapamięta tylko ilość punktów, może samodzielnie na kalkulatorze obliczyć procent uzyskanych punktów wg wzoru: zdobyte punkty dzielimy na ilość punktów do zdobycia w teście i następnie mnożymy przez 100. Przykładowo uczeń szkoły podstawowej zdobył 14 z 36 punktów, czyli 14/36×100=39%.
 4. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 5. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

8. Zamawianie kont U13

Uczniowie poniżej 13 roku życia także mogą brać udział w konkursach kochamjp.pl. W takim przypadku nauczyciel zamawia konta – dla klasy, szkoły – mailowo. Zamawiane konta uczniów powstają w oparciu o adres mailowy nauczyciela, który staje się administratorem tych kont.

Procedura postępowania z listą kont uczniów U13

1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
2 Drukujemy listę kont.
3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://konkursy.kochamjp.pl/
UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)

9. Porządek działań w dniu testu głównego

Test główny może odbyć się na zaplanowanych przez nauczyciela zajęciach w tygodniu konkursowym bez zaburzania zajęć. Rozwiązywanie testu głównego zajmie kilkanaście minut, a następnie wracamy do zajęć. Uczniowie mogą go napisać na swoich smartfonach.

Poniższa instrukcja dotyczy szkół, które w jednym dniu pragną zorganizować taki konkurs online w pracowniach komputerowych.

 1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testy głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłosić chęć uczestnictwa w teście głównym z użyciem własnych smartfonów (zalecenia poniżej).
 3. Harmonogram kolejności wypełniania testu ustala dyrektor lub nauczyciel, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 4. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 5. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 6. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 7. Rozwiązujący test główny uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
 8. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na test, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

Uczestnicy piszący testy na smartfonach powinni uwzględnić:

 1. Poziom naładowania baterii: 80-100%.
 2. Pozycja wyświetlaczy: dowolna.
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i głównego;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu konkursu.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu głównego;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym uczestnikom;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po teście głównym, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

11. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie konkursu dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie testu lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. Po teście głównym i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w ELIMINATORZE – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym uczestnika.

12. Rodzice i znajomi uczniów w konkursie

1. Rodzice i znajomi mogą zakładać konta i ćwiczyć osobno dowolną ilość razy. Korzystają z klucza dostępu szkoły. Można go umieścić na stronie www czy na fanpagu placówki, aby także znajomi uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów, mogli pracować w eliminatorze błędów i reklamować w ten sposób działania edukacyjne szkoły, a przy okazji dobrze się bawić.
a) W formularzu zakładania konta w miejscu „Szkoła” rodzice i znajomi ucznia wpisują klucz dostępu (skrócona nazwa szkoły);
b) W formularzu zakładania konta w miejscy „Klasa” rodzice i znajomi ucznia wpisują np.: 6b Kowalski – klasę i nazwisko ucznia, dla którego grają.
c) Jeśli ktoś nie wypełnił danych a) i b) w formularzu, może to zrobić po zalogowaniu w swoim profilu: Profil/Modyfikuj profil/Opcjonalne
2. Rodzice mogą ćwiczyć na kontach dzieci, ale wówczas nauczyciel nie rozpozna prawdziwej aktywności ucznia, bo będzie ona powiększona o aktywność rodziców. Ponadto każdy uczestnik może wziąć udział w teście głównym tylko raz.
3. Przy okazji konkursu uczymy się etyki pracy w internecie, aby były zachowane zasady fair play: każdy gra za siebie, nie oszukujemy, nie podajemy hasła testu głównego komuś z zewnątrz zalogowanemu na koncie uczestnika itp. – liczy się czysta rywalizacja i uczciwość.