Przypowieść o dzierżawcach winnicy – streszczenie, interpretacja, morał

Autor: Marta Grandke

W Nowym Testamencie odnaleźć można wiele inspirujących historii, a jedną z nich jest przypowieść o dzierżawcach winnicy. Znaleźć ją można w Ewangelii świętego Łukasza (Łk, 20, 9-19) oraz świętego Mateusza (Mt, 21, 33-46). To jeden z tekstów, których celem było przekazanie ludziom dydaktycznego przekazu i wskazówek dotyczących tego, jak powinni się oni stosować do prawd objawionych im przez Jezusa. Przypowieść ta opowiada o gospodarzu, który oddał swoją winnicę w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Przypowieść o dzierżawcach winnicy – streszczenie

Jezus opowiedział następującą historię. Pewnego dnia gospodarz założył winnicę, dokonał w niej wszelkich niezbędnych prac, otoczył ją murem, po czym oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, gospodarz ten wysłał służących do rolników, by odebrali oni należną mu część z plonów, jakie wydała jego winnica. Rolnicy jednak nie dostosowali się do polecenia, pobili i przepędzili służących gospodarza. Wysłał on innych służących do winnicy, niestety sytuacja powtórzyła się. Gospodarz postanowił wysłać tam swojego syna, wierząc, że rolnicy uszanują jego autorytet. Jednak oni doszli do wniosku, że zabijając go, zdobędą jego dziedzictwo i tak też postąpili. Zapytał wtedy Jezus, co gospodarz zrobi z takimi rolnikami? Odpowiedzieli mu, że ukarze ich, wyrzuci z winnicy i zaproponuje jej dzierżawę innym pracownikom. Jezus powiedział również, że jest to pouczenie dla tych, którzy odrzucili dar, będący podstawą cudu i że Królestwo Boże zabrane będzie jednemu narodowi i darowane innemu, który wyda jego owoce. Faryzeusze zrozumieli, że przypowieść ta dotyczy ich i ich losów.

Przypowieść o dzierżawcach winnicy – interpretacja sensu przypowieści

Przypowieść ta charakteryzuje się głęboką warstwą interpretacyjną. Winnica założona przez gospodarza oznacza bowiem Królestwo Boże, on sam zaś jest symbolem Boga, syn gospodarza z kolei oznacza Jezusa, a źli rolnicy to faryzeusze, których Jezus nauczał i ostrzegał przed konsekwencjami ich czynów. Przypowieść mówi bowiem o tym, że Królestwo Boże nie jest dane wszystkim raz na zawsze i może ono zostać zabrane przez Boga, jeżeli uzna on, że ktoś na nie nie zasługuje. Symboliczna jest także śmierć syna gospodarza w kontekście tego, jak potoczyła się historia samego Chrystusa, który także został wysłany przez swego Ojca do ludzi – czyli rolników, którzy następnie ukrzyżowali go. Bóg jest więc jak gospodarz, który dzierżawi ludziom swoje królestwo, muszą oni się jednak dostosować do zasad, jakie w nim panują, inaczej będzie im ono odebrane.

Przypowieść o dzierżawcach winnicy – przesłanie przypowieści

Przesłanie przypowieści jest takie, że należy szanować gospodarza w jego winnicy, czyli w tym przypadku Boga w jego Królestwie. Jeżeli bowiem człowiek nie uczyni tego, to Bóg zwróci się w kierunku innego narodu. Nie warto też być chciwym, tak jak byli rolnicy w dzierżawionym gospodarstwie, którzy odmówili wydania należnej gospodarzowi części plonów. Może się to obrócić bowiem przeciwko nim, gdy dzierżawa zostanie im odebrana, oni sami zaś surowo ukarani. Bóg chce dla człowieka jak najlepiej, wymaga jednak od niego stosowania się do reguł, jakie ustanowił on w swoim domostwie. Odrzucając Królestwo Boże człowiek pokazuje więc swoją bezmyślność i chciwość, która nie podoba się Stwórcy.

Dodaj komentarz