Motyw przyrody/natury w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw przyrody

Jednym z najważniejszych motywów literackich, który pojawia się od początku istnienia literatury, jest motyw przyrody. Natura jest ważnym aspektem ludzkiego życia – dostarcza człowiekowi pożywienia, uspokaja go i wycisza, kontakt z naturą dostarcza też wrażeń estetycznych. Przyroda w dziełach literackich często nie jest tylko dekoracją, na tle której rozgrywa się fabuła.

Nils Holgersson – charakterystyka

„Cudowna podróż” to dwuczęściowa powieść dla dzieci autorstwa szwedzkiej pisarski Selmy Lagerlöf i opowiada o losach czternastoletniego chłopca, Nilsa Holgerssona, który w wyniku spotkania z krasnoludkiem zostaje zmniejszony do jego rozmiarów i wyrusza w podróż ze stadem gęsi. Nils jest postacią dynamiczną i przechodzi wewnętrzną przemianę w czasie swojej wyprawy przez Szwecję.

Profesor Jan Moll – charakterystyka

W wywiadzie z Hanną Krall jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, czyli Marek Edelman, opowiedział o tym, co działo się w trakcie walk oraz w jakich warunkach żyli Żydzi w getcie przed jego likwidacją i co się tam działo. Oprócz tego Edelman nawiązuje także do czasów powojennych i w związku z tym przywołuje też postać profesora Jana Molla.

Marek Edelman – charakterystyka

Hanna Krall jest autorką dzieła pod tytułem „Zdążyć przed Panem Bogiem”, w którym zawarty jest jej wywiad z ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim, czyli Markiem Edelmanem. W rozmowie z Hanną Krall Edelman opowiedział o tym, co widział w czasie pobytu w getcie, podczas walk z okupantem i jak potoczyło się jego życie po wojnie. Perspektywa Edelmana jest zatem dominująca w opowieści, jaka pojawia się w tekście Krall.

Mochnacki – interpretacja

Wiersz Jana Lechonia pod tytułem „Mochnacki” jest najpopularniejszym utworem znajdującym się w tomie „Karmazynowy poemat” z 1920 roku, który wyraża wartości narodowe romantyków. Sam autor wyrecytował wiersz podczas jednego ze spotkań w słynnej kawiarni artystycznej „Pod Picadorem”, której był współzałożycielem.

Michał Klepfisz – charakterystyka

W wywiadzie z Hanną Krall, który nosi tytuł „Zdążyć przed Panem Bogiem” Marek Edelman opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce podczas powstania w getcie warszawskim, jak wyglądały walki i w jakich warunkach wcześniej zmuszeni tam byli żyć Żydzi.

Zdążyć przed Panem Bogiem – bohaterowie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to wywiad, jaki Hanna Krall przeprowadziła z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim, które wybuchło w kwietniu 1943 roku. Edelman opowiada o swoich doświadczeniach z tego okresu, a w jego wspomnieniach pojawia się wiele faktycznie żyjących wówczas osób.

Zdążyć przed Panem Bogiem – motywy literackie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to zapis rozmowy Hanny Krall z ostatnim żyjącym dowódcą powstania w getcie warszawskim, czyli Markiem Edelmanem. W dziele tym zostają przedstawione losy powstańców walczących wówczas w getcie z perspektywy ich naocznego świadka i uczestnika. Opowiada też o swoich doświadczeniach z pracy jako kardiochirurg po wojnie. W utworze można wyróżnić też wiele istotnych motywów literackich.

Mordechaj Anielewicz – charakterystyka

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to wywiad rzeka, jaki Hanna Krall przeprowadziła z ostatnim żyjącym wówczas dowódcą powstania w getcie warszawskim, czyli Markiem Edelmanem. Opowiedział on o wydarzeniach z tamtego okresu i przebiegu walk w getcie. Przywołał także wspomnienia o wielu żyjących wówczas osobach, takich jak Mordechaj Anielewicz.

Arie Wilner – charakterystyka

„Zdążyć przed Panem Bogiem” to wywiad rzeka, jaki Hanna Krall swojego czasu przeprowadziła z ostatnim żyjącym dowódcą powstania w getcie warszawskim, czyli Markiem Edelmanem. Opowiedział on o szczegółach życia w getcie i o tym, jak przebiegały walki. W jego wspomnieniach pojawia się między innymi taka postać jak Arie Wilner.

Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagłada to jedno z najstraszliwszych wydarzeń, jakie przyniósł ze sobą do Europy XX wiek i na zawsze odcisnęła swoje okrutne piętno na historii narodu żydowskiego. W tamtym czasie społeczeństwo podzieliło się na dwie grupy. Jedną z nich byli bezpośredni uczestnicy Zagłady, w gettach i obozach koncentracyjnych, drugą zaś jej świadkowie, których pochodzenie uchroniło przed tym okrutnym losem, który do tej pory przeraża i sprawia, że wiele osób kwestionuje człowieczeństwo tamtego społeczeństwa.

Czy możliwe jest zachowanie godności w skrajnych sytuacjach? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Godność to jedna z największych wartości, o jakie w swoim życiu dba o walczy człowiek. Istnieje jednak wiele sytuacji, takich jak wojna, zagrożenie życia danej osoby czy jej bliskich, w których łatwo jest ludzi złamać i im tę godność odebrać. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy w ogóle jest możliwe zachowanie ludzkiej godności w skrajnych okolicznościach, w sytuacjach granicznych, które sprawiają, że człowiek próbuje po prostu za wszelką cenę przetrwać.

x