Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie najczęściej działają w życiu według wyznaczonych zasad moralnych, jakie funkcjonują w danym kręgu kulturowym. To właśnie one określają, co jest dobre i dozwolone, a co złe i może zostać ukarane. Mimo tych ram niektóre osoby przekraczają granice dobra i zła. W takich chwilach konieczne jest zatem podjęcie moralnej odpowiedzialności za swoje czyny, czego niektórzy starają się unikać. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, na temat którego rozważania niejednokrotnie pojawiają się w dziełach literackich już od czasów starożytności i Sofoklesa. Wskazać je można między innymi w takich utworach jak „Makbet” Williama Szekspira, „Dziady” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego czy „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

„Makbet” Szekspira to historia ambicji, która niszczy ludzkie życie. Początkowo Makbet wiernie służył królowi Szkocji, Dunkanowi, ale od trzech wiedźm otrzymał przepowiednię mówiącą, że to on kiedyś zajmie tę pozycję. Od tego momentu Makbet zaczął zastanawiać się nad tym, a ostatecznie do działania popchnęła go ambicja i wola jego żony. By zdobyć tron Makbet zamordował króla Dunkana i był to początek jego końca.

Moralną konsekwencją czynów Makbeta okazał się być bowiem obłęd. Bohater popadał w niego stopniowo, już od pierwszej chwili, gdy usłyszał, że już nigdy nie zaśnie. Stopniowo ogarniały go paranoiczne myśli i wszędzie widział wrogów, czyhających na jego tron. Ostatecznie Makbet poniósł największą karę – stracił tron i został zabity. Jego żona w wyniku popełnionej zbrodni z kolei targnęła się na swoje życie.

W dramacie „Dziady” Mickiewicz przedstawił moralne konsekwencje różnych czynów przy pomocy wizyty różnych duchów. Zjawy te pouczają żywych odnośnie tego, czego powinni się oni wystrzegać, by nie podzielić ich losu. Duchy dzielą się na kategorię lekkich, średnich oraz ciężkich, w zależności od wagi ich winy. Duchy lekkie prowadziły zbyt dobre i beztroskie życie, średnie lekceważyły ludzie uczucia i bawiły się nimi, natomiast ciężkie dopuściły się ciężkich grzechów i już zawsze będą cierpieć z powodu potępienia. Mickiewicz wskazuje zatem, że moralna odpowiedzialność za czyny popełnione za życia będzie także egzekwowana na człowieku po jego śmierci i nie ma ucieczki przed karą za grzechy. Rozumowanie poety oparte jest o prostą, ludową moralność, która bardzo inspirowała romantyków.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x