Obcokrajowcy z Ekstraklasy i ich znajomość języka polskiego

obcokrajowcy w polsce a język

Jeśli polski piłkarz wyjeżdża do innego kraju, to bardzo często nowy pracodawca wymaga od niego nauki obowiązującego tam języka. Tak jest w klubach niemieckich czy włoskich. A jak to wygląda w sytuacji, gdy obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski? W tym tekście przedstawiamy cztery osoby z różnych krajów, które mają lub miały styczność z naszym krajem. Czy potrafią porozumiewać się w języku polskim? Czy są w stanie udzielić wywiadu bez pomocy tłumacza? Jakim słowem nie powinni zwracać się do sędziów Słoweńcy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. Zapraszamy do lektury!

Motyw matki w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw matki

Jedną z najważniejszych osób w życiu człowieka jest matka, która sprowadza go na świat, opiekuje się dzieckiem, uczy je i wychowuje. Z tego powodu figura matki stała się popularnym motywem literackim, pojawiającym się w wielu dziełach już od czasów starożytnych. Motyw matki obecny jest na początku najważniejszych historii o stwarzaniu i porządkowaniu świata.

Motyw cierpienia w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw cierpienia

Cierpienie jest doświadczeniem, które dotyka każdego człowieka, bez względu na wiek. Może mieć ono różne źródła – strata bliskiej osoby, śmierć, problemy w życiu, problemy z pracą czy z rodziną, a nawet ból odczuwany w związku z aktualnie czytaną książką. Cierpienie jest stanem, do którego ludzie często próbują przypisać sens i znaczenie, by w jakiś sposób wytłumaczyć i usprawiedliwić ból, jaki odczuwają.

Motyw przeznaczenia w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw przeznaczenia

Od zarania dziejów człowiek zastanawia się nad tym, jakie siły mają wpływ na jego życie i czy kształtuje je sam, czy jest tylko zabawką, igraszką w rękach jakiejś wyższej istoty. Z rozważań tych narodziły się różne postawy – niektórzy twierdzą, że człowiek jest bezsilny i skazany na przeżywanie z góry zaplanowanych wydarzeń, których nie może zmienić, inni twierdzą zaś, że wszystko leży w ludzkich rękach i to od decyzji każdego zależy, jaki kształt przybierze jego życie.

Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw nieszczęśliwej miłości

Miłość jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w literaturze, szczególną zaś popularnością cieszy się motyw miłości nieszczęśliwej. Cierpiący kochankowie zostali sportretowani wiele razy w różnych dziełach. Motyw miłości beznadziejnej i skazanej na niepowodzenie jest właściwie tak stary, jak sama literatura.

Motyw przebaczenia w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw przebaczenia

Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu człowieka może być przebaczenie innym krzywd, które się od nich doznało. Przebaczenie wymaga silnej woli i charakteru, a czasami w życiu pojawiają się takie wydarzenia, których nie da się wybaczyć i zapomnieć. Przebaczenie stało się jednym z ważniejszych motywów literackich, obecnych w dziełach już od czasów starożytnych.

Obłoki (Ratajczak) – interpretacja

Józef Ratajczak to polski poeta i prozaik, który tworzył zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Żył w latach 1932-1999. Był związany z radiem, telewizją i teatrem. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana. Poezja dziecięca Ratajczaka miała pobudzać wyobraźnie i wykorzystywać plastyczny umysł dziecka, którego myśli są o wiele barwniejsze i łatwiej mu wkroczyć w świat fantazji.

Wydaje się samym bogom równy – interpretacja

Safona to grecka poetka, przedstawicielka liryki eolskiej. Żyła na wyspie Lesbos, na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Dom Safony pełnił funkcję szkoły dla dziewcząt, tam poetka uczyła je muzyki, tańca, czy też poezji. Safona żyła niezwykle blisko ze swoimi uczennicami.

Motyw wspomnień w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw wspomnień

Wspomnienia to rzecz wyjątkowo cenna. Są one dla człowieka niezwykle użytecznym narzędziem, dzięki któremu on sam oraz jego bliscy mogą wciąż być w pamięci innych, co sprawia, że po śmierci nie znikają ostatecznie. Wspomnienia służą także przekazywaniu kolejnym pokoleniom wiedzy oraz informacji na temat wydarzeń, które miały miejsce przed ich narodzinami.

Motyw apokalipsy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw apokalipsy

Motyw apokalipsy pochodzi z Biblii i dosłownie oznacza objawienie lub odsłonięcie. Jest ona szczególnego rodzaju proroctwa. Opowiada ono o tym, co będzie się dziać w ostatnich dniach istnienia świata. Łączona jest ona często także z Sądem Ostatecznym. Apokalipsa często wykorzystywana jest jako motyw w literaturze, inspirowała ona powstanie wielu dzieł.

Obława – interpretacja

„Obława” to jedna z najpopularniejszych piosenek Jacka Kaczmarskiego – polskiego piosenkarza, poety i autora tekstów piosenek. Stała się ona jednym z hymnów Solidarności. Inspiracją do jej powstania był utwór innego autora – Włodzimierza Wysockiego ( „Obława” stanowi wolne tłumaczenie utworu „Ochota na wołkow) o podobnej tematyce.

Motyw theatrum mundi w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw theatrum mundi

Jednym z najważniejszych motywów obecnych w literaturze jest theatrum mundi – teatr świata. Motyw ten przedstawia świat i ludzi jako teatr, scenę i grających na niej aktorów. Życie ludzkie sprowadzone jest w tym toposie do odgrywania z góry narzuconej człowiekowi roli.