Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Programowa reforma systemu oceniania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Artykuł ten powstał jako kolejny z cyklu “Strażnicy bramy”. Pisałem go pod wpływem doświadczeń ostatnich lat, gdy zająłem się analizą dokumentacji szkolnej (około 100 placówek)…

Czytaj więcej...