Jakie były skutki chrztu Polski?

Chrzest państwa polskiego zapoczątkował proces chrystianizacji polskiej ludności. Wydarzenie to miało miejsce w roku 966. Chrzest przyjął Mieszko I, a także osoby przebywające w jego najbliższym otoczeniu. Skutki przyjęcia chrześcijaństwa były widoczne w całym kraju i wpływają na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa do dnia dzisiejszego. Które z konsekwencji chrztu miały największe znaczenie?