Motyw snu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw snu

Sen w dziełach literackich spełnia wiele funkcji. Może być projekcją nieświadomych pragnień i lęków bohaterów, którzy nie są w stanie się do nich przyznać przed sobą. Może służyć także autorowi do przekazywania czytelnikom informacji, których jego postaci nie znają. Sen może też spełniać rolę profetyczną i zapowiadać wydarzenia, które dopiero nadejdą.

Jak przygotować się do matury? Krótki poradnik dla przyszłych maturzystów

Matura to niezwykle ważny moment w życiu ucznia szkoły średniej. Wyniki z egzaminów mają bowiem spory wpływ na przyszłość młodego człowieka. Z tego powodu warto zadbać o odpowiednie przygotowanie się do testów sprawdzających wiedzę z poszczególnych przedmiotów. Poznaj kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym zdasz maturę bez problemu.

Wizyta – interpretacja

Konstanty Ildefons Gałczyński to niezwykle ważna postać poezji polskiej XX wieku. Choć kojarzymy go głównie z utworami żartobliwymi, groteskowymi, to nie możemy zapominać, że nawet w niewoli nie odłożył pióra na bok, tworząc między innymi „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. W swych utworach przejawiał także odczucia dekadenckie i inspirację poezją Skamandrytów.

Walc – interpretacja

Czesław Miłosz to jeden z czołowych polskich poetów XX wieku. Był także tłumaczem, dyplomatą, eseistą i prozaikiem. Zdobył literacką Nagrodę Nobla, czym szczególnie odznaczył się na kartach historii. Jeden z jego najważniejszych tomów poezji nosi tytuł „Ocalenie”. Miłosz pisał go w okupowanej Warszawie, natomiast wydany został tuż po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku.

Antoni Lange – biografia

Antoni Lange urodził się 28. kwietnia 1862 roku w Warszawie w rodzinie żydowskiej o tradycjach patriotycznych oraz zamiłowaniu do literatury polskiej, w szczególności romantycznej. Jego rodzice to Henryk vel Chaim Lange, uczestnik powstania listopadowego oraz Zofia z domu Eisenbaum.

Motyw zbrodni i kary w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw zbrodni i kary

Gdzie zbrodnia tam i kara. Motyw ten wydaje się znany dla ludzi już od czasów Hammurabiego. Towarzyszy mu pytanie o zależność między jedynym i drugim oraz prawdziwą naturę tej pary. W literaturze odwoływano się do niego na łamach różnych epok, począwszy od niepisanego zarania dziejów, poprzez starożytność, renesans aż po czasy bardziej nam współczesne. Warto więc przytoczyć kilka przykładów motywu zbrodni i kary.

Zdążyć przed Panem Bogiem – interpretacja tytułu

Jednym z najważniejszych dzieł opisujących losy narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej i Holocaustu, jest wywiad, jaki przeprowadziła po latach Hanna Krall z Markiem Edelmanem, zatytułowany „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Edelman był ostatnim żyjącym dowódcą powstania w getcie warszawskim i w rozmowie z Krall opowiedział o swoich doświadczeniach oraz wspomnieniach z tego okresu.

Obraz warszawskiego getta w Zdążyć przed Panem Bogiem

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to zapis wywiadu, jaki Hanna Krall przeprowadziła z Markiem Edelmanem. Był on ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim i w rozmowie tej opowiedział o swoich doświadczeniach z życia w getcie, walk z okupantem oraz o swoim życiu po zakończeniu II wojny światowej.

Demitologizacja i deheroizacja w Zdążyć przed Panem Bogiem

O bohaterach takich wydarzeń jak powstanie warszawskie często mówi się w sposób podniosły, czyniąc z nich postaci niemal mityczne, podkreślając ich zalety oraz ich istotne dokonania. Często przy tej okazji pomija się fakt, że byli oni też zwykłymi ludźmi, wraz ze swoimi upodobaniami, przyzwyczajeniami, czy nawet wadami.

Świdryga i Midryga – interpretacja

Bolesław Leśmian to jeden z czołowych przedstawicieli pisarzy dwudziestolecia międzywojennego. Dziś kojarzymy go przede wszystkim z oryginalnością, nietuzinkowością, wprowadzeniem do literatury własnych neologizmów, zwanych leśmianizmami, a także z tworzeniem nowego typu ballady, erotyków, a nawet baśni.

Wymień i opisz rodzaje śmierci w Zdążyć przed Panem Bogiem

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to wywiad, jaki Hanna Krall przeprowadziła z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim. Edelman opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z tym okresem, opowiedział także o różnych rodzajach śmierci, z jakimi zetknął się podczas swojego pobytu w getcie.

x