Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie, interpretacja, morał

Autor: Marta Grandke

Przypowieść o synu marnotrawnym jest jednym z tych tekstów, które określane są jako mądrościowe, niosą bowiem ze sobą dydaktyczne i moralizatorskie przesłanie. Znaleźć ją można w Nowym Testamencie, w Ewangelii świętego Łukasza (Łk 15, 11-32). Opowiada ona historię nawróconego grzesznika i pokazuje, jaką postawę powinien przyjąć człowiek, gdy ma do czynienia z kimś, kto popełnił błąd i zrozumiał to po czasie. 

Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie

Przypowieść opowiada o człowieku, który miał dwóch synów. Pewnego dnia młodszy z nich poprosił, by ojciec dał mu należącą do niego część majątku, po czym opuścił dom rodzinny. Jednak młodszy syn nie potrafił zarządzać przekazanymi mu pieniędzmi, dlatego szybko roztrwonił je i zaznał biedy. Na dodatek w kraju, w którym żył, zapanował głód. Najął się do upokarzającej w tamtych czasach pracy świniopasa, by pożywić się strąkami, którymi karmione były zwierzęta pod jego opieką. Niestety, nawet tego pokarmu nikt nie chciał mu dać. Młodszy syn zapragnął więc wrócić do domu swego ojca, przypomniał bowiem sobie, że w jego gospodarstwie nawet najbiedniejsi służący i najemnicy żyli lepiej od niego i mieli pod dostatkiem chleba. Udał się więc do domu swojego ojca, planując ukorzyć się przed nim i prosić go o wybaczenie i najpodlejsze nawet zajęcie. Jednak gdy ojciec go ujrzał, to powitał go wzruszony i z radością ucałował swojego marnotrawnego syna. Gdy syn próbował się przed nim ukorzyć, to jego ojciec zawołał służących i rozkazał im przynieść dla niego godne odzienie, a następnie wyprawić ucztę z okazji powrotu jego dziecka. Tymczasem o sytuacji dowiedział się starszy syn i bardzo go ona zdenerwowała. Zapytał z wyrzutem ojca, dlaczego na cześć marnotrawnego syna wyprawia ucztę, podczas gdy on od lat wiernie mu służył i nigdy nie dostąpił z jego strony takiej łaski. Ojciec odpowiedział mu, że powinien cieszyć się z powrotu brata, który najpierw był umarły dla nich, a teraz znów ożył i jest z powrotem wśród nich.

Przypowieść o synu marnotrawnym – interpretacja sensu przypowieści

Przypowieść o synu marnotrawnym interpretować można jako historię o grzesznikach i ludziach wierzących. Syn marnotrawny jest tutaj człowiekiem niewierzącym, grzeszącym i odwracającym się od Boga i jego miłosierdzia. Starszy syn to z kolei dobry chrześcijanin, zawsze wypełniający wolę Stwórcy i bez zarzutu stosujący się do jego zaleceń. Ojciec zaś jest symbolem Boga, dla którego wszyscy ludzie są dziećmi. Powrót syna marnotrawnego, który zrozumiał swoje błędy i wie, że powinien był słuchać ojca, jest więc metaforą nawrócenia się grzesznika, który zdał sobie sprawę z tego, że niewłaściwie postępował, a wiara jest jedyną słuszną drogą. Starszy brat to wierny chrześcijanin, który zawsze wiernie wypełniał przykazania, ale nie otrzymał takiej nagrody jak nawrócony grzesznik, co sprawia, że czuje się on źle potraktowany. Ma poczucie, że Bóg nie docenia jego oddania. Historia ta pokazuje jednak, by docenić ciężką pracę, jaką wykonali niektórzy grzesznicy, by nawrócić się na właściwą drogę. 

Przypowieść o synu marnotrawnym – przesłanie

Główne przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym mówi o tym, że każdy człowiek ma szansę zrozumieć swoje błędy i zmienić się na lepsze, a jego otoczenie powinno go otoczyć wsparciem i wyrozumiałością. W oczach Boga nikt bowiem nie jest stracony na zawsze. Na dodatek przypowieść ta pokazuje, że każdy człowiek zasługuje na wybaczenie i miłosierdzie ze strony innych, nieważne jak bardzo zawinił wobec nich oraz Boga. Każdy, kto poprosi go o wybaczenie i okaże skruchę, z pewnością to wybaczenie uzyska.

Przypowieść o synu marnotrawnym uczy więc, że nawrócenie się grzesznika jest cenniejsze niż służba wielu dobrych chrześcijan, którzy tego nawrócenia nie potrzebowali. Pokazuje ona też, że każdy może uzyskać wybaczenie swoich grzechów i miłosierdzie ze strony Boga, jeśli tylko okaże skruchę i poprosi go o to. Nikt nie jest stracony w oczach Stwórcy i każdy może wrócić na dobrą drogę, jeśli tylko zrozumie swoje błędy i zmieni swoje postępowanie na lepsze. Jest on bowiem kochającym i wybaczającym błędy ojcem.

Dodaj komentarz