Kursliste

#ortograf2019

Język polski jest dziedzictwem przekazywanym przez pokolenia.
  • Test główny KONKURSU #ortograf2019 odbędzie się w dniach 25-31.03.2019 r. w formie testu wyboru.
  • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, grupę, placówkę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń ELIMINATORA BŁĘDÓW i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań konkursu głównego.
  • Zgłoszenia zaczynają się w końcu stycznia. Można skorzystać z formularza na stronie z regulaminem p. 8

Udział w konkursie jest bezpłatny.

#ortograf2019

niepodległa

  • #panTadeusz1834 - "Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online - (pierwsza edycja) odbył się w dniach 10-16.12.2018 r. To projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Został zakończony i wyniki podano w Wigilię 24.12.2018 r. w 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza.
  • Materiał przygotowany do konkursu - testy wyboru do każdej księgi - można wykorzystać podczas lekcji jako formę pracy z tekstem online, a także do konkursów szkolnych i sprawdzianów. Aby uzyskać klucz dostępu, należy wysłać maila (stopka strony).

ewm - formuła

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Synteza epoki literackiej: mapa geograficzna, wiadomości (opracowania i streszczenia lektur), mapa pojęć, testy utrwalające i sprawdziany. Materiały dostosowane do lekcji, wykładów, powtórek, kartkówek i sprawdzianów online z wykorzystaniem multimediów i smartfonów.

Test czytania ze zrozumieniem do ćwiczeń online. Dostosowany do pracy z komputerem, smartfonem podczas zajęć szkolnych i pracy w domu.

Test czytania ze zrozumieniem do ćwiczeń online. Dostosowany do pracy z komputerem, smartfonem podczas zajęć szkolnych i pracy w domu.

Test czytania ze zrozumieniem do ćwiczeń online. Dostosowany do pracy z komputerem, smartfonem podczas zajęć szkolnych i pracy w domu.

Test czytania ze zrozumieniem do ćwiczeń online. Dostosowany do pracy z komputerem, smartfonem podczas zajęć szkolnych i pracy w domu.

Test czytania ze zrozumieniem do ćwiczeń online. Dostosowany do pracy z komputerem, smartfonem podczas zajęć szkolnych i pracy w domu.

Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu kultury języka, kryteriów poprawności wypowiedzi i błędów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.

Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu aktu komunikacji językowej, funkcji tekstów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.

Materiał powtórzeniowy z zakresu: neologizmy, zapożyczenia, synonimy, polisemy, antonimy i homonimy. Podstawa programowa: szkoła średnia.