KONKURSY

niepodległa
#ortograf2019

Status konkursu: AKTYWNY

Język polski jest dziedzictwem przekazywanym przez pokolenia.
 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Test główny (wyboru) odbędzie się w dniach 25-29.2019 r. na wybranych lekcjach i 31.03.2019 r. (niedziela) dla rodziców i znajomych.
 • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, grupę, placówkę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń ELIMINATORA BŁĘDÓW i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań konkursu głównego.
 • Zgłoszenia zaczynają się w końcu stycznia przy pomocy formularza na stronie z regulaminem - tam też szczegóły konkursu. 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

#ortograf2019

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości
matura2019

Status konkursu: AKTYWNY

Znajomość podstawowych pojęć z historii i teorii literatury wspomaga przygotowania się do matury.
 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Test główny (wyboru) odbędzie się w dniach 08-14.04.2019 r. na wybranych lekcjach.
 • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, grupę, placówkę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń ELIMINATORA BŁĘDÓW i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań konkursu głównego.
 • Zgłoszenia online odbywają się w terminie od dnia 08.02.2019 r. z wykorzystaniem formularza na stronie z regulaminem

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formuła EWM

niepodległa
tabliczka

Status konkursu: TRWAJĄ ZAPISY

Znajomość tabliczki mnożenia pomaga rozwiązywać najprostsze i najtrudniejsze zadania z matematyki. Warto więc utrwalić ją w pamięci.
 • Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Test główny w postaci zadań otwartych odbędzie się w dniach 27-31.05.2019 r. na wybranych lekcjach i 02.06.2019 r. (niedziela) dla rodziców i znajomych uczniów.
 • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń w eliminatorze błędów i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań testu głównego.
 • Zgłoszenia online odbywają się w terminie od dnia 24.03.2019 r. z wykorzystaniem formularza na stronie regulaminu - tam też szczegóły konkursu. 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formuła EWM

Status konkursu: ZAKOŃCZONY (edycja 1).

 • #panTadeusz1834 - "Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online - (pierwsza edycja) odbył się w dniach 10-16.12.2018 r. To projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Został zakończony i wyniki podano w Wigilię 24.12.2018 r. w 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza.
 • Materiał przygotowany do konkursu - testy wyboru do każdej księgi - można nieodpłatnie wykorzystać podczas lekcji jako formę pracy z tekstem online (praca indywidualna lub  w grupach), a także do konkursów szkolnych i sprawdzianów. Aby uzyskać klucz dostępu, należy wysłać maila (stopka strony) zawierającego skróconą nazwą szkoły i miejscowości np. 1lowarszawa.

ewm - formuła