*** (Hu­czy woda po ka­mie­niach)

Hu­czy woda po ka­mie­niach,
A na głę­bi ci­cho pły­nie –
Nie sądź lu­dzi po za­chce­niach,
Ale praw­dy szu­kaj w czy­nie.

Kto praw­dzi­we czuć nie­zdol­ny,
Ten się szu­mem sło­wa pie­ści –
Po­tok gło­śny a swa­wol­ny
Mało wody w so­bie mie­ści.

Lecz spo­koj­nej ci­sza toni
Zwy­kle wiel­ką głąb zwia­stu­je –
Na wiatr uczuć swych nie trwo­ni,
Kto głę­bo­ko w du­szy czu­je!

Dodaj komentarz