Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Filozof Leibniz stwierdził kiedyś, że człowiek żyje w najlepszym z możliwych światów. Dzieje się tak ponieważ, gdyby Bóg wiedział, że możliwe są lepsze rozwiązania, to z pewnością by z nich korzystał. Leibniz zajmował się w filozofii zagadnieniem teodycei, czyli próbą pogodzenia istnienia dobrego i miłosiernego Boga ze złem pojawiającym się na świecie.

Motyw biedy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw biedy

Bieda jest jednym z najbardziej przerażających stanów, które mogą dotknąć człowieka w czasie trwania jego życia. Łączy się ona z brakiem środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, głodem, niewłaściwym warunkami mieszkaniowymi, zaniedbaniem, chorobami, a czasami nawet śmiercią.

Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie zachowują się na najprzeróżniejsze sposoby, czasami pozytywne, czasami z kolei negatywne. Źródła i motywacje ich działań także są naprawdę rozmaite, od szlachetnych porywów serca, do bardzo egoistycznych występków. W związku z tym warto przyjrzeć się temu, co może determinować ludzkie postępowanie.

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miasto to jedna z najbardziej znanych przestrzeni, jakie zamieszkują ludzie. Pozostaje ono w opozycji do wsi i różni się od niej znacznie. Miasto kojarzone jest jako symbol rozwoju cywilizacji i technologii, miejsce pełne życia i nowoczesnych wynalazków, w którym ludziom żyje się lepiej ze względu na bliskość wielu udogodnień.

Motyw zbrodni i kary w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw zbrodni i kary

Gdzie zbrodnia tam i kara. Motyw ten wydaje się znany dla ludzi już od czasów Hammurabiego. Towarzyszy mu pytanie o zależność między jedynym i drugim oraz prawdziwą naturę tej pary. W literaturze odwoływano się do niego na łamach różnych epok, począwszy od niepisanego zarania dziejów, poprzez starożytność, renesans aż po czasy bardziej nam współczesne. Warto więc przytoczyć kilka przykładów motywu zbrodni i kary.

Dlaczego Raskolnikow zabił lichwiarkę Alonę Iwanowną?

Fiodor Dostojewski to autor powieści „Zbrodnia i kara”, w której opisał losy młodego człowieka żyjącego w Petersburgu, czyli Rodiona Raskolnikowa. Mężczyzna ten pewnego dnia zamordował siekierą starą lichwiarkę, Alonę Iwanownę oraz jej siostrę, Lizawietę.

Wątek religijny w Zbrodni i karze

Fiodor Dostojewski w swojej słynnej powieści „Zbrodnia i kara” opisał losy Rodiona Raskolnikowa, czyli bohatera, którego życie w nędzy i jego niebezpieczne poglądy doprowadziły do tego, że zamordował starą lichwiarkę siekierą. Historia ta posłużyła Dostojewskiemu jako fundament do wielu różnych refleksji na temat ludzkiej natury, na przykład wplatając w nie między innymi wątki filozoficzne.

Wątek filozoficzny w Zbrodni i karze

„Zbrodnia i kara” to jedna z najważniejszych pozycji w kanonie światowej literatury, a jej autorem jest Fiodor Dostojewski. Zawarł w niej historię Rodiona Raskolnikowa, czyli mieszkającego w Petersburgu młodzieńca, który pewnego dnia dochodzi do wniosku, że powinien zamordować starą lichwiarkę.

Najważniejsze problemy filozoficzne i moralne w Zbrodni i karze

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego to jedna z najważniejszych powieści w historii literatury, która na stałe weszła do kanonu i wciąż zdobywa kolejnych czytelników. Pisarz zawarł w niej losy młodego, byłego studenta prawa, Rodiona Raskolnikowa. Jego radykalne poglądy w połączeniu z życiem w skrajnym ubóstwie prowadzą go do dokonania morderstwa na starej lichwiarce, Alonie Iwanownie i jej siostrze, Lizawiecie.

Zbrodnia i kara jako powieść polifoniczna – struktura powieści

„Zbrodnia i kara” to chyba najsłynniejsze dzieło autorstwa rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Opisuje on w niej losy Rodiona Raskolnikowa, czyli młodego człowieka, którego nędza i groźne poglądy doprowadzają ostatecznie do zamordowania starej lichwiarki.