Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Jednym z powszechnie znanych powiedzeń jest to, że warto pomagać. Znaczy to, że bezinteresowna pomoc, jaką udziela się innym, to coś, co zdecydowanie powinno się robić. Nawet jeśli nie ma się z tego bezpośrednich korzyści, to wsparcie udzielone innym jest dobre i słuszne. Można zatem stwierdzić, że to stwierdzenie jest prawdziwe.