Motyw anioła w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw anioła

Anioł to tajemnicza istota wywodząca się z religii judaistycznej, obecna w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Służące Bogu, przekazujące Jego wolę anioły odnaleźć można jako motyw w literaturze szeroko pojętej cywilizacji łacińskiej. Pełnią tam rozmaite funkcje: od przykładów czystości i stróżów ludzi, po niosące zagładę grzesznikom wcielenia gniewu Bożego.

Albatros – interpretacja

Charles Baudelaire był francuskim poetą i krytykiem literackim XIX wieku. Był osobą dosyć kontrowersyjną, zaliczano go nawet do grona „poetów wyklętych”, tzn. grupy literatów, którym przypisywano liczne skandale i często doceniano ich utwory dopiero po śmierci. Był także parnasistą, tzn. że pisał zgodnie z nurtem literackim, który był czymś przejściowym, między romantyzmem, a symbolizmem.

Padlina – interpretacja

Charles Baudelaire to francuski poeta i krytyk literacki, zaliczany do grona „poetów wyklętych”. Była to grupa literatów, którym liczne skandale i poczynania za życia, przynosiły złą sławę, a utwory często zyskiwały popularność, dopiero po ich śmierci. Utwór „Padlina” ukazał się w 1857 roku w zbiorze „Kwiaty zła” i jest jednym z najpopularniejszych dzieł poety.