Pytania jawne matura 2025 – opracowanie i odpowiedzi

Autor: Kacper Kozioł

Poniżej prezentujemy aktualną listę pytań jawnych na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2025 jak i ich opracowania z sugerowanymi kontekstami, które z pewnością pomogą w nauce.

Biblia (fragmenty)

Jan Parandowski, Mitologia (cz. I Grecja)

Homer, Iliada (fragmenty)

Homer, Odyseja (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Legenda o świętym Aleksym (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

William Szekspir, Makbet

William Szekspir, Romeo i Julia

Molier, Skąpiec

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

Adam Mickiewicz, Romantyczność oraz wybrane ballady

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz, Dziady część II

  • 37. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Dziady część III

Juliusz Słowacki, Balladyna

Juliusz Słowacki, Kordian

Aleksander Fredro, Zemsta

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

Bolesław Prus, Lalka

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

Henryk Sienkiewicz, Potop

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu Raport o stanie wojennym

Marek Nowakowski, Górą Edek

Jacek Dukaj, Katedra

Antoni Libera, Madame

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)