Średnia ważona zobowiązuje

MEN nie wypowiada się w kwestii średniej ważonej. Odwołuje się wciąż do ustawy z 1991 roku określającej, iż proces oceniania w szkole zależy od wewnątrzszkolnych systemów oceniania przyjętych przez konkretne placówki. Nie jest to najlepsze rozwiązanie szczególnie współcześnie, gdy rady pedagogiczne bez namysłu i głębszej analizy mogą pobrać i wdrożyć z internetu gotowe rozwiązania z innych placówek. Tak też niestety robią, co wprowadza chaos prawny, nad którym zdaje się nikt nie panować, mimo iż prowadzi on do łamania prawa i tzw. “podcinania uczniom skrzydeł”.

Analiza dwóch przypadków

Tabela 1. Przypadek 1 – średnia ważona ucznia bardzo dobrego

Waga oceny 1 1 2 2 2 10 Średnia arytmetyczna Średnia ważona
Ocena 5 5 5 5 5 1 4,3 2,8

Tabela 1. dla ucznia z ocenami bdb. pokazuje, iż różnica między średnią arytmetyczną a ważoną to aż 1,5 oceny. Dlaczego porównujemy średnią ważoną do średniej arytmetycznej? Dlatego, że proste wyliczenia: sumowanie ocen i dzielenie przez ich ilość “przez wieki” mieściło się w kategoriach sprawiedliwości szkolnej i społecznej. Tak jest też odczuwane obecnie.

Z ustaleń opartych na arkuszu kalkulacyjnym i zdrowym rozsądku wynika, iż owszem, średnia ważona to wspaniały wynalazek, ale matematycznie im jest bliższa średniej arytmetycznej, tym jest sprawiedliwsza (zob. Średnia ważona symulacje), im bardziej się oddala od niej, tym większe prawdopodobieństwo skrzywdzenia ucznia i generalnie porażki edukacyjnej systemu.

To bardzo krzywdząca postawa szkoły, gdy z ucznia bardzo dobrego na koniec cyklu kształcenia robi się nieuka na podstawie jednej oceny, przypisując jej dość mechanicznie, aby nie powiedzieć bezmyślnie o wiele za dużą wagę.

O ile uczeń dobry zrozumie, co się dzieje, jest świadomy swoich możliwości i szybko zabiera się do poprawiania oceny zaniżającej mu średnią, o tyle uczeń słaby może sobie z tym “nagłym przeciążeniem” nie poradzić, zabraknie mu czasu i “popłynie” – jak mawiają uczniowie o egzaminach poprawkowych.

Tabela 2. Przypadek 2 – średnia ważona ucznia słabego

Waga oceny 1 1 2 2 2 10 Średnia arytmetyczna Średnia ważona
Ocena 2 2 2 2 2 1 1,8 1,4

Z powodu ostatniej oceny o wadze 10 średnia ważona ucznia słabego spadła wyraźnie poniżej średniej 1,50, która to w statutach wielu szkół bywa określana jako minimum, aby uzyskać promującą ocenę dopuszczającą. Czyli średnia ważona wraz zapisami statutowymi może zadziałać ze szkodą dla wielu uczniów.

Tabela 3. Średnia ważona z kolejnymi wagami – właściwa

Waga oceny 1 1 2 2 2 3 Średnia arytmetyczna Średnia ważona Różnica wag Różnica średnich
Uczeń słabszy 2 2 2 2 2 1 1,8 1,7 (1,4) 0,3 0,1 (0,4)
Uczeń bdb 5 5 5 5 5 1 4,3 3,9 (2,8) 1,1 0,4 (1,5)

W tabeli 3 widzimy różnicę pomiędzy zastosowaniem prawidłowo kolejnych wag (1, 2, 3) w stosunku do wagi 10 ukutej przeciwko uczniowi i w efekcie przeciwko szkole. Nauczyciele “walczący” o wysokie EWD twierdzą, że pomiędzy np. wykonaniem z tektury graniastosłupa na piątkę jako zadanie domowe a poważnym sprawdzianem z działu powinna być różnica co najmniej 5-8 wag. Jakkolwiek w ważeniu ocen nie chodzi o nauczanie poprzez zastraszanie ucznia – a właśnie tak się dzieje, gdy gros matematyków czy językowców zastosuje wagę 1 do zadania domowego, 2 do kartkówki i 10 do sprawdzianów, a następnie “zadowoli się” wskazanymi w tabelach powyżej liczbami sześciu ocen w półroczu.

W przypadku zastosowania wagi 3 w miejsce 10 uczeń słaby, który nie poradzi sobie ze sprawdzianem, ma szansę na promocję. Z kolei uczeń bardzo dobry nie będzie kończył klasy z poczuciem oszukania go przez system. Ocena ndst o wadze 3 obniży mu ocenę końcową o 0,4, podczas gdy o wadze 10 aż(!) o 1,5. Rozstanie ucznia ze szkołą będzie więc traumatyczne. I tak się dzieje od lat, gdyż ocenianie jest poza kontrolą systemu a decyduje o nim nauczyciel.

Podczas wizyty w szkole rodzic zapytał raz nauczyciela: “Szkoła ma w statucie zapisane 15 wag, czyli co najmniej 15 form sprawdzania osiągnięć ucznia. Dlaczego stosuje pan tylko wagi 1, 2 i 10?”. Nauczyciel “zawiesił się”?! Po chwili wyjaśnił: “…bo ja stawiam oceny za zadanie domowe, kartkówki i sprawdziany, a one mają takie wagi w tabeli szkolnych wag…”.  Nawet nauczyciele-rodzice uczniów nie wyczuwają, że coś tu jest nie halo (?!), dlatego że uczeń ma prawo do wszystkich wag, jakie skonstruował dla niego nauczyciel przedmiotu, który zobowiązał się tym samym do ich użycia!

To niehumanitarne i niepedagogiczne, aby jedna ocena z “wagą – straszakiem” zaważyła na całej karierze ucznia, który ma prawo do potknięć i zdarzy się, że nie zdąży poprawić oceny. Wyobraźmy sobie ucznia, który przez cały rok zbiera piątki i wszyscy są z niego dumni, rodzice i dziadkowie, nauczyciel i dyrektor szkoły, koledzy i znajomi w klasie, a tu nagle sprawdzian i jedna ocena ndst. niszczy jego dorobek…

Takie niezgodne z prawem i wypaczone ważenie ocen w szkołach doprowadziło do demoralizacji uczniów gimnazjalnych. Wielu nauczycieli w latach badań NIK (2015-2017) ocen z matematyki wyliczało średnią ważoną także wbrew zapisom statutowym. Winę za brak nadzoru nad tym procederem ponoszą nauczyciele, dyrektorzy szkół, wizytatorzy, kuratorzy, dyrektorzy departamentów MEN oraz  kolejni ministrowie.

Od 75 lat szkołą rządzi system oceniania zamykający się w słowach: “na ładne oczy”, czyli wg uznania nauczyciela (“widzimisię”). Wszyscy aż tak zżyli się z tym dogmatem szkolnym, największym szkodnikiem edukacji, że gdy się pisze do kuratora czy MEN, nie rozumieją i co gorsza odpowiadają w tonie: “MEN nie planuje zmian w tym zakresie.”

Jako że każdy nauczyciel jest tylko człowiekiem z nawykami, humorami i przesądami, tudzież pasjami,  ocenianie szkolne jawi się w istocie jako “średnia atmosfery szkolnej” a nie oceniania postępów ucznia. Nie dziwi więc żal społeczny przejawiający się hejtem pod każdym artykułem dot. pracy szkół i nauczycieli. Jesteśmy (my, nauczyciele) odsądzani od czci i wiary, obrzucani błotem, ironią i oskarżani o głupotę czy lenistwo, ponieważ absolwenci czują, iż nie dość, że ciężko pracowali w szkole, to nauczyciele ewidentnie “podcinali im skrzydła”, koncentrując się i wyolbrzymiając porażki uczniów a nie małe, ale jednak: sukcesy.

Z powodu braku jednorodnego i uczciwego systemu oceniania szkolnego kilkanaście pokolenia Polaków żyje w swoistym upodleniu, lęku przed sukcesem i brakiem wiary we własne siły. Bo najpierw rodzice prowadzą nas do kościoła, gdzie dowiadujemy się, że “jesteśmy prochem i niczem przed boskim obliczem”, co raczej nie motywuje do działania a do rezygnacji ze starań, a potem wrzucają nas do szkół, gdzie nie ma nauczycieli, są tylko “tropiciele naszych porażek”, egzekutorzy lekceważący starania uczniów wmawiający nam, że jesteśmy niewiele warci, bo nie zapamiętaliśmy jakichś definicji, nie zrobiliśmy poprawnie zadania, które i tak do niczego w życiu się nie przyda.

Najbardziej poruszające wpisy w social mediach to dla mnie świadectwa z czerwonym paskiem i podpisy uczniów typu: “A mówiliście mi, że do niczego się nie nadaję!” albo “I co, miałam nie iść do liceum, bo sobie nie poradzę, spisaliście mnie na straty?”.

Nalży zapytać, dlaczego tych świadectw z paskiem jest tak mało? Czy ktoś współcześnie wyliczył symulacyjnie, jakie szanse na czerwony pasek ma uczeń, któremu nauczyciele stawiają oceny tylko z wybranymi wagami 1, 2, 10? Jak to możliwe, że mamy 47 tys. szkół i w każdej można się spodziewać innych zapisów w statutach? Mamy też 0,5 mln. nauczycieli i każdy ocenia, jak chce…

Jest jeszcze inna kwestia. Można  się naprawdę zestresować, analizując dostępne w sieci zapisy statutowe, na myśl o wolności rad pedagogicznych w zakresie ustalania przedziałów ocen. Średnia ważona 2,77 dobrego ucznia i zaokrąglona do 2,8 (Tabela 1.) przez życzliwego nauczyciela dawałaby w niektórych przypadkach szkół ocenę klasyfikacyjną dopuszczającą(!), gdyż ocenę dostateczną rada pedagogiczna postanowiła stawiać za osiągnięcie np. średniej ważonej 2,82?! Ergo: trójka z pięciu piątek i jedynki szokowała, ale ocena dopuszczająca z tak wysokich ocen ucznia to kpina z jego pracy i klęska systemu edukacji! “Ręce i nogi się uginają…” – jak mawiał klasyk.

Pozostaje do rozstrzygnięcia – na poziomie całego kraju – sprawa dolnej granicy ocen promujących. MEN wprowadzając sześciostopniową skalę oceniania (1999 r.), określiło, iż ocena dopuszczająca nakłada na ucznia obowiązek uzyskania minimum 30%-wego poziomu opanowania programu nauczania. Jeśli tak, to szkoły nie mają prawa przesuwać tej granicy do 1,50, 1,62 itd., argumentując swoje racje wewnątrzszkolnymi systemami oceniania. Potrzebny jest odpowiednim akt prawny normatywny, który ujednolicałby tego typu “widełki”. Dlaczego? Np. dlatego, że uczeń przenosząc się ze szkoły do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego nie może być narażony na “szok oceniania”, gdy jego średnia ważona w jednej placówce daje mu promocję, w innej nie.

W związku z niżem demograficznym szkoła z roku na rok obniża wymagania. Z badań NIK nad ocenami z matematyki (dotyczy to też wielu innych przedmiotów) wynika, iż 42% uczniów w roku 2016 zdobyło ocenę dopuszczającą. Pomińmy fakt czy to była ocena dopuszczająca w sensie średniej ważonej: 2,0, czy może w dużej mierze: 1,5 lub nawet 1,49? Na poziomie szkoły średniej, gdy mamy do czynienia z uczniami dojrzałymi, widać jak na dłoni, że problem spolegliwości szkoły wobec ucznia narasta. Chodzi oczywiście o nabór. Nauczyciele często boją się bezwzględnie egzekwować wiedzę ze strachu przed pretensjami rodziców i uczniów, którzy w każdej chwili mogą “zabrać papiery”…

Ciągłe obniżanie poziomu kształcenia poprzez zaniżanie wymagań grozi nam demoralizacją środowiska szkolnego i upadkiem rangi szkoły, podważeniem sensu nauki i degradacją wykształcenia. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie będą wybierać szkoły takie, które mają najniższe wymagania i można je przejść, przesiedzieć, przeleżeć w domu niczym grypę!

Grozi nam to samo, co stało się faktem w ostatnich latach na Wyspach UK. Zdemoralizowane młode pokolenia Anglików (i nie tylko), którzy “wszystko mogą, niczego nie muszą” (brzmi znajomo), przegrywają wykształceniem, kompetencjami i ambicją rozwoju z falą polskich emigrantów, absolwentów polskich uczelni. Tymczasem na naszych oczach polska młodzież szkół średnich przegrywa, rywalizując z ambitnymi Ukraińcami, którym pozwolono uczyć się w Polsce.

“Zacznijmy uczyć się ukraińskiego, aby lepiej dogadać się z naszymi przyszłymi lekarzami, inżynierami itd.” – żart czy dalekowzroczność?

Zobowiązanie nauczyciela

Istotą układania skali wag i korzystania w procesie oceniania ze średniej ważonej jest umowa nauczyciela z uczniami. U jej podstawy jest założenie, że aby zrealizować program nauczania i uzyskać określone w nim efekty, nauczyciel skorzysta z różnych form sprawdzania osiągnięć uczniów – nie z jednej tylko – którym przypisze wagi, stopniując je zgodnie z zasadą poziomu trudności ukrytych za nimi zadań. Szczegółowo o nich opowie uczniom na początku cyklu nauczania przedmiotu – wymóg MEN. Oznacza to, iż uczniowie mają prawo do wszystkich zaplanowanych form i wag w każdym półroczu od początku do końca cyklu nauczania przedmiotu a nauczyciel bierze na siebie obowiązek użycia ich, aby zrealizować program nauczania. To pociąga za sobą konsekwencje w postaci braku w zapisie PZO form i wag, których nauczyciel nie planuje użyć, tzw. “martwych wag”. Złamanie tego swoistego zobowiązania zagraża uczniom utratą wartości ich oceny klasyfikacyjnej i oczywiście podważa sens wcześniejszych założeń programowych, decyzji co do ilości form sprawdzania osiągnięć i skali wag, jaką przyjął nauczyciel.

Jeśli nauczyciel zapomni, zaniedba lub nie zdąży czegoś zrealizować, co zaplanował, musi w okresie klasyfikacji to uwzględniać, aby nie krzywdzić uczniów. Dla przykładu: z zaplanowanych trzech ocen i form sprawdzania osiągnięć nauczyciel wykorzystał tylko dwie, to każdą wątpliwość dotyczącą oceny klasyfikacyjnej powinien rozważyć na korzyść ucznia, gdyż nie dał mu trzech a tylko dwie szanse wykazania się umiejętnościami. Gorzej, gdy nauczyciel zaplanował pięć form sprawdzania osiągnięć ucznia i skalę wag 1-5 a wykorzystał tylko wagi 1 i 5, zupełnie nie rozumiejąc idei średniej ważonej. Wówczas może dojść nie do teoretycznego ale praktycznego i realnego skrzywdzenia całej grupy klasowej uczniów. Wobec takiego zachowania pozostaje protestować i zgłaszać skargi.

Średnia ważona to rzeczywiście zobowiązanie i wielka odpowiedzialność każdego nauczyciela. Należy naprawdę przemyśleć wiele spraw wychowawczych, edukacyjnych, problemów dydaktycznych związanych z zapleczem technicznym i planem nauczania, przydziałem czynności, zgłębić wymagania programu i możliwości uczniów, zastosowanie i dobór form sprawdzania umiejętności ucznia, aby w trakcie realizacji zadań motywować i pomagać zrozumieć uczniom cele kształcenia. Musimy tego dokonać na długo przed pierwszym dzwonkiem.

Właściwe cechy skali wag

Oto kilka postulatów, jakie należałoby uwzględniać podczas prac nad zapisem metody wyliczania średniej ważonej ocen w szkołach, bo taki zapis prędzej czy później musi się pojawić:

  1. System oceniania przy zastosowanie średniej ważonej powinien być zgodny z prawem oświatowym, które wymusza na nauczycielu wyjaśnienia wymagań i dotyczy to także doboru wag. Jeśli np. z 16 wag nauczyciel stosuje dwie lub trzy, to powinien zapisać i opisać je w PZO bez martwych wag – których nie stosuje, aby nie wprowadzać uczniów i ich rodziców w błąd – właściwą dla niego ilością wag jest skala 1-3 a nie 1-16, ponieważ nie korzysta z 16 form i wag – tylko maksymalnie z trzech (3!).
  2. Zasady tworzenia skali wag nie mogą nosić znamion dyskryminujących uczniów. Oznacza to, iż nie można tworzyć wag wyłącznie dla określonej grupy zdolnych czy najzdolniejszych uczniów biorących udział w konkursach pozaszkolnych, tak jak nie tworzy się specjalnych wag dla wagarowiczów.
  3. Różnice pomiędzy wagami określonych form sprawdzania osiągnięć ucznia mają znaczenie symboliczne i wartościujące niczym różnice w dodatkach motywacyjnych nauczycieli (coś o tym wiemy). W związku z tym formy najłatwiejsze od najtrudniejszych nie może dzielić “przepaść”, ponieważ szkoła tak naprawdę zacznie demoralizować uczniów: będą przychodzić przygotowani wyłącznie na sprawdziany. Na inne zajęcia nie będą się przygotowywać w ogóle aż z wiekiem będą hospitować zajęcia niczym dyrektorzy.
  4. System oceniania winien być zgodny z zasadami pedagogiki i dydaktyki nauczania, czyli nie może krzywdzić ucznia. Oceny mają za zadanie nagradzać wysiłek ucznia, aktywizować i zachęcać go do pracy, rozwoju, w żadnym razie nie powinny być straszakiem na krnąbrnych uczniów – od tego są oceny czy punkty z zachowania;
  5. Zasady stosowania średniej ważonej muszą być przemyślane, zaplanowane, wykluczają bowiem element spontaniczności. Zastosowanie średniej ważonej nakłada na nauczycieli każdego przedmiotu obowiązek określenia form i częstotliwości oceniania w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie formy i wagi, jakie zaplanował w zasadniczym celu: uzyskania określonych w programie nauczania efektów edukacyjnych.
  6. Z uwagi na różnorodność i specyfikę form sprawdzania osiągnięć ucznia każdy przedmiot powinien ustalać własne skale wag a właściwą osobą do jej określania jest nauczyciel lub grupa nauczycieli tego samego przedmiotu.

Jeśli szkoła zapisze, a tak właśnie dzieje się od lat, jedną wspólną dla wszystkich przedmiotów skalę wag np. 1-10, to narzuci każdemu nauczycielowi ilość co najmniej 10. form i 10. ocen w półroczu, czego większość nie będzie w stanie zrealizować z uwagi na zbyt małą liczbę godzin. Dlatego też każdy przedmiot powinien mieć własną skalę wag “szytą z własnych form sprawdzania osiągnięć ucznia”, wyłącznie.

Wniosek zasadniczy, jaki powinien wybrzmieć przy analizie metody oceniania uczniów za pomocą wyliczania średniej ważonej jest taki, że ilość wag implikuje ilość form sprawdzania osiągnięć ucznia i ocen w całym cyklu nauczania danego przedmiotu.

System dla wierzących

Sposób stanowienia prawa w polskiej szkole na przykładzie innowacji, jaką wciąż jest metoda wyliczania oceny klasyfikacyjnej ucznia za pomocą średniej ważonej, wydaje się sterowany oddolnie i spontaniczny. Opiera się bardziej na wierze życzeniowej nauczycieli i nadzoru pedagogicznego, że “robimy dobrze”, “wszystko mamy przemyślane”, “unowocześniamy edukację, idąc z duchem czasu” i co najważniejsze: “nikogo nie krzywdzimy”.

Niestety, tego typu przeświadczenia mogą okazać się złudne, bo są obarczone błędami. Jak wykazują  powierzchowne analizy dokumentów szkół dostępnych w sieci (zob. Średnia ważona analizy), tylko co dziesiąty regulamin zastosowania średniej ważonej mieści się w ramach obecnie funkcjonującego prawa oświatowego. Potrzebna są więc analizy formalne i szczegółowe rozporządzenia. Konieczne jest też przemyślenie czy zgoda na tworzenie wewnątrzszkolnych systemów oceniania przetrwała próbę czasu?

Nauczyciele szkół żyją w “błogim przeświadczeniu”, że robią wszystko jak należy, bo przecież jest ktoś nad nimi, kto z pewnością sprawdza dokumenty, jest przeszkolony, ma wiedzę, przemyślał zagadnienie i podał im wszystko gotowe “na tacy” do pozytywnego zaopiniowania: “Kto jest za?!” i wszyscy potulnie “łapki w górę”. Zasada wzajemnego zaufania jest wpisana w etykę codziennej pracy nauczycieli. Niestety? Na przykład wierzymy (my: nauczyciele), że uczniowie nas nie okłamują, chociażby przynosząc usprawiedliwienia; programy nauczania są bez wad; kreda, tablica i podręcznik to podstawa systemu nauczania; praca w grupach przynosi najlepsze efekty kształcenia; koleżanka w pokoju nauczycielskim nie napluła nam do kawy podczas naszej nieobecności itp.

Z kolei dyrektor placówki jest pewny na 99%, że jego zastępcy dokonali poprawnych zapisów w statucie i jemu podali do zatwierdzenia dokument bez wad i błędów. Tak samo zastępcy dyrektora szkoły wierzą, że statut przekopiowany przez nich ze strony www najlepszej szkoły w województwie jest bez skazy: “Igła!” Rodzice i uczniowie wierzą w kompetencje szkoły. MEN też wierzy, że skoro ma do czynienia z najlepiej wykształconą kadrą zawodową w kraju, to wszystko jest na wysokim poziomie.

“Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,/ Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.” – ciśnie się na usta cytat z “Przyjaciół” Ignacego Krasickiego.

Obrazuje on sytuację nieświadomego zagrożenia polskiego ucznia, który wierzy, że system edukacji ma twarz przyjaciela. Jeśli chodzi o ocenianie, to, cóż, nigdy nie miał, bo zawsze “nauczyciel wiedział lepiej” i w przeciwieństwie do ucznia potrafił uzasadnić swoje racje. Czy średnia ważona może to zmienić? Zdecydowanie tak, ale potrzebne są regulacje prawne a nie prowizorka czy wręcz “wolna amerykanka” (SJP: postępowanie lekceważące wszelkie zasady).

Zob. Średnia ważona poradnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *