Historia Abrahama – streszczenie

Autor: Marta Grandke

Biblia pełna jest różnorodnych historii niezwykłych postaci, których losy wpłynęły na to, jak kształtowała się religia chrześcijańska na przestrzeni wieków. Z tego powodu jest ona też najważniejszym tekstem dla osób, które wyznają tę wiarę i jest też jednym z najistotniejszych dla ludzkości tekstów literackich. Przykładem jednej z takich wyjątkowych opowieści jest życie hebrajskiego patriarchy i proroka, czyli Abrahama.

Historia Abrahama

Abraham to postać pojawiająca się w głównie w Starym Testamencie. To od niego wywodzi się lud Izraela. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze i obiecał mu ziemię Kanaan. Abram zgadza się na przymierze, zostaje obrzezany i przyjmuje imię Abrahama, a jego żona staje się Sarą. Otrzymują od Boga polecenie, by udali się do Kanaan. Abraham ma w przyszłości władać tym krajem. Oboje są jednak już zbyt posunięci w latach, by spodziewać się pojawienia się dziecka w ich życiu.

Historia Abrahama wiąże się też z opowieścią o Locie. Jego pasterze posprzeczali się z pasterzami Lota. W jednym miejscu było bowiem zbyt mało pokarmu dla wielkich stad zwierząt. Abram pozostał w swym kraju, a Lot udał się aż pod Sodomę, która potem została przez Boga zniszczona. Później Abraham walczył jeszcze z czterema królami mezopotamskimi, by obronić przed nimi Lota. Udało mu się to i uwolnił mężczyznę, a pokonanym królom oddał ich mienie.

Tymczasem Bóg obiecuje Abrahamowi i Sarze syna. Czyni to, gdy przybywa do niego w gościnie pod postacią trzech wędrowców. W międzyczasie żona ofiarowuje Abrahamowi niewolnicę, z którą ma on potomka o imieniu Izmael. Po roku Sara rodzi jednak własne dziecko, które otrzymuje imię Izaak. Po jego narodzinach Abraham odprawia Izmaela. Syn jest dla niego nagrodą za wierną służbę swojemu Bogu. Abraham ma się dzięki temu potem stać ojcem całego ludu, jaki będzie zamieszkiwał tę ziemię. Wędrowcy, którzy byli u niego w gościnie, zapowiedzieli także zniszczenie Sodomy i Gomory. Abraham próbował się z nimi targować, Bóg zgodził się zatem na ocalenie dziesięciu sprawiedliwych. Nie znalazł ich jednak w miastach. Aniołowie ostrzegli jedynie Lota i jego rodzinę. Podczas ucieczki żona Lota obróciła się i zmieniła przez to w słup soli.

Izmael, starszy syn Abrahama, został odprawiony ze względu na naśmiewanie się z Izaaka, co nie podobało się Sarze. Po jakimś czasie Bóg nakazał jednak Abrahamowi, by ten złożył własnego syna w ofierze. Miało to mieć miejsce na górze Moria. W ten sposób Bóg testował wiarę Abrahama. Mężczyzna był gotów odebrać życie własnemu dziecku, lecz przed tym czynem powstrzymał go anioł. Zamiast Izaaka Abraham złożył zatem w ofierze kozła, którego znalazł w krzakach.

Po pewnym czasie Sara zmarła. Gdy się to stało, to Abraham pochował ją w grocie w pobliżu Mamre. Kupił ją wcześniej od So­cha­ra Chit­ty­ty. Po pogrzebaniu Sary Abraham wziął sobie kolejną żonę. Miała ona na imię Ketura, a mężczyzna doczekał się z małżeństwa z nią aż sześciu synów. Przed jego śmiercią zostali oni przez niego obdarowani, a cały majątek trafił do rąk Izaaka. Wraz z Izmaelem Izaak pochował swojego ojca w grocie obok Sary. Tak zakończyła się historia Abrahama, który dał początek wielu narodom i panował nad znanym krajem Kanaan z woli samego Boga.