Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Od dawna w opozycji do siebie stoją dwa światy – ten rozumu i ten ducha. Każdy z nich ma swoich zwolenników, którzy próbują przekonać innych, czym w życiu powinni się kierować. Dylemat wyboru między sercem a umysłem znany jest także czytelnikom literatury. Kwestie tych dwóch odmiennych światopoglądów zostały bowiem poruszone w wielu różnych dziełach.

Kolumb – interpretacja

Władysław Broniewski był poetą i żołnierzem Legionów Polskich, żył w latach 1897-1962. Odznaczono go między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Nazywano go najwybitniejszym przedstawicielem poezji rewolucyjnej, która przyczyniła się do walki politycznej.

Obietnica – interpretacja

Władysław Broniewski to ważna postać w historii Polski, żył w latach 1897-1962. Był nie tylko bardzo uzdolnionym poetą i tłumaczem, ale również żołnierzem Legionów Polskich, odznaczonym między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Jego nazwisko jest dziś ściśle kojarzone z pojęciem liryki rewolucyjnej, ponieważ był jednym z jej prekursorów. Oprócz tego tworzył wiersze patriotyczne, autobiograficzne, czy żołnierskie.