Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jednym z najbardziej docenianych aktów dobroci, na jaki może dobrowolnie zdobyć się jeden człowiek dla drugiego, jest poświęcenie się. Ma ono wiele twarzy. Może być oddaniem kanapki głodnemu bliźniemu, opieką nad porzuconym dzieckiem czy oddaniem za kogoś życia. Ludzie często poświęcają się w imię ideałów, jakichś wyższych wartości, by ostatecznie całej społeczności żyło się lepiej.

Motyw wolności w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw wolności

Wolność jest jedną z najwyżej cenionych wartości w życiu człowieka. W jej imieniu ludzie oddają wszystko, co tylko mają, ofiarowując nawet swoje życie. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez wolności życia. O wolność walczą zarówno jednostki, jak i całe narody, chcące zrzucić ze swoich ramion brzemię zniewolenia.

Motyw buntu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw buntu

Tam gdzie jest władza i zasady, tam pojawia się też i bunt. Często buntują się młodsze pokolenia przeciwko starszym, sądząc, że lepiej potrafią urządzić świat i zasady rządzące rzeczywistością. Bunt wzniecany bywa także przez społeczeństwo przeciwko władzy, która krzywdzi poddanych i ich wyzyskuje.

Dwanaście prac Heraklesa – streszczenie

Mitologia grecka pełna jest niezwykłych opowieści o herosach i ich czynach. Jedną z najważniejszych takich postaci jest bez wątpienia Herakles, bohater jednego z najpopularniejszych mitów. Szczególnie znane są opowieści o dwunastu pracach Heraklesa. Była to kara nałożona przez wyrocznię delficką na Heraklesa za to, że zabił on własną rodzinę.

Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie wyznają wiele wyższych wartości, które są dla nich swoistymi drogowskazami życiowymi i pozwalają im podejmować kluczowe decyzje. Taką wartością może być wolność, miłość, ojczyzna, religia czy też rodzina. W imię tych wszystkich wyższych wartości wiele osób potrafi dokonać niezwykłego poświęcenia i zrobić wszystko, by je ochronić.

Motyw piekła w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw piekła

Wszystkie religie opierały swoją naukę o moralności na karze za zło. Wyrównanie rachunków miało przychodzić po fizycznej śmierci człowieka. W wielu z takich religii istniało miejsce odbywania tej kary, potworny teatr kaźni lub odosobnienia duszy.

Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wolność to jedna z najważniejszych wartości w ludzkim życiu. Odebranie jej jest czymś strasznym, dlatego też wiele osób jest w stanie oddać za nią w razie potrzeby nawet swoje życie. Wolność jest powodem wojen, konfliktów, powstań i debat, jej temat zajmuje każdego człowieka. Można zatem o niej powiedzieć, że jest prawdziwym darem, czymś ważnym i upragnionym.