Kajko i Kokosz. Szkoła latania – czas i miejsca akcji

Autor: Marta Grandke

„Kajko i Kokosz. Szkoła latania” to komiks z bardzo znanej serii autorstwa polskiego twórcy, Janusza Christy. Album opowiada o przygodach dwójki wojów, czyli tytułowych Kajko i Kokosza, którzy przeżywają wiele ciekawych sytuacji. Często towarzyszą im w tym postaci poboczne, takie jak na przykład kasztelan Mirmił, zbój Łamignat czy czarownica Jaga, a ich gród regularnie napada Krwawy Hegemon i zbójcerze.

Miejsce akcji

Miejsce akcji komiksu to zazwyczaj gród Mirmiłowo, położony w lasach. Oprócz tego wydarzenia toczą się także w zamku Krwawego Hegemona oraz w chacie czarownicy Jagi i zbója Łamignata. Całość ma miejsce na terenach w okolicy Łysej Góry, ponieważ to właśnie tam udają się Kajko, Kokosz oraz Mirmił. To tam położona jest bowiem szkoła latania, do której uczęszcza kasztelan grodu. Łysa Góra z kolei leży w paśmie Gór Świętokrzyskich, co jasno wskazuje obszar, na którym toczą się wydarzenia komiksu.

Czas akcji

Czas akcji nie jest konkretnie określony. Jest to jednak okres przypominający średniowiecze, co można rozpoznać po strojach, używanych narzędziach czy wyglądzie grodu. Bohaterowie żyją zatem jak dawni Słowianie. Osadzenie akcji w czasach bardzo odległych było dla autora sposobem na uniknięcie kłopotów z cenzurą okresu PRL-u. Sama akcja utworu obejmuje z pewnością co najmniej kilka dni, podczas których bohaterowie nocują poza grodem, a następnie udają się do szkoły latania wraz z Mirmiłem. Brakuje tu jednak dokładnych wskazówek, które mogłyby czas akcji zawęzić czy sprecyzować.

Jak widać, czas i miejsce akcji są w komiksie „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” w pewien sposób określone, ale nie ma tutaj bardzo precyzyjnych ram zdefiniowanych przez autora dzieła.