Przypowieść o siewcy – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o siewcy pochodzi z Nowego Testamentu, a konkretnie z Ewangelii Mateusza (Mt 13,1-8), Marka (4, 1–9) i Łukasza (8,4–8). Opowiada ona historię siewcy, który rozrzuca na roli ziarna. Ma ona charakter dydaktyczny i jej celem jest przekazanie odbiorcy konkretnego morału, mającego praktyczne zastosowanie w jego życiu.

Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o talentach to część Nowego Testamentu, znaleźć ją można w Ewan­ge­lii świę­te­go Ma­te­usza (25, 14-30). To jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa i w sposób dydaktyczny opowiada o rozwijaniu zdolności, jakie zesłał człowiekowi Bóg, tak by wyrazić jego chwałę jako Stwórcy.