Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Programowa reforma systemu oceniania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Artykuł ten powstał jako kolejny z cyklu “Strażnicy bramy”. Pisałem go pod wpływem doświadczeń ostatnich lat, gdy zająłem się analizą dokumentacji szkolnej (około 100 placówek)…

Czytaj więcej...
Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

System oceniania w szkole

Wielu uczniów klas maturalnych nie opanowało tabliczki mnożenia, nie potrafi też poprawnie czytać i pisać w języku ojczystym a ponad 90% nastolatków w wieku 15-19…

Czytaj więcej...