Pieśń o Narodzeniu Pańskim – interpretacja

„Pieśń o Narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego to popularna dziś kolęda „Bóg się rodzi”, zwana królową polskich kolęd. Utwór ten pojawił się w zbiorze „Pieśni nabożne” w 1792 roku, a napisano go na zamówienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej.

Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyroda od zawsze odgrywała niebagatelną rolę w ludzkim życiu, żywiła bowiem od zawsze całe społeczności, dostarczała niezbędnych surowców, pozwalała znajdować schronienie, czy nawet poprzez swoje piękno była inspiracją dla artystów. Nie sposób zatem przecenić jej wpływu na ludzkość i tego, jak istotna jest jej obecność w sztuce.

Do Justyny. Tęskność na wiosnę – interpretacja

Franciszek Karpiński to jeden z czołowych pisarzy epoki oświecenia, który uważany jest za prekursora nurtu sentymentalnego w polskiej literaturze. Tworzył wiersze patriotyczne, religijne, sielanki, elegie, a także wiersze miłosne, których przykładem jest utwór „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”.

Laura i Filon – interpretacja

„Laura i Filon” to jeden z najpopularniejszych utworów Franciszka Karpińskiego. Autor jest przedstawicielem epoki oświecenia, pisał nie tylko wiersze, ale również dramaty, czy pamiętniki. Wykonywał tłumaczenia, teksty publicystyczne. Znany jest przede wszystkim z tworzenia liryki nurtu sentymentalnego w Polsce.