Czarna wiosna – interpretacja

Antoni Słonimski to polski poeta, felietonista, dramatopisarz, a także założyciel grupy literackiej „Skamander”, którą razem z nim tworzyli, między innymi Julian Tuwim, czy Jarosław Iwaszkiewicz.