#tabliczkamożenia

ZAKŁADANIE KONT LOGOWANIE DO KONKURSU

Regulamin konkursu

1. Kalendarium konkursu | 2. Zwycięzcy | 3. Przebieg | 4. Cele konkursu | 5. Idea EWM |  6. Budowa i zadania | 7. Innowacyjność  |  8. Formularz zgłoszeniowy | 9. Opłata… | 10. Punktacja… | 11. Inne zalecenia i regulacje

1. Kalendarium konkursu

Przygotowany materiał konkursowy szkoła już dzisiaj może wykorzystać wg własnego harmonogramu pracy i pomysłu.

Termin konkursu ogólnopolskiego zostanie ogłoszony w drugim półroczu.

 1. Zgłaszanie udziału od dnia: 00.00.2022 r.
 2. Start eliminatora błędów (ćwiczeń): 00.00.2022 r.
 3. Tydzień testu głównego: 00.00.2022 r.
 4. Ogłoszenia wyników końcowych: 00.00.2022 r.

2. Zgłaszanie i „opłata wpisowa”

Konkurs dedykowany jest Antosiowi Dziaczukowi, niemowlakowi walczącemu z SMA. Dlatego do zgłoszenia szkoły należy dołączyć screena z przelewem na wskazane niżej konto. W tytule wpłaty obok nazwy szkoły lub nazwiska proszę dodać kochamjp.pl. Ma to być wpłata nie mniejsza niż 200 zł.

Wyślij zgłoszenie mailem ze screenem wpłaty dla Antosia z widocznym na screenie dopiskiem kochamjp.pl

Antoś chce żyć
Antoś chce żyć normalnie

3. Zwycięzcy i podium

 1. Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń (i uczestnik) samodzielnie odczytuje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej.
 2. Dostęp do własnych prób (odpowiedzi w teście) uczestnicy otrzymują po zakończeniu tygodnia testu głównego.
 3. Do tygodnia po konkursie sporządzany jest protokół. Umieszczane są w nim informacje dotyczące ilości uczestników – całej grupy, a także szkoły znajdujące się na podium. Protokół rozsyłany jest do zgłaszających szkoły do konkursu po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.
 4. Z racji trudności w odczytywaniu klas uczestników lub zakodowania danych nie jest możliwe stworzenie rankingu klas biorących udział w konkursie.
 5. W przypadku gdy żadnej ze szkół nie uda się znaleźć na podium, przyznawane są wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.

Przedziały procentowe dla podium

LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

4. Cele konkursu

 1. Wychowawcze: uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod wspólnym logiem „Niepodległej”; wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do polskich tradycji naukowych; integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego.
 2. Edukacyjne: powtórzenie i utrwalanie znajomości tabliczki mnożenia do 100;  wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z matematyki, w tym zastosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 3. Marketingowe: promocja placówki szkolnej w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju; podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.

5. Idea EWM

W formule Edukacyjne Wyzwania Medialne nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów.

Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do ćwiczenia.

Więcej o formule EWM na stronie głównej portalu – zob. kochamjp.pl

6. Budowa i zadania

Konkurs dzieli się na dwie części: eliminator błędów i test główny.

A. Eliminator błędów

Uczestnik samodzielnie decyduje, jaki obszar i rodzaj ćwiczeń wybiera – zależnie z czym ma największy problem. Może pracować na lekcji z nauczycielem lub w grupie, a także w domu.

Test wyboru – wybieramy wynik mnożenia.
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
 1. Eliminator błędów – ćwiczenia zadań testów głównych – składa się z 5. poziomów: na każdym trzeba mnożyć i zapamiętywać, utrwalać wiedzę.
 2. Tylko poziom 1. został zbudowany z testów wyboru i bez limitu czasu – to część adaptacyjna, wyrównująca wiedzę.
 3. Kolejne cztery poziomy to zadania otwarte, w których należy wpisać wynik samodzielnie z dodatkowym utrudnieniem: limitem czasu. Do rozwiązania jest każdorazowo tylko 8 zadań.
 4. Poziom 4. i 5. to testy otwarte, gdzie ćwiczymy działania na liczbach 2-5 oraz 6-9.
 5. Gdy uczestnik ukończy którykolwiek z testów, zdobywając 50% punktów, zobaczy tę aktywność jako zaliczoną.
 6. Po zakończeniu każdego testu zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi, ewentualne błędy.
Testy wyboru – wybieramy odpowiedź

B. Test główny

 1. Nie ma ograniczenia przystąpienia do konkursu głównego.
 2. Test główny konkursu złożono z 20. zadań otwartych ćwiczonych na wszystkich poziomach eliminatora.
 3. Ograniczenie czasowe testu głównego to 2. minuty, czyli 8 sekund na każde działanie pokazane niżej na screenach.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:

Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę

7. Innowacyjność konkursu

 • brak preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy razem osiągną satysfakcję z pracy i będą świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły.

8. Zamawianie kont U13

Uczniowie poniżej 13 roku życia także mogą brać udział w konkursach kochamjp.pl. W takim przypadku nauczyciel zamawia konta – dla klasy, szkoły – mailowo. Zamawiane konta uczniów powstają w oparciu o adres mailowy nauczyciela, który staje się administratorem tych kont.

Procedura postępowania z listą kont uczniów U13

1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
2 Drukujemy listę kont.
3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://kochamjp.pl/login/index.php 
UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)
[/su_spoiler]

9. Opłata i nagrody

 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Organizator nie sponsoruje nagród.
 3. Organizator przygotowuje szablony certyfikatów, wyróżnień i dyplomów do wydrukowania w szkole.
 4. Po zakończeniu konkursu zgłaszający są proszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma charakter dokumentacji udziału szkoły w konkursie.

10. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze (randze) sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie epok literackich.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

11. Inne zalecenia i regulacje

 • Porządek działań w dniu testu głównego;
 • Zalecenia dla użytkowników smartfonów;
 • Prawa uczestnika konkursu i zastrzeżenia prawne;
 • Uwagi i reklamacje dla wszystkich konkursów zostały opisane na stronie

(zob.) Regulamin portal u część II

12. Pomoce dydaktyczne do wydruku

Zalogowani do konkursu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele będą mogli pobrać bonus w postaci zestawu 34 różnych plansz do wydruku. Mogą służyć do ćwiczeń, a także sprawdzianów domowych i na zajęciach (format pdf). Przykłady:

Plansze do wypełnienia dla początkujących.
Plansza do wypełnienia najtrudniejszych liczb.
Plansza z wolnymi do uzupełnienia sześcianami.
Plansza z miejscami do wypełnienia na ukos.