Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najsilniejszych uczuć, jakich w swoim życiu może doświadczyć człowiek. Wzbudza ona wiele pozytywnych i negatywnych emocji, potrafi dodać skrzydeł lub ściągnąć człowieka na samo dno. Ma ona wiele definicji, jednak właściwie trudno jest uchwycić jej prawdziwą naturę i dobrać uniwersalne słowa oddające to, czym ona jest. Wiele miejsca poświęcają jej w swoich dziełach poeci, pisarze i muzycy. Jednym z popularniejszych w literaturze motywów stała się właśnie miłość i miłość, która jest silniejsza od śmierci czy wręcz ją przezwycięża. Takie historie pobudzają wyobraźnię czytelników i przyciągają ich do powieści czy wierszy. Przykładów miłości silniejszej od śmierci jest w literaturze wiele. Pojawia się ona między innymi w takich dziełach jak „Mitologia” Jana Parandowskiego, „Romeo i Julia” Williama Szekspira, wiersz „Romantyczność” Adama Mickiewicza czy w „Balladynie” Juliusza Słowackiego.

„Mitologia” Jana Parandowskiego to zbiór mitów greckich. Wśród nich znajduje się historia, której bohaterami są Orfeusz i Eurydyka. Orfeusz był bardzo zdolnym muzykiem, uchodził za syna Apolla i jednej z muz – Kaliope. Żona Orfeusza, Eurydyka, została ukąszona przez żmiję i umarła. Orfeusz był do tego stopnia zrozpaczony, że zdecydował się zejść po swoją żonę do podziemi Hadesu, co zdawało się szalonym czynem. Orfeusz dokonał tego i zawarł z Hadesem pakt. Udało mu się to dzięki muzyce wygrywanej na lirze, którą wzruszył samego Hadesa i Persefonę. Pozwolili mu oni na zabranie Eurydyki do świata żywych. Był tylko jeden warunek – prowadzona przez Hermesa Eurydyka miała iść za Orfeuszem, a jemu nie wolno było spojrzeć na nią, aż do momentu opuszczenia krainy umarłych. Niestety Orfeusz nie podołał temu zadaniu – spojrzał na Eurydykę tuż przed bramami Hadesu i tym samym utracił ją na zawsze. Ich historia pokazuje jednak, że miłość bywa silniejsza od śmierci i zawsze znajdzie sposób.

Kolejny przykład miłości powiązanej ze śmiercią to „Romeo i Julia”. W tej opowieści para zakochanych młodych ludzi pochodziła ze zwaśnionych rodów i przez to nie mogli być ze sobą otwarcie. Ze wszystkich sił walczyli oni z licznymi przeciwnościami losu i w tajemnicy wzięli ze sobą ślub. Romea jednak wygnano z miasta, a Julia miała być zmuszona do poślubienia Parysa. By uniknąć tego – była już żoną Romea – wzięła środek, który sprawił, że wyglądała, jakby umarła. Niestety nie wiedział o tym Romeo, który ją znalazł w tym stanie. Z rozpaczy popełnił samobójstwo. Gdy po przebudzeniu odkryła to Julia, również targnęła się na swoje życie. Wówczas, po śmierci, zakochani mogli wreszcie się ze sobą połączyć, co nie było dla nich możliwe za życia. Ich miłość okazała się silniejsza niż śmierć i byli ze sobą bez względu na okoliczności. Bez ukochanej osoby życie nie miało dla nich sensu i woleli je zakończyć.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x