Przypowieść o bogatym i biednym – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o bogatym i biednym każdy czytelnik odnajdzie w Nowym Testamencie. Jest ona bowiem częścią Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 16, 19-31). To jedna z najbardziej znanych historii zwanych przypowieściami, które kryją w sobie dydaktyczny przekaz i wskazują uczniom Jezusa, w jaki sposób powinni oni rozumieć jego nauki. Łazarz i bogacz z tej historii uznawani są za faktycznie istniejące postaci, sama zaś przypowieść z tego względu uznawana jest za prawdziwą historię, która wydarzyła się naprawdę.

Przypowieść o dziesięciu minach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o dziesięciu minach należy do utworów zebranych w Nowym Testamencie. Znaleźć ją można w Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 19, 11-28). Jej celem było uzmysłowienie ludziom, że Królestwo Boże jest jeszcze bardzo odległe i czeka na ludzi dopiero w dalekiej przyszłości. Uczniowie jego sądzili bowiem, że jest ono już bardzo bliskie.

Przypowieść o faryzeuszu i celniku – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o faryzeuszu i celniku jest częścią Nowego Testamentu. Pochodzi ona dokładnie z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 18,9-14). To jedna z dydaktycznych historii, jakie zawarte są w Biblii i które mają uczyć czytelnika konkretnych wartości. Jezus pokazuje w niej, kto tak naprawdę jest dobrym człowiekiem i postępuje w myśl jego nauk, a kto modli się tylko na pokaz. Czytelnik z przypowieści tej dowiaduje się więc tego, jak oceniane będą ludzie czyny i myśli.

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy to historia znana z Nowego Testamentu, a dokładniej z Ewangelii świętego Łukasza (Łk 16,1-9). Opowiada ona o zarządcy, który pewnego dnia został wezwany przed oblicze swojego pana, bogatego człowieka. Groziła mu utrata posady, jednak dzięki swojemu sprytowi zarządca zachował ją i został nawet pochwalony za roztropność. W tekście tym Jezus wskazuje, że czasami należy wykazać się sprytem i inicjatywą, by głosić innym ludziom prawdę o Bogu.

Przypowieść o robotnikach w winnicy – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o robotnikach w winnicy znaleźć można w Nowym Testamencie, w Ewan­ge­lii świę­te­go Ma­te­usza (20, 1-16). Jak inne tego typu teksty porusza ona zagadnienia, z których płynie pewien morał i dydaktyczny wniosek, jaki odbiorca może zastosować w swoim życiu. Ta przypowieść opowiada o zazdrości ludzi i bożej sprawiedliwości. Pokazuje, że Bóg traktuje wszystkich ludzi dokładnie tak samo.

Przypowieść o wdowim groszu – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o wdowim groszu to tekst pochodzący z Nowego Testamentu, a konkretniej w Ewan­ge­lii świę­te­go Mar­ka (12, 41-44) oraz Ewan­ge­lii świę­te­go Łuka­sza (21, 1-4). Mówi ona między innymi o takich wartościach jak bogactwo, uczciwość i inne istotne aspekty życia, jakie ludzie cenią w swoim życiu. Ma ona na celu przekazać ludziom, że nie liczy się liczna dobrych uczynków, ale intencje każdego człowieka.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – streszczenie, interpretacja, morał

„Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” porusza tematykę uprzedzeń i społecznych podziałów, które są niesłuszne i krzywdzące. Utwór pozostaje aktualny we współczesnym świecie, gdzie różne rasy i narody pozostają wobec siebie nieufne, a nawet wrogie. Na prostym przykładzie, Chrystus starał się wytłumaczyć żydowskiemu uczonemu, że bliźnim jest każdy, bez względu na pochodzenie.

x