Przypowieść o domu na skale – streszczenie, interpretacja, morał

Autor: Marta Grandke

Przypowieść o domu na skale jest częścią Nowego testamentu i można ją znaleźć w dwóch Ewangeliach,  u świę­te­go Ma­te­usza (7, 24-29) oraz u świę­te­go Łuka­sza (6, 46-49). Nosi ona także nawę “Do­bra lub zła bu­dow­la”. Opowiada ona o naukach Jezusa, jakie wygłoszone zostały na Równinie i porusza zagadnienie różnych postaw człowieka wobec wiary. Ukazuje także na jakich fundamentach powinien on budować swoje życie. 

Przypowieść o domu na skale – streszczenie

Pewnego dnia w trakcie nauczania Jezus porównał ludzi, którzy otworzyli na niego swoje serca do rozsądnego człowieka i domu wybudowanego przez niego. Jego fundamenty zostały osadzone głęboko w ziemi, a pod nimi była warstwa solidnej, twardej skały. Pewnego razu dom ten nawiedziła zła pogoda – spadły ulewne deszcze, od których wezbrały rzeki, wiał też bardzo silny wiatr. Jednak dom roztropnego człowieka przetrwał wichury i ulewy, ponieważ wybudowany został na właściwym fundamencie, który dał mu oparcie. Potem Jezus opowiedział historię drugiego człowieka. On także wybudował dom, ale zrobił to na niestabilnym terenie, jakim jest piasek. Gdy spadły deszcze i zaczęły wiać wiatry, dom nierozsądnego człowieka nie dał rady im się oprzeć, nie miał bowiem oparcia w mocnym fundamencie. Piasek nie nadaje się do stawiania na nim wielkich budowli, takich jak dom. Do domu postawionego na piasku Jezus porównał osoby, które poznały jego nauki, ale nie przyjęły ich do swojego serca. Przez to w ich życiu nie było obecne mocne oparcie, które mieli ludzie wierzący w naukę Jezusa. Przypowieść ta wywarła ogromne wrażenie na słuchaczach Mesjasza, którzy zobaczyli w nim prawdziwego przewodnika. 

Przypowieść o domu na skale – interpretacja sensu przypowieści

Przypowieść o domu na skale można interpretować jako historię o ludziach, którzy odnaleźli w swoim życiu Boga, i takich, którzy trwają bez jego wsparcia. Jest to ukazanie dwóch zupełnie różnych postaw. Pierwsza pokazuje, jak ogromny wpływ na człowieka ma jego wiara, do tego stopnia, że stanowić ona może dla niego oparcie w trudnych chwilach jego codzienności, w różnego rodzaju życiowych sztormach, jakie musi on przetrwać. Wiara jest bowiem skałą, a dom życiem człowieka, zbudowanym na właściwym fundamencie. Dzięki temu ma on szansę wyjść cało z różnych nieszczęść i kłopotów, dobrze bowiem wybrał fundament swojego życia. Druga postawa pokazuje człowieka, który nie wpuścił Boga do swojego życia, czyli wybrał słaby, niepewny fundament, na którym nie można zbudować niczego solidnego. Jest to człowiek pozbawiony wiary, który złamie się przy pierwszej trudności, nie będzie miał bowiem solidnego wsparcia, do którego może sięgnąć w chwili kryzysu. Jest on zdany sam na siebie, nie ma więc szans zwycięsko wyjść z różnych trudności, jakie mogą go spotkać na jego drodze. Jego przykład pokazuje, że odrzucenie wiary i wybranie innych fundamentów do budowania swojego życia jest niezwykle lekkomyślne i może skończyć się tragedią.

Przypowieść o domu na skale – przesłanie

Przesłanie przypowieści mówi więc czytelnikowi, że powinien zbudować on dom na skale, czyli oprzeć swoje życie na wierze i ufności w Boga. Tylko w ten sposób może się on bowiem oprzeć wszelkim trudnościom, jakie czekają go w życiu. Wiara w Boga stanowi odpowiedni fundament, w przeciwieństwie do innych, świeckich rzeczy, symbolizowanych w przypowieści przez piasek – na przykład bogactwa czy pracy. Człowiek odrzucający wiarę i prawdę głoszoną przez Boga jest więc nieroztropny i ryzykuje swoim życiem oraz zbawieniem. Jeżeli jednak zdecyduje się zawierzyć swoje życie Bogu, to z pewnością czeka go wsparcie z jego strony, które nie pozwoli mu zginąć w życiowej zawierusze.

Przypowieść o domu na skale jest więc tak naprawdę wskazówką odnośnie tego, na jakich wartościach człowiek powinien budować swoje życie. Najważniejsza powinna być dla niego wiara w Boga. Jeżeli dobrze wybierze i okaże się być rozsądny, to jego życie będzie stabilne i przetrwa nawet najgorsze tragedie i dramatyczne wydarzenia. Jeżeli nie, będzie on narażony na różne przykrości i cierpienie, którego mógł uniknąć, gdyby wybrał dobrze i nie budował domu na piasku.

Dodaj komentarz