Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Filozof Leibniz stwierdził kiedyś, że człowiek żyje w najlepszym z możliwych światów. Dzieje się tak ponieważ, gdyby Bóg wiedział, że możliwe są lepsze rozwiązania, to z pewnością by z nich korzystał. Leibniz zajmował się w filozofii zagadnieniem teodycei, czyli próbą pogodzenia istnienia dobrego i miłosiernego Boga ze złem pojawiającym się na świecie.

Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzkość od zawsze obawiała się końca świata oraz wypatrywała znaków, które miałyby zapowiedzieć jego nadejście. W związku z tym powstały różne wyobrażenia tego kataklizmu oraz tego, w jakich okolicznościach miałby się rozpocząć. Koniec świata oznacza także koniec wszystkiego, co jest człowiekowi znane, bezpieczne i co wydaje się odwieczne.

Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jeden z najbardziej poruszających człowieka stanów. Wzbudza bardzo silne emocje, sprawia, że ludzie zupełnie się zmieniają i nie da się znaleźć jednej jej definicji, która pasowałaby do każdego stanu czy sytuacji. Trudno się więc dziwić, że miłość to jeden z najczęściej poruszanych tematów w kulturze, także w dziełach literackich.

Księga Koheleta – motywy literackie

Stary Testament składa się z wielu tekstów, a jednym z ważniejszych wciąż pozostaje Księga Koheleta. Jej nazwa odnosi się do stanowiska, jakim była funkcja osoby urzędowo uprawnionej do przemawiania podczas zebrań.

Księga Rodzaju – motywy literackie

Pierwszym tekstem, jaki znajduje się w Starym Testamencie, jest Księga Rodzaju. Opowiada ona historię stworzenia ludzkości przez Boga oraz pokazuje, na czym polegał grzech pierworodny. Ma ona alegoryczny charakter i pokazuje, jak przez siedem dni Bóg stworzył świat i w jaki sposób zawinili mu pierwsi ludzie, czyli Adam i Ewa.

Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Człowiek nieustannie jest doświadczany przez los. Często oznacza to zmagania z wyjątkowo trudnymi, czasami przerażającymi i bolesnymi sytuacjami. Wiele osób doświadcza też tak zwanych sytuacji granicznych, które potrafią odmienić jego życie na zawsze i kształtować ich charakter na nowo lub całkowicie go złamać.

Przypowieść o bogatym i biednym – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o bogatym i biednym każdy czytelnik odnajdzie w Nowym Testamencie. Jest ona bowiem częścią Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 16, 19-31). To jedna z najbardziej znanych historii zwanych przypowieściami, które kryją w sobie dydaktyczny przekaz i wskazują uczniom Jezusa, w jaki sposób powinni oni rozumieć jego nauki. Łazarz i bogacz z tej historii uznawani są za faktycznie istniejące postaci, sama zaś przypowieść z tego względu uznawana jest za prawdziwą historię, która wydarzyła się naprawdę.

Przypowieść o dziesięciu minach – streszczenie, interpretacja, morał

Przypowieść o dziesięciu minach należy do utworów zebranych w Nowym Testamencie. Znaleźć ją można w Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 19, 11-28). Jej celem było uzmysłowienie ludziom, że Królestwo Boże jest jeszcze bardzo odległe i czeka na ludzi dopiero w dalekiej przyszłości. Uczniowie jego sądzili bowiem, że jest ono już bardzo bliskie.

x