Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Filozof Leibniz stwierdził kiedyś, że człowiek żyje w najlepszym z możliwych światów. Dzieje się tak ponieważ, gdyby Bóg wiedział, że możliwe są lepsze rozwiązania, to z pewnością by z nich korzystał. Leibniz zajmował się w filozofii zagadnieniem teodycei, czyli próbą pogodzenia istnienia dobrego i miłosiernego Boga ze złem pojawiającym się na świecie.

Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jeden z najbardziej poruszających człowieka stanów. Wzbudza bardzo silne emocje, sprawia, że ludzie zupełnie się zmieniają i nie da się znaleźć jednej jej definicji, która pasowałaby do każdego stanu czy sytuacji. Trudno się więc dziwić, że miłość to jeden z najczęściej poruszanych tematów w kulturze, także w dziełach literackich.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzkość od zawsze obawiała się końca świata oraz wypatrywała znaków, które miałyby zapowiedzieć jego nadejście. W związku z tym powstały różne wyobrażenia tego kataklizmu oraz tego, w jakich okolicznościach miałby się rozpocząć. Koniec świata oznacza także koniec wszystkiego, co jest człowiekowi znane, bezpieczne i co wydaje się odwieczne.

Motyw tańca w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw tańca

Taniec najczęściej kojarzony jest z aktywnością fizyczną, rozrywką i radością, z muzyką i zabawą, której oddają się tańczący ludzie. Ma on jednak także głębsze znaczenie i w różnych kulturach odbierany jest inaczej. Taniec może wiązać się z tradycją i patriotyzmem, może być także symbolem władzy, znane są także tańce obrzędowe, powiązane z religią.

Motyw anioła w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw anioła

Anioł to tajemnicza istota wywodząca się z religii judaistycznej, obecna w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Służące Bogu, przekazujące Jego wolę anioły odnaleźć można jako motyw w literaturze szeroko pojętej cywilizacji łacińskiej. Pełnią tam rozmaite funkcje: od przykładów czystości i stróżów ludzi, po niosące zagładę grzesznikom wcielenia gniewu Bożego.

Motyw utopii w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw utopii

Słowo utopia w języku greckim oznacza miejsce, którego nie ma, nie istnieje ono w prawdziwym świecie. Z czasem w literaturze stało się ono nazwą światów wymyślonych przez autorów, które charakteryzują się idealnym systemem politycznym, w którym wszyscy ludzie są szczęśliwi.

Motyw ojca w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw ojca

Ojciec, tak samo jak matka, jest jedną z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka. W literaturze jego motyw kojarzony jest z dawaniem życia, zarządzaniem rodziną, dawaniem początku całym rodom. Ojcowie łączeni są też z siłą, mądrością i bezpieczeństwem i taki w sposób często są oni przedstawiani.

Historia Kaina i Abla – streszczenie

Biblia jest bardzo ważnym tekstem dla wszystkich osób wyznających wiarę chrześcijańską. Jest oprócz tego też niezwykle istotnym tekstem literackim i pojawia się w niej wiele opowieści. Niektóre z nich dotyczą stworzenia świata i losów pierwszych ludzi. Do tej drugiej kategorii należy historia Kaina i Abla, czyli synów Adama i Ewy, a pochodzi ona z Księgi Rodzaju.

Historia Adama i Ewy – streszczenie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów literackich w historii ludzkości. Stanowi ona podstawę religii chrześcijańskiej i dla wielu osób jest też swoistym kodeksem moralnym, wyznaczającym standardy właściwego postępowania. Biblia też w sposób metaforyczny przybliża to, w jaki sposób powstał świat i jak znaleźli się na nim pierwsi ludzie. Jest to opowieść o losach Adama i Ewy.

Historia arki Noego – streszczenie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów literackich, jakie powstały w czasie historii ludzkości. Zawiera ona wiele opowieści, które są też fundamentem wiary chrześcijańskiej i przedstawiają dawne losy ludzi związanych z tą religią oraz to, w jaki sposób według niej powstał świat i jak kształtowała się historia cywilizacji. Jedną z najbardziej znanych jest z pewnością historia arki Noego.

Historia Abrahama – streszczenie

Biblia pełna jest różnorodnych historii niezwykłych postaci, których losy wpłynęły na to, jak kształtowała się religia chrześcijańska na przestrzeni wieków. Z tego powodu jest ona też najważniejszym tekstem dla osób, które wyznają tę wiarę i jest też jednym z najistotniejszych dla ludzkości tekstów literackich. Przykładem jednej z takich wyjątkowych opowieści jest życie hebrajskiego patriarchy i proroka, czyli Abrahama.

Motyw matki w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw matki

Jedną z najważniejszych osób w życiu człowieka jest matka, która sprowadza go na świat, opiekuje się dzieckiem, uczy je i wychowuje. Z tego powodu figura matki stała się popularnym motywem literackim, pojawiającym się w wielu dziełach już od czasów starożytnych. Motyw matki obecny jest na początku najważniejszych historii o stwarzaniu i porządkowaniu świata.