Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Nowoczesna Matura ’21

Od marca 2020. miliony Polaków przekonują się codziennie, jak wielką rolę współcześnie odgrywa internet. Całe działy administracji publicznej i gospodarki, edukację szkolną i uczelnianą przeniesiono…

Czytaj więcej...