Logowanie i zakładanie kont

1. Najpierw e-mail

Aby założyć konto na kochamjp.pl opartym na moodle, należy mieć aktywny adres e-mail, czyli taki, do którego mamy dostęp. Formularz do zakładania konta (TUTAJ) zapyta użytkownika o to i wyśle na wskazany adres e-mail link aktywujący. Po kliknięciu w ten link automatycznie użytkownik jest przenoszony ze skrzynki e-mail do wnętrza strony.

 1. Do czego potrzebny jest e-mail? Do samodzielnego resetowania hasła i komunikacji.
 2. Jeśli nie posiadasz skrzynki e-mail, załóż ją za darmo np. na stronie: onet.pl, wp.pl lub interia.pl.
 3. Na stronie kochamjp.pl istnieje możliwość wykorzystania jednego adresu e-mail (np. nauczyciela) przez wielu użytkowników (np. całą klasę), ale w tym przypadku konta zakłada administrator (wymagany kontakt mailowy – stopka strony).

2. Notatki także na smartfonie

Przygotowujemy kartkę, zeszyt lub notatnik w smartfonie, aby za chwilę zapisać:

 1. Adres strony konkursowej: https://kochamjp.pl/konkurs/
 2. Swój login – wpisujemy go za każdym razem lub zlecamy, aby przeglądarka smartfona go zapamiętała
 3. Hasło – wpisujemy go za każdym razem lub zlecamy, aby przeglądarka smartfona go zapamiętała
 4. Klucz dostępu od nauczyciela – jednorazowo logujemy się do konkursu

3. Zakładanie konta i logowanie w 6. krokach

KROK 1. Zakładamy konto na stronie https://kochamjp.pl/login/signup.php?

UWAGA 1. Konto będzie aktywne przez 3 m-ce od daty ostatniej aktywności albo też w całości zostanie usunięte do trzech tygodni po zakończeniu aktywnego konkursu lub konkursów, w których bierzesz udział.

UWAGA 2. Jeśli nie aktywujesz konta linkiem aktywującym na swojej skrzynce e-mail w ciągu 1. godz., niepotwierdzone konto zostanie automatycznie skasowane. Możesz użyć tego samego e-maila do zakładania konta innym razem.

Klikamy: zaloguj się…

Na stronie głównej znajduje się przycisk “Zaloguj się”. Po przeniesieniu na stronę logowania wciskamy przycisk: “Zacznij teraz od utworzenia własnego konta” i wypełniamy rzetelnie formularz. Uwaga: ta sama procedura dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli czy znajomych.

Klikamy: zacznij teraz….

KROK 2. Wypełniamy formularz z danymi wg przykładu na infografice

 1. W miejscu “Nazwa użytkownika” wpisujemy tzw. nicka, czyli pseudonim – małymi literami, np. ania2018.
 2. Wpisując wymyślone przez siebie hasło, pamiętamy, że ma ono mieć co najmniej 8 znaków. Zapamiętujemy je, zapisując w notatniku w smartfonie lub w zeszycie.
 3. W rubryce: “Imię” wpisujemy – imię (nie zdrobnienie lub szkolne pseudo), w rubryce: “Nazwisko”nazwisko – zaczynamy wielką literą. UWAGA! Zaniedbanie tego, zamiana miejsc imienia z nazwiskiem utrudni pracę podczas klasyfikacji punktowej i może wykluczyć odpowiedzi na zapytania uczestnika konkursu, którego nazwiska będziemy szukać w bazie danych w rekordzie: “Nazwiska”, nie zaś “Imiona”.
 4. Dwukrotnie wpisujemy swój adres e-mail, na który to zostanie wysłany link aktywujący konto.
 5. UWAGA:

W formularzu w miejscu Szkoła wpisujemy klucz dostępu, zwykle jest to skrócona nazwa szkoły bez spacji np. psp1warszawa i nr klasy np. 3b – małe litery, bez spacji, alfabet polski – to b. ważne dla ustalenia rankingu wewnątrzszkolnego klas na poziomie szkoły. Jeżeli uczestnik nie poda numeru klasy, nie zostanie ona zliczona w konkursie klas i w rankingach – to może być dla klasy wielka strata punktowa!

KROK 3. Klikamy button formularza: Utwórz moje nowe konto. Pojawi się komunikat, że informacje o założeniu konta przesłano na Twój adres e-mail.

KROK 4. Przenosimy się na skrzynkę e-mail. Odszukujemy e-mail od admin kochamjp.pl i klikamy w link aktywujący.

KROK 5. Po kliknięciu w link automatycznie przenosimy się do wnętrza strony kochamjp.pl jako zalogowany użytkownik. Teraz zapisujemy się do konkursu.

Uwaga: zapisujemy w notatniku dane konta – login i hasło do strony kochamjp.pl.

Najczęstsze błędy zakładania kont:

 1. wpisywanie nieaktualnego e-maila
 2. wpisywanie e-maila z błędami, np. wielkimi literami, z niepotrzebnymi spacjami i kropkami
 3. brak kliknięcie w link aktywujący: jest on ważny jeden dzień, konto automatycznie zostaje skasowane
 4. użycie cudzego e-maila i brak możliwości potwierdzenia linka aktywującego
 5. użycie formularza zgłoszeniowego zamiast logowania się na stronie https://kochamjp.pl/login/signup.php?

Czekasz na maila zwrotnego z linkiem aktywującym, ale on nie przyjdzie, bo podałaś zły adres. Maile te wyświetlają się adminowi – są napisane z błędem, więc admin nie może Cię zaalarmować, że popełniłaś błąd…

Dokładność i cierpliwość to połowa sukcesu w informatyce.

 

Uczestnicy konkursu bezpiecznie (protokół ssl) i samodzielnie logują się na stronie https://kochamjp.pl.

KROK 6. Dane: “Szkoła” i “Klasa” – można uzupełnić, posługując się po zalogowaniu ścieżką – Ustawienia/ Modyfikuj profil – Opcjonalne.

modyfikuj profil
Po zalogowaniu uzupełniamy dane…

4. Zamawianie kont dla uczniów U13*

*U13 – dotyczy uczestników konkursów poniżej 13 roku życia, którzy nie mają skrzynek e-mail i w związku z tym mają utrudniony dostęp do strony kochamjp.pl. Konta dla nich utworzy administrator z użyciem adresu e-mail opiekuna (nauczyciela). Oznacza to, iż wszystkie w ten sposób założone konta będą miały jeden adres e-mail i to nauczyciel będzie administratorem tych kont. W razie problemów z zalogowaniem się ucznia do strony w domu lub w szkole będzie on się zwracał z prośbą o pomoc bezpośrednio do nauczyciela.

Aby zamówić konta, należy skorzystać z formularza umieszczonego w regulaminie danego konkursu, podając ilość zamawianych kont. Ta usługa jest darmowa.

Procedura postępowania z listą kont uczniów U13

1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
2 Drukujemy listę kont.
3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://kochamjp.pl/login/index.php 
UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)

5. Zapisywanie do konkursu

Okienko wpisywania klucza dostępu do konkursu
 1. Do konkursów zapisujemy się na kochamjp.pl, wpisując klucz dostępu podany przez dyrektora lub nauczyciela czy koordynatora.
 2. W celu identyfikacji (wyliczenia) najlepszej klasy “Mistrzów szkolnego marketingu” rodzice, nauczyciele, znajomi zaproszeni do udziału w konkursie przez uczestnika logują się, wpisując jego szkołę (klucz dostępu typu: spkalisz) i klasę, a do konkursu stosują ten sam klucz dostępu, jaki użył uczestnik.
 3. W celu identyfikacji (wyliczenia) “Mistrza szkolnego marketingu” rodzice i znajomi przy klasie wpisują Nazwisko i pierwszą literę imienia uczestnika, który zaprosił ich do wzięcia udziału w konkursie wg wzoru np.: 3b Nowak J – bez kropek.
 4. Jeśli uczestnik zapomniał wpisać dane: “Szkoła” i “Klasa” – może to zrobić w trakcie ćwiczeń, posługując się po zalogowaniu ścieżką – Ustawienia/ Modyfikuj profil – Opcjonalne (zob. poniżej).
modyfikuj profil

Wchodzimy do ustawień.
/Modyfikuj profil/Opcjonalne

modyfikuj profil

Wpisujemy klasę i ucznia,
dla którego gramy; szkołę.

6. Standardy techniczne

 1. Strona “Kocham język polski – kochamjp.pl” została zbudowana na silniku moodle i jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi: komputerami, tabletami i smartfonami. Nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji, wystarczy ulubiona przeglądarka stron www uczestnika.
 2. Do uczestnictwa szkoły w konkursie wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputery, laptopy czy tablety.
 3. Uczestnicy mogą zadeklarować pisanie KONKURSU na smartfonach.
 4. Ćwiczenia zadań ELIMINATORA i TESTU próbnego mogą odbywać się na każdym urządzeniu wymienionym w punkcie 2 i 3 powyżej w zasięgu szkolnego wi-fi.
 5. W dniu KONKURSU hasło do testu konkursowego zostanie podane przez dyrektora szkoły lub pojawi się nad testem.
 6. Podczas KONKURSU uczestnik wylosuje pytania i po rozwiązaniu testu dowie się o ilości zdobytych punktów. Wgląd do testu nastąpi po zakończeniu konkursu.

7. Zalecenia dla użytkowników smartfonów

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona podczas KONKURSU: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów wg uznania.
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle – szczególnie pożerające pamięć i transfer typu spotify.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie zakłóca pracy innym uczestnikom.

8. Terminologia regulaminów konkursowych

 1. Klucz dostępu – to wyraz/kod otrzymany przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) po zgłoszeniu do udziału w konkursie. Wpisujemy go, zapisując się do konkursu po założeniu konta użytkownika i zalogowaniu się do strony.
  Okienko wpisywania klucza dostępu do konkursu
 2. Hasło dostępu – to hasło dostępu do testu (nazywanego wewnątrz także “quizem”). Wpisujemy je we wskazanym okienku, wchodząc do wybranego lub wskazanego testu konkursu. UWAGA! Jesteśmy już zalogowani i użyliśmy wcześniej klucza dostępu do konkursu.
  Okienko dostępu do testu
  Okienko hasła dostępu do testu (quizu)
  1. Konkurs online – obie części konkursu odbywają się zdalnie – w internecie, w oparciu o umieszczone na stronie zaprojektowane skrypty. Do udziału w konkursie konieczny jest zatem dostęp do sieci i wskazanej strony www: kochamjp.pl.
  2. Test wyboru – uczestnik musi wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru.
  3. Uczestnik – to każda osoba biorąca udział w konkursie, logująca się do niego, korzystająca z klucza dostępu: dyrektor, uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy.